Vaskeri-booking

torsdag 23. juni 2022

Takprosjektet: Fremdrift og viktige opplysninger

Front har nå revet alle takplater på hovedbygget og er i gang med å legge nye plater fra gavlen mot Mogata. Samme sted er de også i gang med maling av vinduer. Alle piper er murt om. Foreløpig går prosjektet godt, uten ubehagelige overraskelser. Som tidligere nevnt, begynner arbeidene på lavblokken (oppg. F) over sommeren.

I forbindelse med murerarbeidet har det dessverre vært en del støv, som særlig har plaget beboere i de øvre etasjene. Dette er meldt videre til Front og de vil ta en runde for å sjekke at det ikke ligger igjen støv og sand på stillasene. Det mest støvete arbeidet skal nå være overstått. Noe årvåkenhet ved bruk av vindu er likevel å anbefale for å slippe å få støv og vann inn fra stillaset.

Etter sommeren begynner Front med overflatebehandling av balkongene. I den forbindelse er det to viktige ting å påpeke:

  1. Bestående gulvbelegg fjernes. I tillegg til opprinnelig gulvbelegg, finnes det stedvis tregulv og flisgulv hos oss. Beboere som har tregulv eller flisgulv, vil miste dette i forbindelse med rehabiliteringen. Det vil i stedet legges et tykkfilmsbelegg. OBOS Prosjekt anbefaler ikke at det eventuelt legges flisgulv på nytt, i så fall kun tregulv.
  2. Alt som måtte stå på balkongene, må fjernes i forkant av arbeidene. Vi vil komme tilbake med en frist, så snart vi vet når arbeidene begynner. De som har mulighet allerede nå, kan gjerne begynne ryddingen. Skulle du ikke ha anledning til å rydde før arbeidene begynner, kan du kontakte styret for å få tilbake eiendelene dine. Kontakt oss også hvis du har problemer med plass for mellomlagring av gjenstandene.

Vi ønsker alle en god sommer!

torsdag 9. juni 2022

Felleskostnadene øker med 10,2 % fra 1. august 2022

Som en følge av låneopptak på 7 050 000 kr besluttet på ekstraordinær generalforsamling 4. april 2022 i forbindelse med rehabiliteringsprosjektet, stiger felleskostnadene med 10,2 % fra 1. august. De måndelige innbetalingene på lånet ligger på 27 900 kr og disse må dekkes inn. 

På generalforsamlingen antydet vi en økning på ca. 9 %. Det lille avviket kommer at vi glemte å trekke fra de måndelige kostnadene for bredbånd i beregningen av felleskostnader (OBOS forstår felleskostnader uten bredbånd fordi utgiften for bredbånd er lik for alle leiligheter).

Rehabiliteringsprosjektet er i rute. Takplater er revet på hele hovedbygningen – og så langt er ingen overraskelser dukket opp – og Front håper på å kunne begynne på F-blokken over sommeren.

onsdag 25. mai 2022

Takprosjektet: Første statusrapport

Takprosjektet går foreløpig etter planen. Rehabiliteringen av tak er godt i gang, og ingen overraskelser er oppdaget så langt.

Takpapp og takplater er revet på oppgang A, og ny takpapp er lagt. I forbindelse med riving av takpapp og takvinduer vil det komme støv på loftet. Entreprenør støvsuger fortløpende, men anbefaler i tillegg å dekke til gjenstander i loftsbod. 

Det vil bli støyende arbeid når de går i gang med utbedring av gesims, og Front vil varsle om dette på forhånd. Etterhvert må balkonger ryddes i forbindelse med rehabilitering av overflatedekket. 

Nærmere beskjed kommer.

Takprosjektet: Viktig informasjon om rømningsvei

Som alle nå har fått med seg, er stillaset på vei opp rundt bygget. I den forbindelse har vi en viktig melding til alle beboere:

Dessverre er det enkelte vinduer som ikke lar seg åpne helt opp pga. stillaset. Dette får vi heller ikke gjort noe med. Men det er svært viktig at ALLE leiligheter må ha minimum ETT vindu som lar seg åpne helt for å sørge for rømningsvei. Hvis dette ikke er tilfellet, ber vi deg umiddelbart melde fra til styret på mathias@sandefjordgata3.no, med styret@sandefjordgata3.no på kopi, alternativt på tlf. 48 06 93 75. Sett samtidig opp lapp i vinduet til håndverkerne om dette. Da vil Front gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre rømningsvei for din leilighet.

søndag 1. mai 2022

Elsa Gundersen død, 108 år gammel

Styret har med sorg mottatt beskjed om at Elsa Gundersen, borettslagets eldste beboer og landets eldste for en kort tid, døde 28. april, 108 år gammel. Fru Gundersen bodde i borettslaget fra 1942 og frem til 2021. Av sine naboer blir hun husket som glad og oppegående frem til det aller siste, noe som er intet mindre enn imponerende.

lørdag 30. april 2022

Status i takprosjektet: oppstart og byggeperiode

Fredag 29. april var det kontraktsmøte hos OBOS Prosjekt. I samsvar med vedtaket fra generalforsamlingen den 4. april inngår borettslaget en avtale med Front Entreprenør AS som inkluderer alle opsjoner (vinduer/gesims/balkonger).

Entreprenøren starter allerde i neste uke med det formelle, bla. sende inn byggesøknad. Start på rigging er estimert til den 9. mai.  Arbeidet skal være ferdig innen 30. oktober.

Det vil komme mer informasjon fremover om det praktiske knyttet til prosjektet.

onsdag 27. april 2022

Dugnad den 2. mai kl. 18

Våren er kommet og vi kaller derfor inn til dugnad mandag 2. mai kl. 18. Oppgavene vil primært være å gjøre klart utemøbler, vaske vinduer i oppgangene og rengjøre i vaskeriene. Dugnaden avsluttes med øl og brus! Vi prøver også å ordne skrotinnsamling i forbindelse med duganden og kommer tilbake til eksakt dato for bortkjøring av skrot.