Vaskeri-booking

tirsdag 23. juni 2020

Dugnad 29. juni kl 18

Styret inviterer til forsinket vårdugnad mandag 29. juni kl. 18.

Planen for dugnaden er bla. å vaske utemøbler, vinduer, vaskerom, kjeller og loft. Det vil også være aktuelt å utføre noe gartnerarbeid av den typen som ikke gjøres av vår gartner. Dugnaden avsluttes med grilling, øl og brus. Dette er også en anledning for beboerne til å treffe representanter for det nye styret.

Dugnaden vil bli avholdt i tråd med gjeldende smittevernregler. Styret ber deg avstå fra å delta på dugnaden dersom ett eller flere av punktene under gjelder for deg:
- har symptomer relatert til COVID-19 (sår hals, hoste, tungpust, feber, oppkast, kvalme eller diare)
- har vært i kontakt med noen som har fått påvist COVID-19
- er i karantene/hjemmeisolasjon
- har vært i utlandet de siste 10 dager

Styret vil sette ut antibac og ber om at en-meters-regelen overholdes til enhver tid.

Vel møtt!

torsdag 28. mai 2020

Raditoranlegget er skrudd av

Våren er her! Derfor har vi i dag fått skrudd av radiatoranlegget. Det settes på igjen til høsten.

Hvis du har gått med planer om oppussing som krever at radaitoren midlertidig kobles ned, må du bruke anledningen nå til å gjøre det. I fyringsseongen har vi ikke lyst til å stenge anlegget for slikt som med litt planlegging kan gjøres utenom sesongen.


onsdag 27. mai 2020

To rentekutt i april og mai

Borettslaget har i likhet med de fleste med ett lån fått to gla' brev fra banken. Renten er kuttet med i alt 1,10 prosent, og er fra 5. juni på 1,85 %.

Vi har også benyttet anledningen til å flytte renteoversikten vår, som en fast side over til boligguiden. Da har du en enkel inngang for å finne aktuell rente på lånet.fredag 22. mai 2020

Nytt styre valgt

På vår første digitale generalforsamling ble det valgt et nytt styre. Protokollen etter årsmøtet er nå lagt ut her og den nye styresammensetningen finner du her. 

I alt var det 40 andelseiere av 81 som var innom løsningen og stemte. Det er godt over vanlig deltagelse når vi har hatt ordinære fysiske årsmøter.

lørdag 9. mai 2020

Tekniske problemmer

Digitalt årsmøte
Enkelte beobere har ikke fått logget inn på årsmøtet. Det pågår såvidt vi har forstått noe vedlikehold på nettstedet som dette ligger på i løpet av helgen og at det kan være ustabilt i mellom. Forsøk på nytt eller vent til mandag.

Porttelefon
Defigo forteller at på det er noen forstyrrelser på anlegget som forårsaker et problem med svart skjermer. Dette blitt opplevd i D, E og F. De håper at det skal bli løst i løpet av uken som kommer.

tirsdag 5. mai 2020

Digitalt årsmøte

I år gjennomfører vi ett digitalt årsmøte. Årsberetningen er gjort tilgjengelig på vår faste side for generalforsamlinger.

Det er OBOS som har utviklet løsningen og vi prøver den for første gang i år.

Alle andelseiere som vi har et mobilnummer til, vil på lørdag 9. mai få en SMS med en lenke til det digitale årsmøtet. Følg denne for å stemme. Man kan stemme over sakene frem til 18. mai.


De av beboerne som ikke har samtykket til elektronisk kommunikasjon, vil i tillegg få en stemmeseddel i postkassen. Det er likevel ingenting i veien for å stemme digitalt. Vi oppfordrer alle med mulighet til å stemme digitalt, og at den fysiske stemmeseddelen kun brukes av de som ikke har mulighet til å stemme digitalt. Fysisk stemmeseddel må være hos styret innen møtet avsluttes.

Hvis man er flere enn en
Husk at hver andel har kun en stemme. Dersom man er flere andelseiere på en leilighet, bør kun den ene andelseieren avgi stemme. Dersom flere andelseiere for den samme leiligheten stemmer, vil den ene stemmen forkastes dersom disse er like. Dersom det er motstrid, vil alle stemme fra denne leiligheten bli forkastet.

onsdag 29. april 2020

Tips til porttelefonen

Viste du at du kan legge til et adgangskort eller en brikke som du har fra før? Bruk adgangskortet fra jobben for å komme inn i oppgang. Les våre nye faste side for porttelefon i boligguiden.

OBS! Nå gjør vi det lettere for deg å alltid finne raskt frem til boliguiden og andre viktige sider. Nettsiden vår har fått en toppmeny. Denne er synlig uansett om du besøker sandefjordgata3.no på PC eller mobil.

Ny vaskemaskin til vaskeri I


Den nye vaskemaskinen.
I helgen opplevde vi at den store vaskemaskinen i vaskeri I (A-C) hadde behov for service igjen. Dette var tredje gang i løpet av kort tid service ble bestilt på denne maskinen. 

Reparasjonen av den 15-år gamle maskinen ble anslått til litt over 8 000 kroner. Styret mente at dette ikke ville låne seg, og har derfor besluttet å kjøpe en ny vaskemaskin.

Den blir forhåpentligvis levert allerede til først kommende mandag.

Den nye vaskemaskinen er av typen «Girbau HS-6008» og er samme modell som den store vaskemaskinen som står i vaskeri II (D-F). Denne har en kapasitet på opptil ni kilo.

Mal for søknader om bygningsmessige inngrep

Til de av dere som tenker på pusse opp leiligheten, har vi nå fått lagd en mal for slike søknader til styret.

