Vaskeri-booking

fredag 12. juli 2019

Get - Ny faktura

Det ser ut til at fakturabeløpet er korrigert. For nytt beløp, logg dere på inn på "Min Get".

torsdag 11. juli 2019

Regningsrot fra Get – Ikke betal mer enn du skal - Oppdatert

Bakgrunn
Borettslagets nye avtale med Get er en kollektivavtale med kun internett 100 mbits. De som ønsker TV eller høyere hastighet enn dette, må inngå en egen avtale med Get om dette.

Get skulle informere beboerne om dette, og vi har ventet på ytterligere informasjon, uten at dette har kommet.

Endringer i juli
Det ser ut til at de fleste beboere for juli har fått en tilleggsregning på Start 30 + PVR-boks, altså TV-tilbudet i den gamle kollektive avtalen. Styrets syn er dette kan Get naturligvis ikke gjøre. Først må beboerne få et valg, deretter kan man fakturere etter ny avtale.

Fra 1. juli har vi også fått den nye kollektive hastigheten på 100 mbit. Enkelte beboere som under den gamle avtalen hadde valgt høyere hastighet, har blitt ytterligere oppgradert av Get uten at det er inngått en ny avtale om dette. Vi mener at de heller ikke kan gjøre dette.

Styrets syn er at det er ingenting i den nye avtalen som gir Get grunnlag for å fakturere slik de har gjort. Dette er tatt opp med Get, men vi venter på svar.

Korriger beløpet
I mellomtiden oppfordrer vi beboerne til å selv sørge for å ikke betale mer enn de skal. For de fleste vil dette innebære å betale i henhold til gammel avtale og tidligere månedsbeløp. Vi foreslår også at du varsler kundeservice om at du har blitt galt fakturert, og derfor har endret beløpet. Kundehenvendelser til Get sendes inn fra: https://kundehenvendelse.get.no/hc/no/requests/new

De som har andre produkter fra Get som telefon, filmleie etc, må se nærmere over hva de skal betale.

Muligheter for tilvalg
Under den nye avtalen kan beboere gjøre individuelle tilvalg. Disse er:
TV: TV-mini til 199 kroner eller stor tv-pakke til 399.
Internett; 300/20 til 149 kroner, 500/25 til 249 kroner, eller 1000/50 for 399 kroner.

Oppdatering torsdag kl 15.
Flere beboere har nå fått en SMS fra Get hvor det står:
"Hei, ved en feil er ny avtale i din boligsammenslutning blitt aktivert før du som beboer er blitt varslet. Vi beklager dette og krediterer kosten du er blitt faktuert for tv for juli og august. Informasjon om den nye avtalen vil komme i eget brev. Ha en fin dag videre! Mvh Get".

Reduserte felleskostnader
Vi kan også opplyse om at fra 1. september blir felleskostnadene satt ned i tråd med vedtaket på generalforsamlingen. Nedgangen er på 10,25 prosent for alle. Samtidig innføres det en egen fakturalinje for den kollektive bredbåndsavtalen. Dette tillegget blir på 199 kroner for alle. 

torsdag 4. juli 2019

Uvanlig regning fra Get

Flere melder om at de har mottatt en uvanlig høy regning fra Get. Styret vil undersøke saken med Get.


lørdag 22. juni 2019

Nytt ventilasjonsanlegg i Drøbakgata 10

Vi har fått nabovarsel om at Drøbakgata 10 kommer til å bytte ut ventilasjonsanlegget. Det oppgis at anlegget vil lage mindre støy enn det gamle. På 4 meters hold er DBA beregnet til 35. Utbygger oppgir at de ikke tror at noen naboer vil høre dette.

Arbeidet starter forholdvis umiddelbart slik vi forstår det, da det nåværende anlegget ikke fungerer.

søndag 9. juni 2019

Bakgårdsfest tirsdag 13. august

Styret ønsker å invitere alle i borettslaget til bakgårdsfest.

Vi stiller med skikkelig grillpølser, et utvalg kaker, snacks og drikke.

Du må gjerne ta med egen mat/drikke hvis du vil ha noe ekstra.


