Vaskeri-booking

søndag 28. juni 2009

Vaktmester

Hvem og kontaktinfo
Borettslaget er i ferd med å engasjere et vaktmesterfirma. Se egen omtale her. I mellomtiden kontaktes styret i stedet.

Vaktmesters arbeidsoppgaver
Vaktmesteren har det dagelige tilsynet med borettslagets eiendom, innvendig og utvendige arealer utenom andelseierens leiligheter. Blant oppgavene er:
- Daglig kontrollere at det er nødvendig orden i søppelrommet.
- Tømme papirkurver i oppgangene og søppelkurvene i vaskekjelleren to ganger pr. uke.
- Støvsuge loft to ganger pr år.
- Støvsuge/vaske gulv i kjeller én gang pr. kvartal.
- Skifte lyspærer/rør foran innganger, i trappeoppganger, i portrommet, i søppelrommet, i kjeller og på loft.
- Kontrollere inngangsdører én gang pr uke, kjeller- og loftsdører én gang pr. kvartal. Påse at pumper, låser og håndtak er i orden.
- Påse at kjeller- og loftsvinduer er hele, at netting er i orden og at vinduene er lukket i fyringsperioden.
- Måke snø på gårdsplassen og fortauene rundt gården. Ved snøfall om natten skal snømåking være utført innen kl 08.00.
- Strø sand/grus på gårdsplassen og fortauene rundt gården. Har det blitt glatt i løpet av natten skal det være strødd innen kl. 08.00.

Når skal man kontakte vaktmester?
For alle forhold som er knyttet til fellesarealene og som går under det daglige tilsynet med gården, er det fint om du melder dette direkte til vaktmesteren. Hvis det ikke er prekært, send en tekstmedling eller ring innenfor kontortiden.
Hvis det er prekært, f.eks vannlekkasje fra radiatoren, ring vaktmester på 90 80 67 56.

Når skal man kontakte styret?
- For alle forhold som ikke gjelder det daglige tilsynet med gården.
- Nøkkelbestillinger
- Postkasse- og ringeklokkeskilt
- Dersom vaktmesteren ikke svarer på din henvendelse.
- Forhold vedrørende egen leilighet du mener borettslaget har et ansvar for.

Private avtaler med vaktmester
Vaktmesteren kan normalt påta seg enklere oppgaver etter avtale med den enkelte beboer. Evt. vederlag avtales med vaktmesteren. Det er viktig å være klar over at i slike tilfeller inngår man en avtale med vaktmesteren som privatperson og ikke med borettslaget som motpart.

Oppdatert 18.07.2013

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar