torsdag 11. mai 2017

Resultatet av generalforsamlingen

samlesiden over tidligere generalforsamlinger er innkallingen med protokollen nå lagt ut.

Vedrørende taket ble følgende vedtak truffet:
"Styret gis fullmakt av generalforsamlingen til å fremforhandle en avtale med en utbygger for salg av loftsareal med det formål å etablere nye leiligheter på loftet og utskifting av taket samt bygningsmessige oppgraderinger. Avtalen legges frem for en ekstraordinær generalforsamling for godkjenning.

Sammen med forslag om salg av loftsareal, skal det legges frem et utkast til avtale basert på en ordinær takrehabilitering, slik at generalforsamlingen får valget mellom to konkrete alternativer.


I forkant av generalforsamlingen legges frem informasjon om begge alternativene slik at andelseierne kan gjøre seg kjent med disse på forhånd."


Det første avsnittet er lik styrets opprinnelige forslag, mens de to siste avsnittene ble tilføyd etter et benkeforslag.

Forslaget om å stoppe planene om å selge loftsarealet ble nedstemt.

Det var et stort oppmøte på generalforsamlingen onsdag med 33 stemmeberettigede. Selv om styrets opprinnelige forslag ikke kom til avstemning, gleder vi oss over det engasjementet som ble vist.
Styret vil nå jobbe for å se hvordan vi kan gjennomføre dette vedtaket i praksis.

Styret 2017/2018

Det nye styret som ble valgt på Generalforsamling 10.05.2017 består av:
StyrelederMagnus Andersen928 61 820  3D
StyremedlemPeder Brand913 76 1173B
StyremedlemSondre K Kristiansen404 85 1983E
StyremedlemErnst Inge Dahl Espeland922 89 7153C
StyremedlemIngvild Kirkebak480 57 5533E
StyremedlemToini Aamodt952 43 1523E


Styret kan også kontaktes på epost: Sandefjordgata3@yahoo.no.
Styret har en postkasse på begge sidene mellom den stengte døren i kjelleren mellom A-C og D-F. Denne sjekkes ikke så veldig ofte så send heller en e-post!

søndag 7. mai 2017

Generalforsamling 2017

Husk generalforsamling onsdag 10. mal kl 18:00 på Bydelens Nærkontor i Drøbakgata 1.

Vi serverer noe å spise og drikke

Det vil bli gitt en kort orientering om borettslagets økonomi og utsiktene fremover. Det har kommet inn tre forslag til generalforsamlingen, blant annet styrets forslag om å gi en fullmakt til styret for å fremforhandle en avtale med en utbygger for salg av loftsareal. En eventuell avtale legges frem for en ekstraordinær generalforsamling.


Som tidligere informert var det to rettelser som ikke ble trykket i årsmeldingen. Korrekt utgave av årsmeldingen finner du her. Kollaps i søppelhentingen

Vi beklager å meddele at vi nok en gang opplever problemmer med å henting av søppel.

Denne uken har vi ikke registret en eneste henting. I en normal uke har vi tre hentinger (mandag, onsdag og fredag).

Denne uken var mandag en helligdag. Det kan virke som at det er nok til å skape så store utfordringer for renovasjonsetaten at det medfører en kollaps i hentingen av søppel.

Tilsvarende problem hadde vi uken rett etter påske hvor mandag 17. april var en helligdag.  Den uken ble det hentet søppel kun en gang, selv om kommunen hadde lovet to hentinger.

Det er klaget til kommunen, men kommunen virker immun mot nye klager på manglende henting (de fikk 30 000 klager i fjor høst).

Slik så det ut i søppelrommet søndag

Vi følger situasjon og vurdere tiltak dersom det ikke blir hentet i begynnelsen av uken.

søndag 30. april 2017

Vel gjennomført dugnad!

Takk til alle som bidro med stort og smått til årets vårdugnad!

Tradisjonen tro ble det samlet inn store mengder skrot noe bildet nedenfor viser tydelig.

Borettslaget hadde selv behov for å rydde opp og ga bort en gammel gressklipper og flere sekker med dekkbark på Finn mens vi hadde dugnad.

Skrotinnsamling våren 2017

Årsmeldingen er utlevert

I dag har vi delt ut årsmeldingen. Dessverre ble det først etter at årsmeldingen gikk i trykken, oppdaget at det ble sendt over feil versjon til trykkeriet. Det medførte at gal tekst er gjengitt to steder i årsmeldingen. Det følger med et lite skriv midt i hefet med korrekt tekst for disse to stedene.

Vi sees på generalforsamlingen 10. mai!

mandag 17. april 2017

Vårdugnad, skrotinnsamling og merking av sykler

Krokusen har spiret, og tulipanene er i ferd med å komme frem. Begge sikre tegn på at våren og dugnaden er i anmarsj. 

Velkommen til vårdugnad onsdag 26. april kl 18.00.


I forbindelse med dugnaden kaster vi gjensatte gjenstander i fellesarealene og tømmer gjenglemt kurven i vaskeriene.

MERK SYKLER!Merk sykler med navn og leilighetsnummer. Både sykler som står i kjelleren og på sykkelparkeringen ute. De syklene som ikke er merket når vi har dugnad, blir fjernet.


Skrotinnsamling
Det blir skrotinnsamling på torsdag 27. april. Fra og med søndag 23. april kan man sette ut det man vil ha kastet. Skrotes settes på den lille gressplenen nærmest E-oppgangen. Erfaringsmessig blir det mye skrot, så start med å legge det som skal kastes lengst mulig inn.


Servering
Vi griller pølser og skyller ned med en kald øl eller brus :)


Vi sees!