Vaskeri-booking

mandag 31. januar 2011

Kan ikke møte selv? Gi en fullmakt!

På en generalforsamling må man ikke nødvendigvis møte selv for å gi uttrykk for hva man mener og for å stemme. For eksempel kan man gi fullmakt til en nabo.

I burettslagsloven finner vi nærmere omtale av fullmakter og stemmerett:


§ 7-3. Fullmektig.(1)
Ein andelseigar kan møte ved fullmektig. Ingen kan vere fullmektig for meir enn ein andelseigar, men der fleire eig ein andel saman, kan dei ha sams fullmektig. Ei fullmakt kan kallast tilbake når som helst.


§ 7-10. Røysterett.
(1) Kvar andelseigar har ei røyst på generalforsamlinga, sjølv om andelseigaren har fleire andelar. Ein andelseigar kan dessutan røyste som fullmektig for ein annan andelseigar. For ein andel med fleire eigarar kan det berre bli gitt ei røyst.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar