Vaskeri-booking

onsdag 23. april 2014

Fullmakt på generalforsamlingen

Dersom andelseieren ønsker det, kan det gis fullmakt til en annen som møter istedet for andelseieren og stemmer på vegne av andelseieren.

Fra borettslagsloven § 7-3, første ledd:
Ein andelseigar kan møte ved fullmektig. Ingen kan vere fullmektig for meir enn ein andelseigar, men der fleire eig ein andel saman, kan dei ha sams fullmektig. Ei fullmakt kan kallast tilbake når som helst.

Det er ikke begrensinger på hvem det kan gis fullmakt til utover at det må være en person. Det er vanlig å gi fullmakt til en nabo eller et styremedlem. Ingen kan ha fullmakt fra mer enn en andelseier. 

Fyll ut registeringsblanketten og lever denne til styreleder eller forretningsfører før generalforsamlingen starter.
Registeringsblankett med fullmaktIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar