Vaskeri-booking

mandag 23. september 2013

Søppelinstruks

Tidvis er det store utfordringer med håndtering av søppel. Åpne poser fører til griseri og vond lukt. Kasting av møbler og bygningsavfall har ført til at renovasjonen ikke har tømt containere og satt igjen søppel. I den fremste containeren bygges det opp store hauger og poser ramler på bakken, mens det lengre inn er halvfulle eller tomme containere.

Vi henstiller til alle beboere om å følge disse punktene:
  • Bruk alltid en pose. Aldri kast noe i containeren uten at dette ligger i en pose.
  • Bruk dobbel knute. Posene må alltid være knyttet. Hvis du ikke klarer å knyte igjen posen fordi den er for full, bruk flere poser.
  • Kast kun husholdningsavfall. Det kastes mye ting som ikke skal kastes i søppelcontainerne. Ofte finner vi store gjenstander som tar mye plass. Generelt: Får det ikke plass i en handlepose, skal du ikke kaste det her. Slikt må du kaste når vi får ekstra container på dugnaden eller kjøre bort selv. Andre eksempler på ting om ikke skal kastes her: Byggingsavfall, møbler, farlig avfall og EL-avfall.
    • Farlig avfall kan leveres på Shell i Maridalsveien.
    • EL-avfall på Elkjøp på Carl Berner.
  • Kast søppel hele uken. Søppelcontainerne tømmes tre ganger i uken; mandag, onsdag og fredag. På mandag hentes det søppel for tre dager, mens det er to dager i mellom de andre tømmingen. Ofte er det derfor mer enn fult i containere på søndag, mens det på tirsdag og torsdag er mye ledig kapasitet. Hvis flere kan bruke disse dagene også, så vil det hjelpe mye på dagens situasjon.
  • Bruk alle containerne. Ikke bare den som er nærmest bakgården. 

 Dette er et vanlig syn på mandag morgen:
Fulle dunker
Søppel på bakken

Den tredje containern er bare halvfull. På bakken ligger det avfall som skulle vært i en pose.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar