søndag 10. juni 2018

Takprosjektet – Oversikt over informasjon


Denne artikkelen lister opp det vesentligste av informasjon som er gitt rundt takprosjektet. 

Før den ordinære generalforsamlingen ble det delt ut et informasjonsskriv som sammenlignet de to alternativene på en enkel måte. 

I forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen svarte vi på endel spørsmål og la ut svarene her. 

På den ekstraordinære generalforsamlingen ble det vist frem to presentasjoner. En om utbyggingsalternativet fra Obos Prosjekt, og en fra styret som særlig viste de økonomiske forskjellene mellom alternativene. 

I en litt eldre artikkel la vi blant annet ut bilder tatt av taket.

Støy fra Drøbakgata 12


Det er tidvis svært mye støy fra en av leilighetene i Drøbakgata 12. Leiligheten det klages på ligger i 4. etasje til høyre for oss. 

Lørdag kveld
I går kveld kom det nok en runde med et voldsomt rabalder. Det var såpass at en nabo ringte til politiet. Det kom en patrulje og etter at de hadde tatt seg inn i leiligheten ble det rolig en stund.

Dette er etter hva styret forstår ikke første gang politiet har besøkt denne leiligheten.

Vanskelig situasjon
Dersom en beboer i borettslaget hadde skapt like mye kvalme, hadde det vært en relativt grei saksgang frem til en utkastelse. Når det gjelder en nabogård er det imidlertid mer kronglete. Styret har forsøkt tidligere å ta opp situasjonen med eier av gården uten hell, men vi forsøker dette på nytt.

Tips fra politiet
Styret pratet med politipatruljen etter at de hadde roet situasjonen. Politipatruljen kom med følgende tips:
 - Hver gang man opplever mer støy enn det som er rimelig i et nabolag i Oslo, så kontakt politet. Ring da til 02800. Det kan være ventetid, men det måten å varsle fra på.
 - Dersom man opplever støy som såpass foruroligende at man opplever det som en nødsituasjon, så ringer man nødnummeret (112).
 - Før uansett en logg! Noter ned tid, sted og en beskrivelse av hva som skjer.

Logging

Dette med logging er veldig viktig for å kunne bygge opp en sak som er dokumentert. De fleste klager vi får er dessverre veldig grove oppsummeringer over ting som har skjedd over lengre tid og lite egnet til å ta videre.

For å kunne logge dette på en hensiktsmessig måte, ber vi alle som opplever bråk fra nevnte leilighet til å melde fra til styret. Eksempel på mail:
Til:  sandefjordgata3@yahoo.no
Emne: Bråk i Drøbakgata 12
Melding: Hei, I dag 09.06.2018 var det ved 2230-tiden igjen svært høylytt støy fra leiligheten i 4 etg lengst til høyre i Drøbakgata 12. Det var så lille at en nabo ringte til politiet. Det roet seg først etter at politipatruljen tok seg inn i leiligheten. Dette til deres logg.»

Alle må hjelpe med dokumentasjon
Når vi har samlet flere slike innspill så har vi dokumentasjon. Erfaringen er imdilertid at når vi ber beobere om slik logging, så får vi ingenting tilbake. Da må man også være inneforstått med at det vil bli vanskelig å gjøre noe. Vi håper hver enkelt tar oppfordringen!

Ikke skrik tilbake, da bryter du husordensreglene
Så er det også viktig at vi holder oss i skinnet. Det er forståelig at det er frustrende å høre på slikt rabalder fra naboene, men det hjelper ikke på situasjonen å ta til motmæle med tilsvarende skriking. På samme måte som vi får klager på Drøbakgata 12, får vi da også klager fra våre beboere på andre beboere.

Ekstraordinær generalforsamling: Resultatet

Det var et stort oppmøte på vår ekstraordinær generalforsamling 29. mai 2018. Til behandling lå to alternativer for takprosjektet.

I alt var det 53 andelseiere som enten deltok eller var representert. Et historisk høyt oppmøte!

Generalforsamlingen stemte først over utbygging. Dette fikk 34 stemmer for, og 19 stemmer imot. For å bli vedtatt var utbyggingen avhengig av to tredjedels flertall av de avgitte stemmene. Det manglet med andre ord to stemmer for å bli vedtatt.

Generalforsamlingen stemte så over rehabilitering. Dette fikk 17 stemmer for, og 31 mot. Enkelte avstod fra å stemme.

Ingen av alternativene fikk derfor tilstrekkelig med stemmer.

