torsdag 9. februar 2017

Innlevering av radonmålere

Tirsdag 14. februar avslutter vi målingen av radon. De beboerne som fikk utleverte målere, bes da om å leverer disse.

Målerne og utfylt registreringsskjema leveres ved å legge dette i en plastboks som vil bli plassert ut på loftet. For at målerne ikke skal bli forurenset av radon fra andre plasser, har vi valgt loftet som innleveringssted, i tillegg til at vi må få de raskt inn.

Det er to innleveringssteder:
For beboere i oppgang A, B og C: loftet i oppgang B
For beboere i oppgang D, E og F: loftet i oppgang E

Fra tirsdag ettermiddag vil det på begge steder bli satt ut en innleveringsboks merket RADON. Lever både målere og registreringsskjema i boksen.

Mangler du registreringsskjema? Last ned et nytt skjema herfra.

Vi takker for at du har bidratt til at vi får kartlagt radonnivået i borettslaget!

søndag 15. januar 2017

Takrehabilitering – Henter inn tilbud

Sammen med OBOS Prosjekt har styret nå sendt noen utvalgte utbyggere ut tilbudsmateriell på kjøp av loftsarealer i Sandefjordgata 3 Borettslag. I denne finner man en funksjonsbeskrivelse som sier litt om våre forventninger til en eventuell utbygger og hva som vi ønsker å få ivaretatt. Fristen er satt til 10. februar.

Det blir nå veldig spennende å se hva vi kan få inn av tilbud og hvilke ekstraarbeider utbyggerne vil kunne gjøre og til hvilken pris.

Styret vil gå gjennom de ulike anbudene med OBOS Prosjekt og gå i nærmere samtaler med en eller flere utbyggere for å avklare vilkårene. Deretter håper vi at vi får til en såpass god avtale at styret kan legge denne frem for generalforsamlingen.

mandag 9. januar 2017

Hjelp oss med å klage

Igjen opplever vi stappfulle søppeldunker. Igjen sender vi en klage til Oslo kommune. Igjen er det lite trolig at det hjelper særlig mye.

Vi tror at det eneste som hjelper er at kommunen får tilstrekkelige mange klager. Hjelp oss med å klage!

Her ser dere hvordan man klager: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/meld-fra-om-manglende-henting/

Vårt restavfall skal bli hentet mandag, onsdag og fredag. Papir på torsdager.

tirsdag 3. januar 2017

Gratis henting av juletre

På lørdag 7. januar kl 1000, henter Oslo kommune juletre i hjørnet Sandefjordgata 2 / Hortengata.

Oslo kommune sine nettsider kan man bestille SMS-varsling.

Det er allerede lagt noen juletre der, men vi anbefaler at du venter med å legger ut treet ditt til rett før.

søndag 18. desember 2016

Nye strømmålere med automatisk avlesning


Hafslund Nett skal skifte ut alle strømmålere i Sandefjordgata 3 Borettslag, til automatisk avleste målere, både til beboerne og til fellesarealene.

Dette skal skje i tidsrommet 1. mars – 26. april 2017.  Det er firmaet El Tel som gjør denne jobben for Hafslund Nett. Strømmen vil bli borte i 8 min pr. måler og det tar til sammen ca 20 min å montere måleren. Les merinformasjon om de nye målerne hos Hafslund.

De nye, automatiske strømmålerne bruker radiokommunikasjon for å sende målerstander til Hafslund. For å sikre et stabilt radionettverk må de montere en ekstern antenne som supplement til den interne antennen i måleren. Styret har forstått det slik at det i hver etasje vil bli montert en slik antenne på døren til ett av sikringsskapene slik bildet nedenfor viser. 
Antenne montert på et sikringsskap

mandag 28. november 2016

Manglende henting av søppel

Oslo Kommune har valgt billigste anbyder og sliter med søppelinnhentingen. Vi er nå også blitt rammet av dette. Verken på fredag eller i dag (mandag) har søppel blitt hentet. Derfor er det blitt mer enn fullt i søppelboden. Vi har sendt klage til kommunen, men så langt er det ingen respons.

fredag 25. november 2016

Måling av radonVi skal måle konsentrasjonen av radon i borettslaget. Dette gjøres for å finne ut om vi har for høye nivåer av radon og om det må gjøres tiltak. Høye konsentrasjoner av radon øker faren for kreft. Dette er derfor et tiltak vi håper beboerne som er valgt ut slutter opp om.

Dersom nivået er for høyt, håper styret at vi kan få gjort tiltak i forbindelse med tak-rehabiliteringen.

Målingene utføres ved at alle leilighetene i 1. etasje og enkelte i 2. etasje får utlevert to små bokser som plassers ut i leiligheten. Boksene blir hengt opp på inngangsdøren og bruksanvisningen med registreringsskjema legges i postkassene. Beboer fjerner forseglingen og plasser så boksene ut i leiligheten i henhold til bruksanvisningen.

Dette må gjøres så snart man får utlevert boksene. De skal så stå i leiligheten i to til tre måneder. Styret vil på et senere tidspunkt orientere om hvordan de skal leveres. Det vil bli organisert en felles innlevering.

Det vil også bli plassert ut målere i kjelleren