Hvor? I bakgården
Hvilken dag? Tirsdag 13. august
Hvilket klokkeslett? Kl 19.00

Resultat fra generalforsamlingen

Årsberetningen med protokoll er nå lagt ut. Du finner alle årsbertninger her. 

Styret fikk en ny sammensetning og de tre forslagene fra styret ble vedtatt:
- Det ble en kollektiv internett-avtale, mens man selv må bestille TV. Nærmere informasjon om gjennomføringen vil komme.
- Felleskostnadene justeres, slik at alle får et like stort tillegg for internett.
- Dyrehold ble tillatt. Vedtekter og husordensregler er oppdatert. I tillegg har vi lagd en egen artikkel om dyrehold her.

Utkoblingsavtale etablert

Nå er avtalen med Hafslund om utkobling på plass!

Denne avtalen innebærer at borettslaget stiller sin reservekapasitet til disposisjon for Hafslund. Til gjengjeld får vi lavere nettleie.

God kapasitet
I fyrromet har vi to elektriske kjeler som normalt har mer enn god nok kapasitet til å varme opp radiatorer og tappevann. Men i tillegg har vi en bio-oljekjel, som fungerer som reserve. Denne brukes enten når det er mer lønnsomt (hvis strømmen en periode er veldig dyr), eller når vi trenger mer varme enn det el-kjelene alene klarer eller rett og slett som back-up hvis el-kjelene svikter.

Kan kobles ut automatisk
Avtalen med Hafslund innebærer at de kan slå av el-kjelene og starte opp bio-oljekjelen hvis det er nødvendig. Dette gjøres for eksempel når strømforbruket er svært høyt. Det hele skjer kontrollert og automatisk. Hafslund sender et signal til en kontrollboks i vårt fyrrom og denne starter først opp bio-oljekjelen og så stenger den fyr-kjelen. Tilbakestillingen til normal drift skjer også automatisk.

Beboerne vil ikke merke noe til utkoblingen. 

Lavere nettleie
For å stille vår kapasitet til disposisjon for Hafslund, får vi til gjengjeld en langt lavere nettleie. Dette gjør at vi regner med å spare rundt 60 000 kroner i året.

tirsdag 28. mai 2019

Uvedkommende i bakgården

Vi må alle om å ta et ansvar for at uvedkommende i bakgården blir vist bort.

I dag var det noen ungdommer som oppholdt seg i bakgården i noe tid og det er ikke heldig. Heller som blir ødelagt, busker som blir plukket opp og blomsterbed som det tråkkes i, for å nevne det mest vesentlige.

Bakgården er vår felles private eiendom. Uvedkommende har ingenting her å gjøre, helt uavhengig av hvor mye bry de representerer. De må bli bortvist. Hvis man ikke følger opp dette, så blir det fort verre. Neste gang blir de flere, og tar seg enda mer til rette.

Styret er ikke alltid tilgjengelig og en melding til styret i etterkant er litt nytteløst. Problemet må tas tak i der og da. Vi ber alle voksne i borettslaget om å hjelpe til, ta ansvar og vis bort de som tar seg til rette.

søndag 5. mai 2019

Kun sykler på sykkelparkeringen

I øyeblikket står det to mopeder på sykkelparkeringen. Vi minner om at i henhold til husordensreglene er ikke parkering tillatt i bakgården og det er kun sykler som er tillatt i sykkelstativet.

Generalforsamling 2019

Husk generalforsamling onsdag 8. mai kl 18:00 på Bydelens Nærkontor i Drøbakgata 1.

Ta med utfylt registeringsblankett. Hvis du ikke kan møte selv, kan du avgi en fullmakt.

Registeringsblankett og nærmere informasjon fullmakt finner du her.
mandag 22. april 2019

Ikke inviter rottene, bruk neste luke!

Hvis det ser fullt ut, så er det trolig fullt. Dersom du likevel hiver inn mer, havner det bare på bakken. Kommunen henter ikke det som ligger på baken, og resultat er en fest for rottene. Før påske var det en av beboerne som sa at hun hadde sett en rotte i en av lukene.

I morgen på dugnaden rydder vi opp, men akkurat nå ser det slik:

--

Den fremste dunken er stappfull og det har rent over, mens de to bakerste er bare halvfulle.

fredag 19. april 2019

Gjenglemt tøy kastes på dugnaden

I vaskeriet i D ligger det mye gjenglemt tøy. På dugnaden til tirsdag kaster vi det som ligger igjen. På bildet kan du se alt som har samlet seg opp. Gå inn om og redd tøyet ditt mens det ennå kan reddes.

Klikk på bildet for større versjon

torsdag 18. april 2019

Tre forslag til generalforsamlingen


Styret har i dag levert ut innkallingen til generalforsamlingen 8. mai. I denne er det tatt inn tre forslag som generalforsamlingen må ta stilling til. 

Kollektiv avtale
Det første forslaget gjelder en ny kollektiv avtale for internett og tv. Styret legger frem to alternativer. Begge inkluderer kollektivt internett på 100 Mbps, mens kun det ene inkluderer en kollektiv tv-pakke. 

Det andre forslaget handler om at når vi nå velger en ny kollektiv avtale, så bør kostnaden for dette også fordeles likt. Styret foreslår derfor en generell reduksjon av felleskostnadene, og så legger vi på en egen fakturalinje for internett og tv basert på hva den nye avtalen koster. 

Dyrehold
Det siste forslaget er å endre dagens negativt vinklede ordlyd i vedtektene om at dyrehold er forbudt men at man kan søke styret, til at dyrehold er tillatt og at man må orientere styret. Styret foreslår også at husordensreglene endres slik at disse istedenfor å bare gjenta dagens vedtekter, kan gi nærme føringer for dyreholdet. Bakgrunnen for forslaget fremgår av innkallingen, sammen med en beskrivelse reglene, praksis, omfang og erfaringer. 

Langtidsbudsjettet
Under styrets arbeid er det også tatt inn en bit om langtidsbudsjettet for borettslaget som vi oppfordrer flest mulig til å lese.

Innkallingen er tilgjengelig i filarkivet (se venstremenyen på nettsiden) eller direkte her.  

fredag 12. april 2019

Elsa Gundersen 105 år

I dag fylte Elsa Gundersen 105 år!!

Borettslaget eldste beboer og den som har bodd her lengst.

Styret overrakte en blomsterbukett og konfekt på vegne av borettslaget til en glad og oppegående jubilant. Vi gratulerer!

onsdag 3. april 2019

Varmtvannet: Ny pumpe på plass

I dag ble den nye pumpen installert og alt virker igjen som det skal. Restriksjoner på bruk av varmtvannet kan nå oppheves.

mandag 1. april 2019

Varmtvannet: Ingen løsning før tidligst onsdag

Pumpen vi trenger er tydeligvis vis helt unik og må være tilpasset eksisterende dimensjoner på anlegget. Ny pumpe vil derfor ikke være tilgjenglig før tidligst onsdag er siste beskjed som vi har fått.

lørdag 30. mars 2019

Spar på varmtvannet - lunket vann frem til tirsdag

En pumpe som sørger for varmtvann til varmtvannsberederne har sluttet å fungere. På grunn av dette fylles ikke varmtvannsberederne opp med varmtvann, og kan bidra til at tappevannet blir varmt nok.

Pumpen må skiftes og det er usikkert hvor raskt vi kan få en ny. Per nå er anslaget at det kan vare til tirsdag med å få denne erstattet.

Frem til da, vil det i beste fall kun være lunket vann som vil være tilgjengelig. Når flere bruker varmtvannet samtidig vil dette medføre at den lille lunken vi har fort vil bli kald. Bruk derfor varmtvannet med omhu.

Kaldt vann i øyeblikket

Vi har unormal lav temperatur på varmtvannsberederne i kjelleren. Rørlegger er bestilt.

I øyeblikket er det rundt 30 grader på varmtvannet. Radiatorene ser ikke ut til å være berørt.

lørdag 23. mars 2019

Dugnad, skrotinnsamling og merking av sykler

Velkommen til vårdugnad tirdag 23. april  kl 18.00.

I forbindelse med dugnaden kaster vi gjensatte gjenstander i fellesarealene og tømmer gjenglemt kurven i vaskeriene.

MERK SYKLER!
Merk sykler med navn og leilighetsnummer. Både sykler som står i kjelleren og på sykkelparkeringen ute. De syklene som ikke er merket når vi har dugnad, blir fjernet.

Skrotinnsamling
Det blir skrotinnsamling på onsdag 24. april. Fra og med lørdag 20. april kan man sette ut det man vil ha kastet. Skrotes settes på den lille gressplenen nærmest E-oppgangen. Erfaringsmessig blir det mye skrot, så start med å legge det som skal kastes lengst mulig inn.


Servering
Vi griller pølser og skyller ned med en kald øl eller brus :)


Vi sees!

tirsdag 19. mars 2019

Luft ut radiator

Enkelte beboere melder om at radiatoren deres ikke blir varm og/eller lager en surklende lyd i etterkant av arbeidene som ble gjort forrige uke.

Vi ber alle beboere om å lufte ut radiatoren med en gang.

tirsdag 12. mars 2019

Balkongrehabilitering vs. Balkongutbygging

Tidligere i februar kunne man i denne artikkelen lese om nødvendigheten av en balkongrehabilitering og kostnader knyttet til dette med mer.

Styret får fra tid til annen spørsmål om hva med balkonger til alle? I etterkant av artikkelen har vi fått dette spørsmålet på nytt. Styret vil her dele noen betraktninger om dette.

Dagens situasjon
I dag har borettslaget kun balkonger til hver tredje leilighet i 2. til 5. etasje i oppgangene A til E. Ingen leiligheter i første etasje har balkong og heller ingen leiligheter i F har balkong.

De leiligheter som har balkong betaler noe høyere felleskostnader enn de uten.

Kan alle leiligheter få balkong?
Det vil trolig ikke være mulig å bygge balkonger for leilighetene i første etasje. En balkong i første etasje vil regnes med i «bebygd areal» og vil øke utnyttelsesgraden av tomten. Dette kan være imot reguleringsplanen.

Styret tror heller ikke det vil være mulig å gi balkonger til leilighetene i F da disse ikke grenser ut mot noe plenareal.

Ulike interesser
Med dagens fordeling av balkonger kan man kanskje innvende at man har kjøpt leilighet etter hva man ønsket/hadde råd til. Kjøper man en ett-roms er man kanskje mest opptatt av en rimelig leilighet. Tilsvarende kan være gjeldende for de med to-roms. Dette kan det sikkert være delte meninger om, og behovet for balkong kan endre seg jo lengre man bor her. Styret skal ikke konkludere med hvem som har størst eller minst behov for balkong, men vil bare konstatere at man kjøper seg inn i borettslaget med ulike forutsetninger og at dette gjør bildet veldig blandet.

Ulik nytte
De leilighetene som ikke kan få balkong har naturligvis ikke glede av et balkongprosjekt. Heller ikke de leilighetene som allerede har balkong vil få glede av et balkongprosjekt. Av de leilighetene som kan få balkong, vil det også blant disse være ulik nytte. Støy- og lysforhold varierer avhengig av etasje og oppgang. Har man leilighet høyt opp har man sol lengre, har man leilighet nederst forsvinner solen raskere bak Sandefjordgata 2.

Tiltak i leilighetene
For de leilighetene som får balkong må man ikke glemme at balkonger vil medføre store endringer også innvendig. De fleste har relativt nye og dyre stuevinduer fra 2014 som må kasseres. Radiatorer under stuevindu må flyttes (med mindre de også må kasseres og erstattes av nye).

