Vaskeri-booking

mandag 23. november 2020

Ekstraordinær generalforsamling (23. november – 1. desember)

Et av våre styremedlemmer har flyttet fra borettslaget, og styret kaller derfor inn til ekstraordinær digital generalforsamling for valg av nytt styremedlem og nytt varamedlem. Generalforsamlingen er åpen fra i dag 23. november og frem til 1. desember kl 16.00. Dere mottar varsel og instruksjoner fra OBOS om møtet.

fredag 20. november 2020

Nytt brannalarmanlegg

Styret har som et viktig ledd i sitt HMS-arbeid vedtatt å inngå en avtale med Firesafe om å etablere et moderne brannalarmanlegg i borettslaget.

Brannalarmanlegget vil bestå av seriekoblede røykvarslere i leilighetene i hver enkelt oppgang, samt tilhørende fellesarealer. Anlegget innebærer en betydelig oppgradering og økt sikkerhet sammenliknet med dagens løsning.

Bakgrunnen for utskiftningen er at dagens løsning, som er fra 2009, skulle vært byttet ut for ett år siden.

Oppstart på arbeidene vil være i slutten av januar 2021 og vil kreve tilgang til alle leiligheter for installasjon. Vi vil komme tilbake med tidspunkter og varighet (forventet 2–4 uker) i god tid i forveien.

torsdag 19. november 2020

Bakgården

I det siste har vi merket oss at det har hopet seg opp mye søppel i bakgården (og vi har også mottatt klager på dette), både normal søppel og søppel i forbindelse med oppussing, hvorav mye er spesialavfall som skal leveres andre steder. En del av det er i mellomtiden fjernet igjen, etter å ha stått der i lengre tid, men vi finner det riktig å vise til rutinene for søppelhåndtering. 

Det er viktig at de som pusser opp, sørger for korrekt avfallshåndtering. Mer informasjon finnes her.

Papp skal brettes godt, eventuelt skjæres opp hvis det er for store stykker. Det skal ikke plasseres utenfor eller oppå container. For større mengder avfall viser vi til kommunens gjenbruksstasjoner.

Når det gjelder portrommet, har sikkert mange lurt på hva som skjer videre der. Vi har nettopp fått bekreftet at prosjektet sluttføres i uke 49.

søndag 15. november 2020

Felleskostnadene øker med 5% fra 1. januar 2021

Styret har besluttet å øke felleskostadene med 5% fra 1. januar 2021, som er noe høyere enn en vanlig årlig justering skulle tilsi. Styret har stor forståelse for at denne økningen kan være upopulær i et vanskelig år.

Økningen skyldes i hovedsak økte utgifter knyttet til helt nødvendig vedlikeholds- og HMS-arbeid. Styret har besluttet å innføre et nytt og moderne brannvernsystem som skal erstatte dagens individuelle røykvarslere. Disse er over ti år gamle og må fornyes. Vi vil informere om systemet i en separat melding i løpet av den kommende uken.


mandag 9. november 2020

Kontroll av pulverapparater

Mandag, 16. november 2020, utføres kontroll av brannslukningsapparatene som skal være i hver lelighet. Disse ble anskaffet i 2014 og skal kontrolleres hvert femte år. Kontrollen uteble i fjor, og gjøres derfor nå. Kontrollen gjennomføres av selskapet Trygg og Sikker som i sin tid leverte dem. 

For at kontrollen skal kunne gjøres, er det nødvendig at du setter apparatet utenfor leilighetsdøren. Kontrollen begynner kl. 08.00 den 16. november.

tirsdag 29. september 2020

Feilparkerte sykler og elsparkesykler

Styret har mottatt klager på at barnevognsgarasjene ut mot Hortengata er vanskelige å nå pga. sykler som står for tett inntil, dvs. rundt og utenfor selve sykkelstativet. Vi ber om at disse flyttes så snart som mulig.

Vi vet at det er mange som må sykle for tiden. Derfor ber vi beboere som har sykkel i stativet som brukes sjelden om å parkere denne i egen bod eller under trapp hvis det lar seg gjøre. 

Samtidig ber vi brukere av elsparkesykler om å parkere disse på steder som ikke blokkerer for annen ferdsel. 

torsdag 24. september 2020

Portrommet pusses opp

Styret har besluttet at portrommet skal pusses opp – det har sett mindre pent ut i en lengre tid og det er et større vedlikeholdsetterslep her som nå tas. Vi har engasjert Vaktmester Andersen til å forestå arbeidene.

Hva skal skje?

Gamle lag med maling skal fjernes kjemisk, ny puss og maling påføres. Det gamle treverket fjernes. Det kommer stålrekkverk rundt søppelkassene (som dere vet, har vi har hatt problemer med rotter her den senere tiden). I tillegg settes det opp elektrisk dobbelport mot Mogata og det blir bedre belysning i portrommet.

Hva skjer fremover?

Vi vil holde dere orientert om utviklingen i saken. Arbeidene vil tidvis medføre at tilgangen til Mogata er sperret. Styret jobber med å finne en god løsning for oppstilling av søppelkasser i den tiden arbeidene pågår. Vi beklager ulempene arbeidene medfører, men er sikker på at portrommet vil fremstå som mye finere når arbeidene er avsluttet.