onsdag 11. oktober 2017

Dugnad - Onsdag 25. okt klokken 17:00


I forbindelse med dugnaden kaster vi gjensatte gjenstander i fellesarealene og tømmer gjenglemt kurven i vaskeriene.

MERK SYKLER!
Merk sykler med navn og leilighetsnummer. Både sykler som står i kjelleren og på sykkelparkeringen ute. De syklene som ikke er merket når vi har dugnad, blir fjernet.

Skrotinnsamling
Fra og med mandag 23. okt kan man sette ut det man vil ha kastet. Skrotes settes på den lille gressplenen nærmest E-oppgangen. Skrotet blir hentet tidlig på torsdag 27. okt.


Servering
Vi griller pølser og skyller ned med en kald øl eller brus :)

Vi sees!

lørdag 9. september 2017

Varmeanlegget er slått på - luft ut radiator

I dag har vi startet opp varmeanlegget. I den anledning må alle lufte ut radiatoren sin. Vi ber om at alle gjør dette nå med en gang. Erfaringsmessig tar det svært lang tid før alle har fått gjort dette, og det er uheldig fordi vi må øke trykket etterhvert som folk lufter ut. Vi vil gjerne få det overstått så raskt som mulig.


Her kan du lese mer om å lufte ut radaitoren. For å lufte ut trenger du en radiatornøkkel. En slik kan kjøpes hos Clas Ohlson. Styret deler ikke ut disse.


Når vi starter opp anlegget er det alltid mye luft i rørene. De som bor lengst unna fyrrommet og øverst i gården er avhengig av at trykket i anlegget er høyt nok til at de får varmtvann til sine radiatorer. Når hver enkelt lufter ut radiatoren synker trykket, og dermed forsvinner varmen  fra de som bor høyest.

Nå i starten øker sjekker vi trykket jevnlig og øker det opp igjen dersom det har falt. Men vi kan ikke ha dette som en daglig rutine. Derfor ber vi om at alle lufter ut radiatoren sin nå. Dersom man ikke syns man har behov for radiatorvarmen ennå, så kan man bare stille termostaten på null etter å ha luftet ut.

Et vanlig spørsmål vi får er at min radiator er bare lunken. Temperaturen på varmtvannet som sirkulerer i anlegget er bare på 40 grader, så det er naturlig å oppleve dette som lunkent.

torsdag 6. juli 2017

Opp og ned med boligprisene

I de siste månedene har det vært stor omsetning av leiligheter i borettslaget. Hittil i år er det omsatt 11 leiligheter og det er like mye som i hele fjor. Det har vært skrevet mye i mediene om prisnedgang og tomme visninger, så hvordan ser det ut i vårt borettslag?

Det avhenger litt av hvilket tidsperspektiv man inntar.

Salgene hittil i 2017
For to-romsene ble 2016 avsluttet med et rekordsalg på 3,9 millioner. Den rekorden står fortsatt. 2017 begynte med et salg til 3,8 millioner (februar), så to stykk til rundt 3,6 i begynnelsen av april og i midten av mai var vi tilbake på 3,75’. De to siste salgene i juni var imidlertid på 3,3 og 3,1.

For ett-romsene ble 2016 avsluttet med et salg på 3 150’. 2017 startet med et rekordsalg på 3 420’ i februar. Så har vi ingen flere salg av ett-roms før i juni, men da fikk vi tre stykk. Den rimeligste var en ett-roms som er noe mindre enn de øvrige (31 kvm). Den ble solgt for 2 770’. Midt i feltet var en ett-roms på 33 kvm som ble solgt for 3 mill, og den dyreste av ble solgt for 3 150’ (36 kvm).
Alle disse fire ett-romsene er bygd om til å ha et eget soverom og annonseres ofte som en to-roms.

Av tallene over ser vi at det ble solgt en 1-roms for mer enn en 2-roms i samme måned. Kanskje var det en veldig heldig kjøper av den 2-romsen?

2-roms
Hvis man ser dystert på det, så har man for 2-romsene en nedgang fra topp på 3,9 til bunn på 3,1 på 20 %. Men å la et enkelt salg utgjøre topp og bunn er nok litt snevert.

Gjennomsnittlig kvartalspris i siste kvartal 2016 var på 3,7 mill og det var den også i 1. kvartal 2017. Nå i 2. kvartal var den ca. 3,4 mill og representerer en nedgang på 7 % siste kvartal.

Løfter vi blikket enda mer, så hadde vi i 2016 et årsgjennomsnitt på 3 457’ og hittil i år er gjennomsnittet 3 522, en oppgang på 2%.

1-roms
For ett-romsene er det solgt færre leiligheter og gjennomsnittstallene preges derfor mer av enkeltleiligheter.

Gjennomsnittlig kvartalspris i siste kvartal 2016 var på 3 150’ og i 1. kvartal 2017 var den 3 420 (kun en leilighet i begge disse kvartalene). Nå i 2. kvartal med tre salg ble snittet 2 973 og en nedgang på 12 % siste kvartal.

Årsgjennomsnitt i 2016 var på 2 975’ og hittil i år er gjennomsnittet 3 085, en oppgang på ca 4 %.

Hva skal man tro?
For de som følger visningene tett, så har det uten tvil vært en nedgang i prisene, men man bør nok ikke se seg blind på de som gikk varmest og de som nå selges på bunn. Å ta et steg tilbake å se utviklingen over tid er nok fornuftig.

Grafer
1. På den første grafen ser vi på kvartalsstatistikken siden 2004. Når vi ser nærmere på denne ser vi at det ikke er helt uvanlig med store endringer fra kvartal til kvartal, og man trenger ikke å gå så langt tilbake for å finne større endringer enn det vi nå har opplevd.

