Vaskeri-booking

mandag 29. januar 2018

Utleie gjennom Airbnb

Fra tid til annen får styret forespørsel om hvordan vi vil forholde oss til utleie gjennom Airbnb. Dette har både kommet fra egne beboere og fra meglere på vegne av potensielle kjøpere av leiligheter.

Adgangen til utleie er regulert i burettslagsloven og i borettslagets vedtekter. Hovedregelen her er at for å få lov til å leie ut, må man må ha opptjent seg botid på minst ett år før man kan leie ut og man må søke styret for godkjennelse. Utleieforholdet kan ikke vare i mer enn tre år. Etter tre år med utleie må man ha ny opptjeningstid.

Utleie gjennom Airbnb skiller seg ikke fra øvrig utleie. Det kan være for enten kortere eller lengre tid. Så lenge du ikke skal bo i leiligheten selv under utleietiden, er det en bruksoverlating og det krever oppfylles av botid, søknad og samtykke fra styret.

Søknad om utleie (bruksoverlating) sendes til OBOS som håndterer saksløpet for styret. For behandling, registering og oppfølging av søknad om bruksoverlating tar OBOS et gebyr på 1 394 kr  (per jan 2018) som belastes andelseier.

Dette gjør kanskje at hyppig utbredt korttidsutleie via Airbnb for mange ikke vil være aktuelt. Det er likevel fult mulig å bruke Airbnb for å finne leietagere slik man bruker Finn, men det er altså ikke et frikort til å gjøre som man vil.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar