Vaskeri-booking

torsdag 28. oktober 2010

HD-kanaler fra GET

Nå har GET inkludert fire HD-kanaler i startpakken. Startpakken er inkludert i felleskostnaden som du betaler til borettslaget.

De fire HD-kanalene er:
NRK1 HD
SVT HD
TV 2 HD
Eurosport HD

Ulempen er at for å få tilgang til disse kanalene må du ha en HD-dekoder. Den dekoderen som er inkludert i felleskostnadene er "Get box". Denne dekoderen har ikke HD og heller ikke opptaksmulighet.
HD-dekoder uten opptaksmulighet koster 89 kr i måneden.
HD-dekoder med opptaksmulighet koster 99 kr i måneden.


Kanalene i startpakken

lørdag 23. oktober 2010

Sørg for god ventilasjon!

Behov for tilstrekkelig luftskifte
Boligen må kontinuerlig tilføres en mengde friskluft som er tilstrekkelig til å fortrenge den brukte luftens innhold av fuktighet, lukter og andre forurensninger. Luften som fortrenges evakueres som regel over tak via kanaler/sjakter. Det skal være balanse mellom den mengden luft som tilføres og den mengde som trekkes ut av boligen.

⇒ God ventilasjon er viktig for trivsel og helse, og for forebygging av astma- og allergisykdommer.

⇒ God ventilasjon er videre viktig for å unngå bygningsskader som følge av mugg, sopp og råte.

Ulike ventilasjonsmetoder
Det finnes i prinsippet tre ventilasjonsmetoder for boliger:
Metode 1: Naturlig oppdrift
Metode 2: Mekanisk avtrekk
Metode 3: Balansert ventilasjon

Naturlig oppdrift
Det er den første av disse metodene, naturlig oppdrift, som vi har i Sandefjordgata 3. Kort fortalt fungerer metoden slik:
• Luft tilføres boligen via ventiler i yttervegger og enkelte som har nyere vinduer har også friskluftinntak gjennom vindusspalter.
• Luft trekkes ut av boligen via avtrekksventiler på bad og kjøkken gjennom murte sjakter/piper til avslutning over tak.
• Det er ingen mekaniske innretninger som påvirker luftstrømmen
• ventilasjonsstrømmen er ofte sterkt avhengig av rådende værforhold (barometertrykk)


Tegn på dårlig ventilasjon
I borettslaget forekommer det fra tid til annen problemer av denne typen:
• Det er mye og ofte dugg på vinduer og vann i vinduskarmer.
• Våtromsvegger er fuktige lenge etter bruk av vann (dusj etc.).
• Det er tung luft inne. Luften virker stinn og innestengt når man kommer utenfra.
• Naboens matlukt o.a. kommer inn i leiligheten via intern lekkasje.

Forbygg og unngå
For å unngå problemer med dårlig ventilasjon, må alle beboere følge punktene listet opp nedenfor. 

Kjøkkenvifter
Kjøkkenvifter/hetter skal aldri være tilkoblet avtrekksventiler eller friskluftventiler. Bruk kullfilter.

Avtrekksventiler
Avtrekksventiler på kjøkken og bad skal være åpne året rundt.

Friskluftinntak
Ventiler i yttervegger og i vinduer skal være åpne året rundt, men åpningen kan reguleres etter utetemperaturen. Kun på de aller kaldeste dagene kan de lukkes.

Spalteventiler
Spalteventiler (som regel i terskel under dør) som sikrer luftforflytning i leiligheten må ikke tettes eller fjernes (særlig viktig for baderomsdør).

Rengjøring
Alle ventiler (tilluft og avtrekk) må rengjøres med jevne mellomrom. Støvsuger, børster og såpevann og klut blir nødvendig.

Åpne ventiler!
Altfor ofte er ventilene tettet, malt over, kledd inn, etc. Andelseier har ansvaret for å påse at ventilene står åpne.

Ikke tettpakket bod
På loftet må det ikke stables gjenstander som esker og møbler helt oppunder taket. Luften må få sirkulere. Hvis ikke vil det bli oppsamling av fuktig luft på bak gjenstandene og dette vil trekke ned til leiligheten under.

Bruk maling
Unngå tapet på ytterveggene. Bruk en maling som puster. Tapet kan stenge fuktighet inne og danne gode forhold for sopp og mugg.

Luft ut etter dusjing
De som har vinduer på badet, bør ta en rask utlufting etter dusjing.

Store gjenstander
Store gjenstander som skap og sofa, bør ikke plasseres tett inntil veggen. La det være ti centimeter mellom veggen og skapet, slik at luften får sirkulert. Dette er spesielt viktig mot ytterveggene.

Calling-anlegget i D er reparert

Det har vært veldig mye støy på callingen i D-oppgangen. Man kunne ikke høre de som ringte på. Dette skal nå være i orden etter at vi hadde besøk av elektriker tidligere i uken.

mandag 11. oktober 2010

Dugnad torsdag 14.okt

Torsdag 14.oktober klokken 17:30 blir det dugnad i bakgården!

I forbindelse med dugnaden får vi utplassert en container. Den kommer på onsdag og blir hentet på fredag. Da har du to kvelder på å tømme boder på loft og kjeller.

I forbindelse med dugnaden kaster vi gjensatte gjenstander i fellesarealene.

I containeren kan du ikke kaste følgende:
- Våtorganisk avfall (som matrester o.l.)
- Farlig avfall (som maling, oljer, lakk, løsemidler, plantevernsmidler, syrer, lim o.l.)
- Bildekk
- Asbest og eternitt
- Elektrisk avfall (EE-avfall, ting det har gått strøm igjennom)
- Brann- og eksplosjonsfarlige materialer
- Blybatterier
- PCB-holdige vindusruter
- Impregnert trevirke/kreosot.

Vi sees!

torsdag 7. oktober 2010

Stillas satt opp for å utbedre vannskade

Det er satt opp et stillas i bakgården rett ved E-inngangen. Dette er gjort for å utbedre en vannskade. Bildet viser nedløpet til takrennen mellom D og E. Det har vært en lekkasje i takrennen og vann har rent nedover veggen. På bildet er det såvidt mulig å se et hvitt felt på selve veggen. Dette er saltutslag og en klar indikasjon på fukt. Det er lettere å se at deler av betongen har falt av og armeringsjernet er blitt synlig.

Blikkenslagerfirmaet kommer til å tette lekkasjen og et murerfirma kommer til å utbedre betongskaden.

Oppussing av oppgangene

Endelig i gang
Lenge før man startet med å pusse opp badene var tanken at man skulle pusse opp oppgangene når badene var ferdig. I to runder har styret forsøkt å hente inn priser og inngå avtaler med en entreprenør uten å ha kommet i mål. I mens har behovet for oppussing bare blitt større. Nå er det imidlertid ting i gjære!

Avtale inngått med OBOS Prosjekt
Tidligere har styret fått OBOS Prosjekt til å kostnadsvurdere ulike alternativer for hvordan oppgangen kan bli pusset opp. Styret har nå inngått en avtale med OBOS Prosjekt om å lede prosjekteringen. De kommer til å utarbeide anbudsdokumenter for oss, hente inn priser fra ulike entreprenører, bistå i utvelgelsen av en entreprenør og inngåelse av kontrakt.

Beboervalg
Vi har tre ulike alternativer for hvordan oppgangen kan bli pusset opp. Tanken er at den entreprenøren som blir valgt, lager en liten visning av hvert alternativ. Foreløpig er tanken at man i tre oppganger, viser hvert av de ulike alternativene ved at en liten del av oppgangen blir pusset opp. Deretter stemmer beboerne over hvilket alternativ vi skal gå for på en ekstra ordinær generalforsamling.

Alternativene
Til hvert alternativ hører det med maling av veggene, taket, håndløper og rekkverk. De ulike alternativene går på hva vi gjør med selve trappene. Styret har endt opp med alternativene maling, sliping og fliser.

Alternativ a) Maling
For å male på nytt gjør man først en jobb med å slipe og frese vekk eksisterende maling på trinn og repoer. Skader i betongen blir sparklet og det påføres to strøk med epoksy maling på trinn og repos.

Alternativ b) Sliping
Dette alternativet innebærer at man men sliper og freser vekk eksisterende maling, men i stedet for å male på nytt, beholder man overflaten som den er. Det blir utført en overflatebehandling med olje.

Alternativ c) Fliser
Trinn og repoer slipes og løs maling fjernes. Deretter legges sklisikre fliser på trinn og repos.