Fordeling av kostnader
Et av de vanskelig spørsmålene er fordeling av kostnader. Ved en rehabilitering går kostnaden på borettslaget og alle betaler for dette gjennom sin andel av felleskostnadene (brøken). Dette gjelder i utgangspunktet også for en utbygging uavhengig av om man har balkong fra før eller ikke, eller om man får balkong eller ikke. Kostnadene må fordels på alle, i henhold til brøken. Det fins et unntak når endringer «fører til vesentleg endring i verditilhøva» men dette krever slik styret forstår det, enstemmighet blant alle beboerne. I praksis vil det ikke være mulig å få til, slik at alle må betale for nye balkonger uavhengig av om man får dette eller ikke.

Kostnader
Styret har ikke undersøkt kostnader ved en balkongutbygging mot mulig leverandører eller prosjektledere. Fellesgjelden på leilighetene i dag ligger mellom 100-170 000 kroner. Et balkongutbygging vil lett medfører at fellesgjelden i enkelte leiligheter blir doblet.

Krever to tredjedels flertall
En balkongrehabilitering kan vedtas av styret som en del av det ordinære vedlikeholdet. En utbygging må derimot vedtas av generalforsamlingen med mer enn to tredjedels flertall. Gitt punktene over om ulik nytte og fordeling av kostnader, tror styret dette kan være vanskelig å få til. På den ene siden vil man trolig finne de som ikke kan få balkong i første etasje og i F-oppgangen (21 stykk), og de som har balkong fra før (20 stykk). Anslagsvis 41 av 81 andeler vil sannsynligvis ikke være spesielt interessert i å betale for at naboen skal få balkong, når de selv ikke får noen endring fra dagens situasjon.

Konklusjon

Spørsmålet om balkong til alle er trolig urealistisk. Det kan nok tenkes at flere kunne få balkong, men fordelingen av kostnader gjennom eksisterende brøk vil ramme mye skjevere enn det en rehabilitering vil gjøre. Styret tror det i praksis vil være umulig å få det nødvendige to tredjedels flertall på en generalforsamling for en balkongutbygging. Derfor er ikke balkongutbygging en sak som styret jobber for. Styret er forpliktet til å stå for det ordinære vedlikeholdet, og derfor er det en rehabilitering vi har vurdert av balkongene.


lørdag 9. mars 2019

Varsel om utkobling av varmen

På tirsdag vil det bli foretatt tekniske arbeider i fyrrommet. I den forbindelse vil radiatoranlegget bli slått av i noen timer. Leverandøren regner med at dette vil være fra cirka kl 08 til 12, men det kan bli lengre.

Det bør ikke merkes så mye i leilighetene, da anlegget har en del varme akkumulert i seg.

Formålet med denne nedstegningen, er å få etablert automatisk utkobling av elkjelene og oppstart av bio-kjel. Dette gjør at borettslaget kan få en lavere nett-tariff fra Hafslund. Vi inngår da i beredskapen som Hafslund har. Ved spesielt mye strømforbruk, kan Hafslund koble ut våre elkjeler. Hvis det skjer, starter bio-kjelen automatisk, slik at vi ikke vil oppleve noe varmetap. Som kompensajon får borettslaget en mye rimeligere nettleie gjennom hele året.

fredag 1. mars 2019

Bli med i grønn gruppe!

Vi har lyst til å høre om det er noen flere beboere som har lyst til å være med på å etablere en grønn gruppe i borettslaget.

Det er mye hygge og glede i å være med på å stelle det grønne i borettslaget. Krokusen har begynt å spire, så kommer vårliljene og snart begynner tulipanene å skyte i været. Rosene tar så over og fortsetter å blomstre utover mot høsten.

Men det kommer ikke av seg selv. Blomster skal kjøpes inn, roser kuttes og ugress lukes for å nevne noe.

Vil du være med på å ta del i dette? Ta i såfall kontakt med styret på styret@sandefjordgata3.no. Tanken er å prøve å samle en gjeng som kan få ansvaret og sammen utgjøre vår nye grønne gruppe.

Siden det har begynt å spire tenker vi å samle gruppen første gang nå i mars om ca to uker.

søndag 24. februar 2019

Mange svarte på undersøkelsen!


Vi fikk inn 60 svar på undersøkelsen om tv og internett. Ut i fra både aldersfordelingen og antall svar, virker undersøkelsen til å være veldig representativ for beboerne.

Mange har ikke oppgradert
Rundt halvparten oppgir at de kun har den inkluderte hastigheten på internett i dag. 25 % har small (75 Mbps), mens den siste fjerdedelen har 150 Mbps eller mer.

Internett må være inkludert, men delte oppfatninger om tv
Det ser ut til å være enighet om at internett må være inkludert i en kollektiv avtale.  Ca. 75 % syns dette er svært viktig mens bare 7 % syns det ikke er viktig.

For tv derimot er det mer delte oppfatninger. 50 % syns det er svært viktig at tv er inkludert, mens 25 % syns det ikke er viktig. 

Trykk for større bilde


Mange strømmer
En mulig forklaring på hvorfor 25 % ikke syns tv er viktig i en kollektiv pakke, kan være at mange strømmer. I gjennomsnitt bruker alle tre strømmetjenester, og svært få gjør dette ikke. De største strømmetjenestene er NRK med 82 %, deretter Netflix med 80 %, HBO 58 %, TV2 Sumo med 45%.

Beboernes egen kollektive avtale
Når man ser på forventeringer til internett og tv, og ber beboerne om å selv sette sammen en kollektiv avtale, får vi et litt blandet bilde.

For internett er det størst oppslutning, 42 %, om en linje på opptil 100 Mbps. Men det er også ganske mange som ønsker seg et nivå under eller over dette.

For tv er det en like stor andel, som ønsker seg en pakke med litt færre kanaler enn det vi har i dag. Men her er det større spredning på de øvrige alternativene, fra å ikke ha noen tv-pakke til å å ha en pakke på dagens nivå. Det eneste alternativet som får klart lavest oppslutning er den største TV-pakken. 

I gjennomsnitt kan man kanskje oppsummere med at beboerne ønsker seg en kraftig nettlinje, men ikke den kraftigste, og en tv-pakke som er litt mindre enn i dag.

Videre prosess
Styret tar med seg alle disse innspillene når vi nå ber om tilbud fra ulike leverandører og skal evaluere disse. Avhengig av utfall, kan det bli aktuelt å legge frem saken for avstemming på generalforsamlingen i mai.

lørdag 23. februar 2019

Kraftig økning i boligprisene i 2018

Borettslagets årsstatistikk viser at gjennomsnittsprisen i 2018 økte med over ni prosent for ett-roms og over seks prosent for to-roms.

Trykk for større bilde


Etter en ellevill prisvekst i 2016 på over 22 %, var det litt roligere i 2017 hvor det til og med var en svak nedgang for ett-roms. Men i gjennomsnitt for 2016-2018, er det nå en oppgang på 10 % per år uavhengig av leilighetstype.

søndag 17. februar 2019

Nøkler til sikringsskap

Styret har kjøpt inn flere nøkler til sikringsskapene. Disse selges videre til beboerne til kostpris. 100 kroner per nøkkel.

lørdag 9. februar 2019

Spørreundersøkelse: Tv og internett

I høst løper avtalen vi har med Get ut. Før vi inngår en ny avtale, ønsker styret å kartlegge beboernes behov og ønsker for en ny kollektiv tv og/eller internett-avtale.

Vi ser at naboene våre har litt ulike avtaler, men hva er det som passer oss best?

Sendt på epost
Undersøkelsen er sendt ut på epost til alle beboere. Dersom du mot formodning ikke har fått epost, ta kontakt med styret. Svarfrist for undersøkelsen er fredag 15. februar.

Dagens avtale
I dag har borettslaget en kollektivavtale på tv og internett.
- I tv-pakken har vi 12 obligatoriske kanaler, norske filmer, musikk og radio. Den enkelte kan velge inntil 30 valgfrie kanaler eller annet innhold. HD-dekoder med opptak er også inkludert.
- Internett er på 10 Mbps med mulighet for å oppgradere til rabatterte priser.
Dagens pris ligger på omtrent 320 kroner per måned.

mandag 4. februar 2019

Balkongrehabilitering

I mai i fjor fikk vi undersøkt tilstanden på noen representative balkonger. Etter sommern i fjor forelå rapporten, og styret har brukt denne til å hente inn tilbud på prosjektering av et balkongprosjekt for rehabilitering av balkongene.

