Vaskeri-booking

tirsdag 29. september 2020

Feilparkerte sykler og elsparkesykler

Styret har mottatt klager på at barnevognsgarasjene ut mot Hortengata er vanskelige å nå pga. sykler som står for tett inntil, dvs. rundt og utenfor selve sykkelstativet. Vi ber om at disse flyttes så snart som mulig.

Vi vet at det er mange som må sykle for tiden. Derfor ber vi beboere som har sykkel i stativet som brukes sjelden om å parkere denne i egen bod eller under trapp hvis det lar seg gjøre. 

Samtidig ber vi brukere av elsparkesykler om å parkere disse på steder som ikke blokkerer for annen ferdsel. 

torsdag 24. september 2020

Portrommet pusses opp

Styret har besluttet at portrommet skal pusses opp – det har sett mindre pent ut i en lengre tid og det er et større vedlikeholdsetterslep her som nå tas. Vi har engasjert Vaktmester Andersen til å forestå arbeidene.

Hva skal skje?

Gamle lag med maling skal fjernes kjemisk, ny puss og maling påføres. Det gamle treverket fjernes. Det kommer stålrekkverk rundt søppelkassene (som dere vet, har vi har hatt problemer med rotter her den senere tiden). I tillegg settes det opp elektrisk dobbelport mot Mogata og det blir bedre belysning i portrommet.

Hva skjer fremover?

Vi vil holde dere orientert om utviklingen i saken. Arbeidene vil tidvis medføre at tilgangen til Mogata er sperret. Styret jobber med å finne en god løsning for oppstilling av søppelkasser i den tiden arbeidene pågår. Vi beklager ulempene arbeidene medfører, men er sikker på at portrommet vil fremstå som mye finere når arbeidene er avsluttet. 

onsdag 2. september 2020

HMS

Styret utreder nytt brannvernsystem. Røykvarslerne i borettslaget er fra 2009 og må erstattes. Inntil nytt system er på plass, ber vi beboerne teste eksisterende røykvarslere. Skulle de ikke fungere, ber vi om at dere kontakter styret umiddelbart for å få ny.

Sjekk samtidig også brannslukningsapparatet. Hver leilighet skal ha et pulverapparat fra Housegard merket med en kontroll-lapp fra Trygg og sikker. Sørg for at apparat er lett tilgjenglig. Kontroller at pilen står på grønt (dette bør generelt gjøres en gang i måneden). Kontroller også at pulveret er løst ved å snu pulverapparatet på hodet og hold det mot øret i 5 til 10 sekunder. Du skal kunne høre at pulveret er løst og flyktig (dette bør generelt gjøres en gang i året).

Vennligst send epost til styret@sandefjorgata3.no innen 15. september 2020 med navn og leilighetens H-nummer hvis du trenger å få ny røykvarsler bestilt.

torsdag 27. august 2020

Varmeanlegget er startet opp igjen

I dag startet vi opp varmeanlegget igjen. Vi ber i den anledning alle om å lufte ut radiatoren, og så fort som mulig, da det erfaringsmessig tar en del tid før alle får gjort det.

Slik lufter man ut
Her kan du lese mer om å lufte ut radiatoren. For å lufte ut, trenger du en radiatornøkkel. En slik kan kjøpes hos Clas Ohlson. Styret deler ikke ut disse. 

Hvorfor man må lufte ut
Når vi starter opp anlegget, er det alltid mye luft i rørene. De som bor lengst unna fyrrommet og øverst i gården er avhengig av at trykket i anlegget er høyt nok til at de får varmtvann til sine radiatorer. Når hver enkelt lufter ut radiatoren, synker trykket, og dermed forsvinner varmen fra dem som bor høyest.

Luft ut selv om du ikke trenger varme ennå
Nå i starten sjekker vi trykket jevnlig og øker det igjen dersom det har falt. Men vi kan ikke ha dette som en daglig rutine gjennom hele fyringssesongen. Derfor ber vi om at alle lufter ut radiatoren sin nå. Dersom man ikke syns man har behov for radiatorvarmen ennå, så kan man bare stille termostaten på null etter å ha luftet ut.

Ved å lufte ut sørger du også får at radiatoren er full av vannet. Uten vann kan det lettere bli rust i radiatoren, og da må du bekoste en ny radiator.

Min radiator er ikke varm
Et vanlig spørsmål vi hvorfor min radiator bare er lunken. Temperaturen på varmtvannet som sirkulerer i anlegget er bare på 40 grader, så det er naturlig å oppleve dette som lunkent.


tirsdag 25. august 2020

Duer utenfor oppgang F (mot Mogata)

Vi har mottatt varsler om at duer er flyttet inn foran F-oppgangen (mot Mogata). Se bilde tatt i dag. Det er tidvis blitt observert opp mot 15 duer der. Styret følger med på situasjonen. Selv om vi ikke mistenker at beobere mater duer, vil vi likevel sende en generell oppfordring til ikke å gjøre dette og følge med. I tillegg til å medføre støy og gris, fører duemating også til skadedyr. mandag 24. august 2020

Sagenefest 4–6. september – på trygg avstand!

Bydelen inviterer til Sagenefest fra 4–6. september  – under mottoet: på trygg avstand! I år er det spesille omstendigheter knyttet til koronaviruset. Det blir derfor arrangementer av mindre størrelse, til gjengjeld over 40. Mer informasjon finnes her: https://www.facebook.com/events/228204155233167/

tirsdag 23. juni 2020

Dugnad 29. juni kl 18

Styret inviterer til forsinket vårdugnad mandag 29. juni kl. 18.

Planen for dugnaden er bla. å vaske utemøbler, vinduer, vaskerom, kjeller og loft. Det vil også være aktuelt å utføre noe gartnerarbeid av den typen som ikke gjøres av vår gartner. Dugnaden avsluttes med grilling, øl og brus. Dette er også en anledning for beboerne til å treffe representanter for det nye styret.

Dugnaden vil bli avholdt i tråd med gjeldende smittevernregler. Styret ber deg avstå fra å delta på dugnaden dersom ett eller flere av punktene under gjelder for deg:
- har symptomer relatert til COVID-19 (sår hals, hoste, tungpust, feber, oppkast, kvalme eller diare)
- har vært i kontakt med noen som har fått påvist COVID-19
- er i karantene/hjemmeisolasjon
- har vært i utlandet de siste 10 dager

Styret vil sette ut antibac og ber om at en-meters-regelen overholdes til enhver tid.

Vel møtt!