Vi har dermed tre forskjellig alternativer. Maling innbærer at det blir mest mulig likt det vi har pleid å ha. Sliping innebærer et mer naturlig utseende, man lar betongen komme frem og det er gode muligheter for at også det kan bli pent. Flislegging innebærer fliser på alle repoer og både på inntrinn og opptrinn i trappene. 

Priser
OBOS Prosjekt har gjort en kostnadsvurdering av de ulike alternativene. De er som følger:
Alternativ a) Maling kr 1.595.000,-
Alternativ b) Sliping kr 1.265.000,-
Alternativ c) Fliser kr 1.195.000,-
En av utfordringene med oppussingen er at man ikke man male eller legge fliser rett over den malingen som er der i dag. Den må slippes ned og da får man med seg tre-fire lag med ulik maling fra tidligere tider. For alternativ a og b, så må man gjøre denne jobben veldig grundig, mens med alternativ c slipper man litt enklere unna dette.

Vurdering av alternativene
Her er deler av oppsummeringen til OBOS Prosjekt for de alternativene vi vurderer:
Alternativ a med maling av alle trapper og repos med epoksy maling, blir det dyreste alternativet. Man ser at grunnarbeidet ved tidligere malearbeider nok har vært for dårlig, slik at malingen i dag skaller av flere steder. Man bør derfor slipe vekk all eksisterende maling før man påfører ny epoksymaling. Blir dette gjort riktig kan malingen ha en levetid på 10 til 15 år. Man beholder og det originale utseende på trappene.

Hvis man ikke vil ha ny maling kan man beholde betongen som den er etter sliping, alternativ 2. Trappene blir da behandlet slik at man vil se betongen. Dette er en løsning som har blitt ganske vanlig i dag og man kan forvente en levetid på inntil 15 år før man må behandle trappene på nytt. Problemet med denne løsningen er der hvor det er skader på trinn. Reparasjon av forkant på trinnene vil da ikke bli ”lukket inne”, men bli synlig. Dette problemet unngår man ved de andre løsningene.

Alternativ c med fliser på alle trapper er et veldig holdbart alternati
v (30-40 år), men man skal være klar over at fliser på gulv er tyngre å reingjøre enn flater med maling eller belegg.

Alle alternativ inneholder rengjøring, reparasjon og maling av alle vegger i trapperom. Det er ikke sikkert at dette er nødvendig, men for å få en helhet på veggene, kan dette være fornuftig. Det flere steder skader på veggene og ved en utbedring av disse, kan det være en fordel å behandle alle flatene.


Fremdrift
I beste fall kan arbeidet være i gang allerede før jul. Vi må se an hvor nærme man kommer jul før arbeidet starter og om det kan være mer hensiktmessig å vente med start til etter jul. Det første som kommer til å skje nå, er at OBOS Prosjekt gjør ferdig anbudsdokumentene og sender det ut til et knippe entreprenører. Dette kommer til å skje i løpet av to-tre uker.

Lufting av radiator


Alle må lufte ut radiatorene. Hvis du ikke har egen radiatornøkkel kan du få en ved å henvende deg til styret. Det skal også være hengt opp en radiatornøkkel ved oppslagstavlen i alle oppganger.

Vri om nøkkelen til luften går ut og vannet begynner å renne. La litt vann renne ut, ca 1 dl. Vannet vil renne ut gjennom en egen tap. Denne er ofte tett pga slomsete malingsarbeid i forbindelse med oppussing. Fjern maling hvis du kan, ellers vil det renne opp fra samme sted du setter inn nøkkelen. Plasseringen kan variere noe. Som regel i umiddelbar nærhet av varmeregulatoren. 

Eksempel på lufting av radiator:Lufting av radiator er viktig for å få en ordentlig varm radiator, i tillegg til å redusere støyen fra rørene gjennom leilighetene. De som bor i de øverste etasjene er også avhengig av at alle naboene under har luftet ut ordentlig for å få varme på sin radiator. 

mandag 4. oktober 2010

Hengelåsaksjonen

Takk til de som selv fjernet hengelåser og til de som sa fra til styret. Vi har nå fjernet de resterende hengelåsene som ikke var merket med leilighetsnummer. Resultatet ser du på bildet nedenfor.
Før vi startet var det i alt 75 hengelåser på vasketavlene. Dette er nå redusert til 59 stk :-)
Vi regner med at dette gjør det lettere å reserve vasketid! Husk å sette hengelåsen på parkering etter bruk.