Vaskeri-booking

tirsdag 18. september 2018

Resultatet av spørreundersøkelsen

Styret har gjennomgått spørreundersøkelsen og takker for mange svar! I alt fikk vi inn 49 svar fra 81 leiligheter.

Evaluering av informasjonen
Et veldig gledelig resultat er at folk er gjennomgående fornøyd med informasjonen fra styret. De som ikke er fornøyd med informasjonen, er hovedsakelig de som ønsker seg rehabilitering. Misnøyen er her rettet mot at man syns informasjonen har vært mest rettet mot utbygging. Det har styret kommentert på selv tidligere. Utbygging er mer komplekst og har flere sider det må informeres om, men vi har prøvd å gjøre alternativene mest mulig sammenlignbare. For de som vil lese seg opp på dette, henviser vi til informasjonsskrivet og tabellen på side 2 og 3.

Lenker til all informasjonen finner du her.

Trenger ikke å vite mer
Det er bare 11 av de 49 besvarelsene som oppgir at man ønsker å vite mer om et eller annet forhold. De som ønsker mer informasjon om noe er også hovedsakelig de som ønsker seg rehabilitering, men som ønsker å vite mer om ulike sider av utbyggingen.
Det er spredning i hva slags temaer man ønsker mer informasjon, og det meste finner man svar på i den informasjonen som er gjort tilgjengelig.
Det er også noen forhold rundt utbyggingen som er usikkert og som beboere ønsker mer svar på. Her må man imidlertid leve med denne usikkerheten, og så får man ta en avgjørelse ut i fra det. Et slik forhold er eksempel vis antall nye leiligheter. Det er lagt planer for 10 leiligheter, men det avhenger av rammetillatelsen. Det vil kunne påvirke størrelsen på kjellerboden, noe som er en gjenganger i det man vil vite mer om. 

Når de fleste gir uttrykk for at man er fornøyd med informasjonen og ikke trenger å vite mer, er det også styrets innstilling, at vi nøyer oss med å vise til den informasjonen som allerede er gitt.

Argumentene for eller mot utbygging
Når man svarte på spørsmålet «hva er dine viktigste argumenter for eller mot utbygging», avhenger svarende veldig av hva man er for. Hvis man er for rehabilitering, har man kommet med argumenter mot utbygging og sjeldent for, og omvendt dersom man er for utbygging. De få som kommer med argumenter på begge sider, er oftest for utbygging.

De vanligste argumentene mot utbygging er tap av loftsbod og at det blir en byggeplass på området for en lengre periode. Enkelte andre argumenter trekkes også frem, som støy, at man ikke vil ha flere naboer eller snart skal selge, men disse argumentene er det bare noen par som har fremhevet.
Hovedargumentet for utbygging er lavere felleskostnader. De som vil ha utbygging oppgir også flere argumenter for. Mange peker på at man får oppgradert bygningen og gjort takprosjektet på en måte som er lønnsomt, noen trekker enkelte at bygningstiltakene som tiltakene i/rundt kjeller og bedre brannsikkerhet.

De som ønsker seg utbygging og som også kommer med argumenter mot en utbygging, trekker i hovedsak også frem byggeperioden som negativt.


Veien videre
Styret kommer snart til å kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling i begynnelsen av oktober. Nærmere tidspunkt og sted kommer i egen innkalling.

Styret ønsker å gjøre dette nå på grunn av budsjettet for 2019 som skal fastsettes i løpet av oktober og fordi vi ikke kan la en så viktig avgjørelse forbli uavklart.

Som vanlig må styret ta stilling til justering av felleskostnadene. Dersom det ikke blir tilstrekkelig flertall for utbygging, må vi som et minimum øke felleskostnadene på grunn av generell prisstigning. 

søndag 16. september 2018

Barnevogngarasjer

Borettslaget har nå fått egne barnvogngarasjer. De som vil bruke de må skrive under på en avtale med borettslaget og for øvrige gjelder de vilkårene som fremkommer nedenfor.