2. Når vi ser på årsstatistikken blir de fleste av humpene utlignet. Mens for eksempel nedgangen etter finanskrisen blir tydeligere.

3. På den samme grafen har vi også lagt på en helt jevn linje som viser hva prisen ville vært dersom den hadde steget jevnt mellom 1991 og 2017. Både 1-roms og 2-roms har i denne perioden hatt en gjennomsnittlig økning på 9,7 %. 

Vi presenterte også en slik graf i 2012. Den gangen var gjennomsnittprisen på en 2-roms ca 2,5 millioner og vi hadde lekt oss med å dra trendlinjen fem år videre frem i tid. En 2-roms ville da kostet ca 4 millioner kroner. Det var vanskelig da å tro på en slik pris, og den grafen ble aldri publisert. Men da 2017 startet var vi faktisk nær en slik pris.

4. På den siste grafen har vi gjort det vi ikke turte for fem år siden og presenterer en ny fremskrevet utvikling for de neste fem år. 6 millioner for en 2-roms i 2023 er sikkert mye mindre sannsynlig, enn det var å havne på 4 millioner i 2017 for fem år siden, ikke sant?

Klikk for større bilder.

søndag 2. juli 2017

Fra august booker du vasketid på nettet

Borettslaget innfører fra 1. august booking av vasketid på internett. Ut juli benytter man vasketavlene i kjelleren som før, men for å få vasketid i august må man bruke den nye nett-løsningen.  

Bakgrunn
Vi innfører booking på nett for å gi et bedre tilbud til beboerne. Et vanlig problem i dag er at låser blir værende etter utløpt vasketid og okkuperer plassen slik at ingen får benyttet denne vasketiden. Det vil også bli lettere å sjekke om det fins ledig tid og avbestille dersom man ikke rekker hjem eller lignende.

Slik virker det
Først går man på https://sandefjordgata3.simplybook.it. Klikk på «Book nå» og velg om man skal vaske på formiddagen eller ettermiddagen. Man kan også trykke på knappen på høyresiden her på bloggen hvor det står "Book vasketid nå".

Deretter velger man hvilket vaskeri man benytter og ønsket tidspunkt. For å bekrefte bookingen må man logge inn med brukernavn/passord.

Man får mulighet til å legge til bookingen i sin kalender (Outlook, Google Calendar med flere) og får en bekreftelse på e-post. Eposten inneholder også en lenke for å avbestille bookingen dersom man angrer seg. En time før vasketiden starter, får man en påminnelse på e-post sammen med en ny lenke for å avbestille dersom man likevel ikke trenger vaskerommet.  

Brukernavn/passord
I løpet av juli vil de beboerne som vi har notert e-postadressen til, få tilsendt et brukernavn og et systemgenerert passord. De beboerne som ikke får en slik epost og som ønsker å benytte vaskeriet, sender en e-post til styret med hvilken epostadresse de vil benytte. Vi oppretter kun en bruker per leilighet.  

Gamle regler gjelder fortsatt
Øvrige regler for bruk av vaskeriet er som før. Man kan benytte begge vaskemaskinene i vaskeriet mens man har ledig, men kan ikke sette på en ny vask så sent at maskinen fortsetter inn i neste reservasjon. Tørketrommelen har man i inntil en time etter reservert tid. Det er fortsatt slik at man kun skal booke et tidspunkt om gangen.

søndag 25. juni 2017

Vannet er stengt for midt-leiligheter i A-oppgangen

Det er dessverre oppdaget en vannlekasje i A-oppgangen. For å begrense omfanget av lekasjen er vannet stengt inntil skaden er utbedret. Dette berører kun leilighetene i midten. Vi håper at skaden er utbredet i morgen formiddag og at vannet er tilbake til da.

Berørte leiligheter kan benytte toalettet i kjelleren.

tirsdag 30. mai 2017

Informasjonsmøte om sykkelveier i Bydel Sagene

Fram mot 2019 er det planlagt utvidelse og videreutvikling av flere sykkelveier i Bydel Sagene.

Som et bidrag for å spre informasjon om prosjektet til beboere og lokalpolitikere, har bydelsadministrasjonen invitert Bymiljøetatens Sykkelprosjekt til å opplyse nærmere om sine planer:

Onsdag den 31. mai, klokken 18 i Margarinfabrikken barnehage

Tema for møtet vil hovedsakelig være opplysning og diskusjon rundt de planlagte sykkelveiene i Stavangergata, Sarpsborgsgata, Bergensgata, Brochmanns gate og Treschows gate.

Møtet vil finne sted i forkant av møte i miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen.

Kilde: Oslo Kommune

Innbrudd også på loftet

Etter at vi forrige uke meldte om tyveriene i kjelleren, har vi også fått melding om to innbrudd på loftet. Først i C, deretter i A.  

Eieren av den berørte loftsboden i A, oppdaget også noe veldig uventet. I boden lå det nemlig en fremmed bag, og i denne var det et nøkkelsettet.

Dette nøkkelsettet inneholdt blant annet en ulegitimert kopi av systemnøkkelen som går til hoveddørene, kjeller og loft for A, B og C. Denne inneholdt også en mindre nøkkel, som passet til av en av låsene som vi klipte over forrige uke.

Nøkkelsettet inneholdt også en nøkkel til en leilighet. Vi har funnet ut hvilken leilighet og har orientert eieren. Vi legger til grunn at eieren ikke kan lastes for det som har skjedd.

Vi kan bare håpe at det ikke gjentar seg. Alle beboere må ha et bevist forhold til utlån av nøkler. De kan enkelt kopieres opp av uvedkommende. Det beste er å unngå å låne bort nøkler til håndverkere og andre. Du vet aldri hvem som kan skaffe seg en kopi.