Vaskeri-booking

torsdag 26. september 2013

Vaskemaskin i vaskeri I

Den store vaskemaskinen i vaskeri I i B, vil bli reparert til uken i følge vår leverandør. Det må skiftes støtdempere og dette er en større operasjon.

mandag 23. september 2013

Søppelinstruks

Tidvis er det store utfordringer med håndtering av søppel. Åpne poser fører til griseri og vond lukt. Kasting av møbler og bygningsavfall har ført til at renovasjonen ikke har tømt containere og satt igjen søppel. I den fremste containeren bygges det opp store hauger og poser ramler på bakken, mens det lengre inn er halvfulle eller tomme containere.

Vi henstiller til alle beboere om å følge disse punktene:
  • Bruk alltid en pose. Aldri kast noe i containeren uten at dette ligger i en pose.
  • Bruk dobbel knute. Posene må alltid være knyttet. Hvis du ikke klarer å knyte igjen posen fordi den er for full, bruk flere poser.
  • Kast kun husholdningsavfall. Det kastes mye ting som ikke skal kastes i søppelcontainerne. Ofte finner vi store gjenstander som tar mye plass. Generelt: Får det ikke plass i en handlepose, skal du ikke kaste det her. Slikt må du kaste når vi får ekstra container på dugnaden eller kjøre bort selv. Andre eksempler på ting om ikke skal kastes her: Byggingsavfall, møbler, farlig avfall og EL-avfall.
    • Farlig avfall kan leveres på Shell i Maridalsveien.
    • EL-avfall på Elkjøp på Carl Berner.
  • Kast søppel hele uken. Søppelcontainerne tømmes tre ganger i uken; mandag, onsdag og fredag. På mandag hentes det søppel for tre dager, mens det er to dager i mellom de andre tømmingen. Ofte er det derfor mer enn fult i containere på søndag, mens det på tirsdag og torsdag er mye ledig kapasitet. Hvis flere kan bruke disse dagene også, så vil det hjelpe mye på dagens situasjon.
  • Bruk alle containerne. Ikke bare den som er nærmest bakgården. 

 Dette er et vanlig syn på mandag morgen:
Fulle dunker
Søppel på bakken

Den tredje containern er bare halvfull. På bakken ligger det avfall som skulle vært i en pose.

torsdag 19. september 2013

Hentebil for farlig avfall

Mandag neste uke, 23.09.2013, henter Renovasjonsetaten farlig avfall med egen hentebil. Hentebilen vil være i krysset Sandefjordgata/Hortengata kl 17:00 til 17:15.

Benytt anledning nå. Farlig avfall kan ikke kastes i containeren som vi får litt senere i høst når vi har dugnad.

Dette er farlig avfall:
- Rengjøringsmidler
- Maling, lakk, beis, lim
- Batterier
- Små elektrisk avfall som: barbermaskin, fotoapparat, klokker, blinkesko, hårfønere, brødristere, spillkonsoller.
- Lysrør og lyspærer.
- Bilprodukter
- Spraybokser
- Insekt- og ugressmidler
- Løsemidler
- Kvikksølvtermometre

Se en mer utfyllende liste på nettsidene til Renovasjonsetaten.

Mye luft i radiatorer

På grunn av at anlegget var helt tappet ned, er det mye luft i radiatorene. Etterhvert som det luftes ut synker trykket på anlegget og det må fylles på mer vann. Det er gjort hvert dag siden anlegget ble satt i drift på søndag. Vi vil fortsette å fylle på mer vann etterhvert som flere får luftet. Vi ber om at alle lufter ut så raskt som mulig.

Enkelte vil oppleve at de prøver på å lufte ut, men at det etter en stund ikke kommer mer luft eller vann. Noen hører også en surkle lyd fra radiatoren. Da har trolig trykket blitt for lavt. Når vi får økt trykket (fylt på mer vann) kan man lufte ut på nytt, og da vil det som regel bli bra.

Dersom du har vedvarende problem med radiatoren, kontakt styret.

tirsdag 17. september 2013

Vindu fra 1939? Sett inn ekstra glasset

Originalt har vinduene fra 1939 to rammer. Ofte er innervinduet tatt fordi det er upraktisk med en ramme som slår innover i leiligheten. Rundt i loftsboder og på loft ligger det derfor ofte en ekstra vindusramme.

Nå har vi slått på fyren og det er ingen hemmelighet at vinduene fra 1939 lekker varme. Spesielt hvis bare den ene rammen er på plass. Derfor gjør vi som man alltid pleide å gjøre i gamle dager og oppfordrer alle med gamle vinduer om å sett inn den andre rammen.

søndag 15. september 2013

Radiatoranlegget er slått på

I dag har vi slått på radiatoranlegget.

Du må lufte ut radiatoren. For å lufte ut trenger du en radiatornøkkel. En slik kan kjøpes hos Clas Ohlson.


Temperatur
Temperaturen på radiatorene blir ikke høy. Nå er temperaturen på vannet som går ut ca 38 grader, og 36 grader på det som kommer i retur. Din radiator kan ikke bli varmere enn dette. Hvis det blir kaldt vil temperaturen på radiatoren automatisk stige. Når det er minus ti grader ute, blir temperaturen på vannet ca 50 grader.

Dersom radiatoren din ikke blir varm, meld fra til styret men luft ut først.

Rørlegger-arbeid
I august ble det gjort omfattende arbeid på radiatoranlegget og noe utbedringer på kaldt og varmtvannsanlegget. Selve innreguleringen er ikke foretatt ennå.
- I fyrrommet er det montert en ny frekvensstyrt sirkulasjonspumpe og en mikrobobleutskiller. Begge disse gjør forhåpentligvis sitt til at anlegget går bedre og roligere.
- Sirkulasjonen på varmtvannsberederne er lagt om slik at det raskere kommer varmt vann også når varmtvannet er lite i bruk.
I tillegg er det gjort flere mindre tiltak og reparasjoner.

Innregulering
Det største enkelt tiltaket er montering av 22 ventiler på hvert opplegg for radiatorene. Det er disse ventilene som skal innreguleres. Det innebærer at man finner riktig vannmengde til hvert innlegg og låser inn ventilene på dette nivået. Det gjør at ikke mer vann enn nødvendig går opp rørene til alle etasjene. Innreguleringen vil skje senere i høst. I forbindelse med innreguleringen må alle beboere hjelpe til. På den aktuelle dagen må alle stille radiatorventilene sine på maksimal varme (5 på rattet). Mens innreguleringen foregår vil anlegget bli slått av og det kan bli litt kaldt før anlegget igjen slås på.