Tilstanden er dårlig, men skadene utvikler seg sakte
Undersøkelsen viste at selve armeringsjernet i balkongene er uskadet  men overflatene er i dårlig stand og må behandles på nytt for å unngå at eksisterende skader blir verre og på sikt truer armeringsjernet. Eksperter styret har rådført seg med, antyder at balkongene bør bli rehabilitert innen fem år.

Krever bistand
Balkongene er gamle og bygget på en spesiell måte som krever en veldig spesifikk kompetanse for å få en god utførelse. Dette gjør at oppdraget ikke kan settes ut til hvem som helst, og vil være et prosjekt hvor styret trenger god bistand.

Avgrensning - kun rehabilitering
Det styret har fått vurdert er kun balkongrehabilitering. Styret har ikke vurdert å bygge flere balkonger, eller å utvide eksisterende balkonger.

Vil koste mye penger
Styret har fått et tilbud på prosjekteringen av rehabilitering. Forutsatt en byggeperiode på to måneder ligger prosjekteringskostnaden mellom 500-700 000 kroner, avhengig av om tiltaket blir søknadspliktig til kommunen eller ikke. På toppen av dette kommer selve rehabiliteringen. Dette har styret løst anslått til 40 000 kroner per balkong. Totalprisen for hele prosjektet vil da ligge opp mot to millioner kroner.

Styret har ikke innhentet tilbud på selve rehabiliteringen, fordi det vil kreve mye arbeid med å lage en tilbudsforspørsel. Vi må også være forberedet på at alle tilbud også vil inneholde forbehold om ekstra pålegg, dersom man for eksempel oppdager balkonger hvor armeringsjernet er skadet.

Alle må betale
Balkongene regnes som fellesareal (med eksklusiv bruksrett for leiligheten) og inngår i borettslagets vedliksholdsplikt. Når borettslaget må rehabilitere disse balkongene, er det også borettslaget som må ta regningen. De leilighetene som har balkong betaler høyere felleskostnader enn de uten balkong. Derfor har de på sett og vis allerede betalt i hverfall deler av kostnaden, selv om de pengene i praksis brukes på annen løpende drift og vedlikehold.

Styret kan beslutte rehabiliteringen selv
I utgangspunktet kan styret selv avgjøre når man går igang med rehabilitering av balkongene, uten å legge dette frem for generalforsamlingen. Dette fordi vedlikehold av balkonger inngår i borettslagets vedlikeholdsplikt som styret er valgt for å ivareta.

Det er kun dersom det kreves et låneopptak, at rehabilitering må legges frem generalforsamlingen. Det holder da med et simpelt flertall for å vedta låneopptaket.

Effekt på felleskostnadene
Gitt at rehabilieringen ender med å koste to millioner, og at dette i sin helhet blir finasiert med låneopptak, vil dette medføre en økning i felleskostnadene og andel fellesgjeld slik:
-  1-roms: 85 kroner per måned og 19 000 kroner mer i fellesgjeld.
-  2-roms: 120 kroner per måned og 28 000 kroner mer i fellesgjeld.
Beregningen er med mange forutsetninger, men det kan være greit å ha et utgangspunkt.

Hvordan styret håndterer dette videre
Da styret i fjor høst la opp det siste langstidsbudsjettet, hadde vi allerede tatt høyde for at det kunne påløpe noe kostnader med en rehabilitering, men dette var basert på en mye enklere overfladisk behandling. Det var blant annet etter dette, at styret besluttet å øke felleskostnadene for 2019.

Styret tar med seg det nye kostnadsbildet inn i langstidsplanleggingen. Her avhenger mye av hva som skjer med utbygging av nye leiligheter. Dette er med på å understreke viktigheten av å få et vellykket takprosjekt.

Bilder fra rapporten
I dette PDF-dokumentet kan du se bilder fra kontrollbefaring. De illusterer på en god måte tilstanden og behovet for utbedring.