onsdag 19. oktober 2016

Ingen husleieøkning for 2017

Styret har vedtatt budsjettet for 2017 uten at husleien økes. Borettslaget økonomiske situasjon er veldig god. Det viktigste tiltaket fremover er takrehabilitering. Vi vil snart komme med mer informasjon om denne og de valgene som borettslaget må gjøre i tilknytning til denne.

mandag 3. oktober 2016

Varmeanlegget er slått på - luft ut radiator

Torsdag forrige uke startet vi opp varmeanlegget. Vanligvis slås det på i midten av september men mildværet gjorde at vi utsatte det. 

I den anledning må alle lufte ut radiatoren sin. Vi ber om at alle gjør dette nå med en gang. Erfaringsmessig tar det svært lang tid før alle har fått gjort dette, og det er uheldig fordi vi må øke trykket etterhvert som folk lufter ut. Vi vil gjerne få det overstått så raskt som mulig.


Her kan du lese mer om å lufte ut radaitoren. For å lufte ut trenger du en radiatornøkkel. En slik kan kjøpes hos Clas Ohlson. Styret deler ikke ut disse.


Når vi starter opp anlegget er det alltid mye luft i rørene. De som bor lengst unna fyrrommet og øverst i gården er avhengig av at trykket i anlegget er høyt nok til at de får varmtvann til sine radiatorer. Når hver enkelt lufter ut radiatoren synker trykket, og dermed forsvinner varmen  fra de som bor høyest.

Nå i starten øker sjekker vi trykket daglig og øker det opp igjen dersom det har falt. Men vi kan ikke ha dette som en daglig rutine. Derfor ber vi om at alle lufter ut radiatoren sin nå. Dersom man ikke syns man har behov for radiatorvarmen ennå, så kan man bare stille termostaten på null etter å ha luftet ut.

Et vanlig spørsmål vi får er at min radiator er bare lunken. Temperaturen på varmtvannet som sirkulerer i anlegget er bare på 40 grader, så det er naturlig å oppleve dette som lunkent.

Varmtvannet stenges

Torsdag 6. oktover stenges varmtvannet mellom klokken 09:00 og 13:00 på grunn av reperasjon i fyrrommet.

Forsikring

Hvor vi er forsikret
Borettslagets eiendommer er forsikret i Tryg Forsikring med polisenummer 6415116.

Hva forsikringen dekker
Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr.
Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig.

Handling ved skade
Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest
mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til styret som melder denne videre til forsikringsavdelingen i OBOS.Skriv detaljert og åpent om hvordan skaden oppstod og dokumenter med bilder hva som har hendt.

Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig
håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller
betalt av forsikringsselskapet.

Egenandel
Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av
egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar.

Behov for egne forsikringer
Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

torsdag 22. september 2016

Dugnad - Onsdag 28. sept klokken 17:30


I forbindelse med dugnaden kaster vi gjensatte gjenstander i fellesarealene og tømmer gjenglemt kurven i vaskeriene.

MERK SYKLER!
Merk sykler med navn og leilighetsnummer. Både sykler som står i kjelleren og på sykkelparkeringen ute. De syklene som ikke er merket når vi har dugnad, blir fjernet.

Skrotinnsamling
Det blir skrotinnsamling på torsdag 29. sept. Fra og med mandag 26. sept kan man sette ut det man vil ha kastet. Skrotes settes på den lille gressplenen nærmest E-oppgangen.

Servering
Vi griller pølser og skyller ned med en kald øl eller brus :)

Vi sees!

søndag 11. september 2016

Dugnad og skrotinnsamling

I forbindelse med høstdugnaden kaster vi gjensatte gjenstander i fellesarealene og tømmer gjenglemt kurven i vaskeriene.

MERK SYKLER!
Merk sykler med navn og leilighetsnummer. Både sykler som står i kjelleren og på sykkelparkeringen ute. De syklene som ikke er merket når vi har dugnad, blir fjernet.

Skrotinnsamling
Skrotet blir hentet en gang i løpet av arbeidstiden på torsdag 29. september. Fra og med mandag 26. sept kan man sette ut det man vil ha kastet. Skrotes settes på den lille gressplenen nærmest E-oppgangen. Erfaringsmessig blir det fort veldig mye skrot, så start med å plassere skrotet innerst på plenen.

Dugnaden
Selv dugnaden har vi onsdag 28. september kl 17:30.

Servering
Vi griller pølser og skyller ned med en kald øl eller brus :)

Vi sees!

lørdag 30. juli 2016

Viktig informasjon om eiendomsskatt

I forbindelse med eiendomsskatten i Oslo kommune har borettslaget fått en oppstilling som viser hva som er lagt til grunn for alle leilighetene i borettslaget. I år ble det ikke eiendomsskatt for noen av leilighetene i vårt borettslag, men det samme grunnlaget inngår i det vanlige skatteoppgjøret og danner også grunnlag for formueskatten.

Vår gjennomgang viser at flere leiligheter står oppført med et for stort areal. 

Dette berør deg på to måter:
  • Grunnlaget for formueskatten har vært for høyt
  • Fremtidig eiendomsskatt vil bli for høy

Det verste eksempelet vi har sett er en ett-roms leilighet på 36 kvm som står oppført med 60 kvm i grunnlaget vi har fått. Dette har medført en formueskatt på cirka 1 600 kroner for mye for skatteåret 2015. 

Du må sjekke at arealet oppgitt for din leilighet er riktig
Oversikten fra Oslo kommune for vårt borettslag (skatteseddelen) er ikke så oversiktlig, du må blant annet slå på ditt andelsnummer (forskjellen mellom andelsnummer, bolignummer og leilighetsnummer forklares her).

Vi har systematisert informasjon noe bedre og lagt ut en egen oversikt som gjør det enklere å slå opp og sammenligne opplysningene:

Arealet er i utgangspunktet oppgitt av eier selv i 2010 da det ble innført nye regler for beskatning av bolig. Arealet som skal oppgis er P-rom (hjelpsomme sider vedr areal-begrep: DNB Eiendom og Norges takseringsforbund). Vår gjennomgang viser at mange av leilighetene nok har oppgitt et riktig areal men også at flere leiligheter står oppført med et for stort areal.

Styret kjenner ikke størrelsen til de enkelte leilighetene og på grunn av hvordan P-rom skal regnes ut kan det være litt forskjeller siden for eksempel kott og garderober ikke regnes med i P-rom.

I den ene oversikten har vi markert enkelte leiligheter i rødt. Dette er leiligheter vi mener har et for høyt areal eller hvor vi usikre på hva rett areal skal være. Vi har tatt utgangspunkt i at:
  • rett areal for en ordinær to-roms er 52 kvm +/- 1 kvm
  • rett areal for en ordinær ett-roms er 36 kvm +/- 1 kvm 

Leiligheter som ikke har et ordinært areal for sin type er:
  • Balkongrekken i A i 2, 3 og 4 etasje (vinterhage). Det virker rimelig at disse leiligheten har 5-6 kvm mer i P-rom enn ordinære to-roms
  • Leilighetene over fyrrommet i C som har pipa fra fyrrommet gjennom stua. Det virker rimelig at disse leiligheten har 1-2 kvm mindre i p-rom enn ordinære to-roms.
  • Ett-roms leilighetene i E har en annen planløsning og er litt mindre enn en ordinær ett-roms.
  • To-romsene i E på høyre side har også en annen planløsning enn ordinær to-roms.
  • Leilighetene i F. 

Men unntak av leilighetene i F hvor det var mye variasjoner er ikke disse leilighetene markert i rødt. Det er eiers ansvar å kontrollere opplysningene og sørge for at kommunen og skatteetatene har riktig opplysninger.

Slik endrer du arealet
Du kan benytte vedlagt skjema som styret har tilpasset eller du kan klage elektronisk til skatteetaten.

MERK! For de som fikk skatteoppgjøret sitt 24. juni, er klagefristen 10. august.