Styret vurderer nå om det blir en eventuelt ny ekstraordinær generalforsamling og hva slags prosess vi skal ha frem mot denne.

mandag 28. mai 2018

Ekstraordinær generalforsamling

For å kunne gi enda bedre informasjon og svare på eventuelle spørsmål rundt utbygging får vi på den ekstraordinære generalforsamlingen et gjensyn med prosjektlederen fra OBOS Prosjekt, som også deltok på den ordinære generalforsamlingen. I tillegg møter advokaten som har hjulpet oss med å fremforhandle avtalen og det kommer to representanter fra utbygger som også vil kunne svare på spørsmål.

lørdag 26. mai 2018

Spørsmål og svar om tak-prosjektet

Her har vi samlet noen spørsmål som har kommet fra beboerne og svarene på disse.

Drenering
Ved dreneringen må det graves opp rundt bygningen. Dette omfatter alle sider av bygningen. Etter gjennomført drenering, re-etableres bedene og det legges ny asfalt der hvor man har måtte grave opp asfalten. Hele prosessen er av utbygger estimert til seks uker.

Ny bodplan i kjeller – under arbeidet
Det vil under hele arbeidet være tilgang til en bod enten på loftet eller i kjelleren. Det første arbeidet i bygningen vil være å rive eksisterende kjellerboder. Mens de nye bodene bygges opp, vil det fortsatt være mulig å bruke bodene på loftet. I tillegg vil det bli etablert midlertidige boder ute for de som ønsker dette (med mindre man får plass til alt i loftsbod/leilighet). Den midlertidige boden vil være minst tilgjengelig så lenge arbeidet i kjeller pågår. Man vil kunne hente ut ting fra den midlertidige boden på når man vil. På grunn av plasshensyn vil man ta dette i puljer, slik at for eksempel A og B først får ordnet nye kjellerboder, deretter C og D, etc.

Samtidig med at bodplanen endres, gjennomføres det teknisk arbeid i kjelleren som å montere ny belysning med automatisk slukking/tenning, avfuktere for å sørge for å fjerne fuktighet fra luften og det settes opp flere radiatorer for å holde jevn varme.

Når arbeidet med kjelleren er ferdig, avvikles den midlertidige lagringen. Deretter vil det være en periode hvor både loftsbod og kjellerbod vil være tilgjengelig før selve arbeidet på loftet starter.

Arbeidet i kjeller og med drenering vil starte når det foreligger en rammetillatelse, og gjøres ferdig før man får igangsettingstillatelsen.

Ny bodplan i kjeller – størrelsen på boden og antallet 
For å sikre alle størst mulig og likest mulig boder i kjelleren, vil det utarbeides en helt ny planløsning for kjelleren. Det innebærer at vi går fra to fellesvaskerier, til ett. Vaskemaskiner og tørketromler flyttes over slik at den totale kapasiteten opprettholdes. Antall hobbyrom reduseres fra to til ett. Areal som i dag brukes på tørkeskap, styrerom, lager, vaktmesterrom, sykkelparkering (F) frigjøres til bruk for boder.

Målsetningen for de nye bodene har vært størst mulig kjellerboder, og likest mulig til alle. Utbygger har sett på dagens bygningsplan og mener det er mulig å bygge 91 boder på ca fem kvadratmeter. Antall boder som er nødvendig å etablere i kjeller er usikkert. Det avhenger av hvor mange leiligheter utbygger får lov til å bygge. For denne planen er det lagt til grunn to nye leiligheter i hver oppgang unntatt F. Det innebærer at ved å plassere noen boder på loftet F, vil størrelsen på gjenværende boder i kjeller kunne økes. Tilsvarende vil størrelsen kunne øke dersom antallet nye leiligheter blir mindre. Dette avhenger av hva utbygger får godkjent av leilighetsstørrelse fra plan- og bygningsenheten.

mandag 21. mai 2018

Ekstraordinær generalforsamling - Takprosjektet

Det blir ekstraordinær generalforsamling tirsdag 29. mai kl 19:00 i Kaysalen på Sagene samfunnshus. Adressen er Kristiansands gate 2 (inngang ved Nazar café-bar vis-à-vis 7-eleven).

Ta med ferdig utfylt registeringsblankett.

Fyll ut med leilighetsnummer (ikke bolignummeret som starter med H).

Veien til Kaysalen i Sagene samfunnshus

Sandefjordgata 3’s urtehage


Det er to krukker med krydderplanter til felles glede på uteplassen. Ta med deg en saks og klipp av noen blader til eget bruk.


Fra bak til foran;
Venstre rad: Eplemynte, Ananas Salvie, Thaibasilikum
Midtre rad: Karryurt, Ramsløk (Bärlauch)
Høyre rad: Bladpersille, Lakrids Tegetes, Dill
Bak (fra venstre): Gressløk, Majoran (Origanum majorana)
Foran: Timian