Retningslinjer for leie av barnevogngarasjer

1. Vilkår for utleie 
a. Den som ønsker å leie må skrive under på en avtale med borettslaget.
b. Depositum for leien er null kroner.
c. Årlig leiesum er null kroner.

2. Hvem som kan leie 
a. Leietaker må bo i borettslaget.
b. Borettslaget prioriterer utleie av barnevogngarasjer til de med barn under tre år.

3. Venteliste 

a. Dersom flere etterspør barnevogngarasje enn det er ledige, opprettes en venteliste.
b. Dersom ingen står på venteliste, kan leien forlenges inntil barnet er fire år.

4. Oppsigelse av avtalen 
a. Avtalen utløper uten påkrevd handling fra borettslaget når til-datoen i avtalen er passert.
b. Borettslaget kan si opp avtalen med to ukers varsel dersom:
     i. det står en på venteliste og leietakers barn har fylt tre år.
     ii. bruken av fellesareal skal endres for en kortere eller lengre periode.
c. Avtalen utløper uansett dersom man flytter fra borettslaget.

5. Leietakers plikter 
a. Leietaker plikter å behandle barnevogngarasjen med aktsomhet.
b. Leietaker er ansvarlig for innvendig renhold av garasjen.
c. Kostnader for eventuelle skader utover normal bruk, belastes leietaker.
d. Leietaker er selv ansvarlig for forsvarlig låsing av barnevogngarasjen.
e. All bruk av barnevogngarasjen skjer på leietakers egen risiko og ansvar.

6. Urettmessig bruk 
a. Ingen må bruke barnevogngarasjene uten gyldig avtale med borettslaget.
b. Ved urettmessig bruk har borettslaget rett til å åpne barnevogngarasjen og kaste eventuelle gjenværende gjenstander. Kostnadene for slik utrydding kan belastes leietaker eller den person som urettmessig har benyttet barnevogngarasjen.

Konvertert til bio-olje

I sommer har vi fått komvertert oljefyren til å kunne bruke bio-olje.

På vårdugnaden fikk vi gravd opp tilgangen til oljetanken, og tanken ble senere renset. Nå har vi også fått fylt på med bio-olje, slik at vi er nå klare for forbudet fra 2020 mot oljefyrer.

Vi bruker bio-oljefyren som reserve kilde både for de ekstra kalde dagene og som backup hvis noe går galt med el-kjelene. Det hele kostet oss litt over 21 000 kroner, noe som er en billig forsikring for å kunne ha to kilder til varme.

lørdag 8. september 2018

Bråkete hund

Tidvis har det vært en bråkete hund i Sandefjordgata 1. Gården er en kommunal gård og forvaltes av boligbygg. De har en egen vakttelefon som man kan ringe dersom dette gjentar seg. Telefonnummeret er 23 46 05 55.

søndag 26. august 2018

Avsluttet spørreundersøkelse

Spørreundersøkelsen er nå avsluttet. Vi har fått inn 46 svar. Det er vi veldig godt fornøyd med. Svarene vil nå bli gjennomgått av styret og en oppsummering vil bli presentert her senere.

torsdag 9. august 2018

Tak-prosjektet: Spørreundersøkelse

Styret har utformet en spørreundersøkelse og delt ut denne i dag i alle postkassene.

Vi tror det er viktig å få innspill fra beboere på hva vi skal gjøre videre med tak-prosjektet. Den ekstraordinære generalforsamlingen endte med at ingen av alternativene ble valgt og det har satt oss i en vanskelig situasjon.

Vi håper at flest mulig benytter anledningen til å svare innen 24. august.

Her finner du mer informasjon om de to alternativene

onsdag 8. august 2018

Bakgårdsfest tirsdag 14. august

Styret ønsker å invitere alle i borettslaget til bakgårdsfest.

Vi stiller med skikkelig grillpølser, et utvalg kaker, snacks og drikke.

Du må gjerne ta med egen mat/drikke hvis du vil ha noe ekstra


Hvor? I bakgården
Hvilken dag? Tirsdag 14. august
Hvilket klokkeslett? Kl 19.00