Så fort man skal gjøre noe mer enn rent overfladisk oppussing, kan det kreve en søknad til styret. For nærmere avklaring på dette, se i våres retningslinjer.

Både mal på søknad, og retningslinjer finner dere på oppussingssiden i boligguiden.  

For raskere behandling, bruk malen og les retningslinjene

Tak-prosjektet er utsatt grunnet Korona-viruset


Den ekstraordinære generalforsamlingen vi skulle hatt 17. mars ble bare noen dager før den skulle bli avholdt, utsatt på grunn av korona-viruset. For borettslaget var det et kritisk tidspunkt fordi avtalen forutsatte aksept fra generalforsamlingen før 1. april.

Styret fikk raskt en forlengelse av denne fristen til 1. mai. Etter hvert som det ble klart at unntakssituasjonen landet vårt nå er i, ikke kom til å gå over med det første, har styret vært i dialog med utbygger om den videre prosessen.

Begge parter er enige om at prosessen nå settes på vent inntil videre. Hovedgrunnen til det er at styret primært ønsker å gjennomføre et fysisk årsmøte når det igjen er forsvarlig å gjøre dette.

lørdag 18. april 2020

Nytt porttelefonanlegg - installasjon begynner på mandag

Mandag førstkommende begynner Defigo på å installere det nye porttelefonanlegget. Defigo har fått beboerlister og vil sende ut e-poster i forkant.

 

Du man lese mer om anlegget i denne nyhetssaken.  

Oppdatering 26.04.2020: Her finner du den nye faste informasjonssiden om porttelefonen.

PS: Husk skrotinnsamling. Ikke farlig avfall som maling. Hentes tirsdag.


Spørsmål og svar
Q: Skal de som skal installere dette inn i leiligheten?
A: Nei, det er bare uteenheten som blir byttet. Som beboer bruker du mobilen for å slippe inn besøkende. Den gamle telefonen inne blir ikke rørt og vil ikke lengre være i bruk. Denne kan andelseier demonterer. 

torsdag 16. april 2020

Søppeldør fjernet - ett kontaktpunkt mindre

I dag har døren til det som før bare førte inn til søppelrommet fra Mogata blitt fjernet. Dette er gjort for at man skal kunne slippe et ekstra kontaktpunkt mellom hjem og butikk. Dermed er vi kanskje med på å redusere spredningen av korona-viruset. 

Det skal sant sies at tiltaket kommer etter tips fra en av våre beboere. Selv om vi måtte gå to runder, lot styret seg overbevise til slutt. 

Søppeldøren var kanskje ikke så ille, men i disse tider klarer vi oss bedre uten. 

Planen videre for portrommet er at dette skal pusses opp og settes i stand og gjøres litt penere enn det er nå. Styret ser også for seg at frontpartiet skal bli mer enhetlig. Det er i ferd med å bli hentet inn priser, så får vi vurdere hva som gjøres. Det er meningen at det fortsatt skal være en port og at denne kobles til det nye adgangssystemet.

Nåværende løsning er derfor midlertidig frem til vi får en ny løsning i portrommet. Den gamle døren hiver vi på skrotinnsamlingen.


tirsdag 14. april 2020

BH-spile kostet 2500 kroner

Grunnen til at vaskemaskinen i vaskeriet i A trengte service før påske, var at en BH-spile som blokkerte avløpet. Når man vasker BH'er er det viktig at man bruker en vaskepose.


Denne gangen kom regningen på cirka 2 500 kroner for uforsiktig bruk.

Fra tid til annen kjøper borettslaget inn nye vaskeposer som ett ekstra serivetilbud men disse har en tendens til å forsvinne. Generelt må man holde seg med slikt selv. Hvis man skal vaske en BH med spiler og ikke har en vaskepose, så får man vente med det til man har det nødvendige utstyret på plass.


fredag 10. april 2020

Trenger fortsatt kandidater til styret


Vi trenger fortsatt kandidater til styret. Ingen har foreløpig vist interesse for å bli styreleder. Er det deg? 

Er det du som er vår neste styreleder? Eller styremedlem?
Borettslaget står ovenfor viktige vedlikeholdsoppgaver. Viktigst av disse er tak-prosjektet. Både styreleder og styremedlemmene være viktige i få gjennomført dersom generalforsamlingen stemmer for. 

Vårt borettslag er veldrevet gjennom flere år med godt styrearbeid. Det er et lavt konfliktnivå og et godt tidspunkt å komme inn i styret på. 

Som styremedlem eller styreleder får du mulighet til å påvirke ditt nærmiljø på en mer direkte måte enn som vanlig andelseier på generalforsamling. Det som er viktig er å ha en ønske om å bidra og påvirke de beslutninger som tas. Et styreverv er ofte en god erfaring å kunne vise til på CV’en. Gjennomføring av prosjekter, store eller små, er ofte lærerike prosesser. 

Vi ønsker å ha et bredt sammensatt styre; Kvinner eller menn, ung eller eldre, lang eller kort utdanning, en variert bakgrunn gir et godt styre som kan se sakene fra flere sider. 

Styrevervet er lønnet. I 2019 var styrehonoraret på 97 200. Generalforsamlingen vedtar beløpet, og styret fordeler honoraret selv. De siste årene har styreleder hatt en andel på 70 %. 

På grunn av den spesielle situasjonen landet er i nå, vurderer styret å gjennomføre årets ordinære generalforsamling gjennom OBOS sitt digitale årsmøte. Aktuelle kandidater må derfor være ført opp i innkallingen på forhånd. Ta kontakt med nåværende styreleder Magnus Andersen på telefon 928 61 820 eller styret@sandefjordgata3.no. Vi ber om at interesserte tar kontakt innen 18. april.