Vaskeri-booking

mandag 22. november 2021

Lunkent vann

Det har igjen vært lunket vann og vi beklager dette. Effekten i elkjele er nå økt og anlegget settes i full vinterdrift.

Mye søppel

Vi opplever at det for tiden er mer søppel enn normalt i bakgården og i gangene i kjelleren. Dette er svært uheldig. Det er til syvende og sist styret eller vaktmester som må bære det bort og det må kastes på borettslagets regning. Vi vil instendig oppfordre til å kaste søppel på de mange miljøstasjonene Oslo kommune tilbyr hvis det ikke er plass eller anledning til å kaste det i de normale beholderne.

Les forøvrig mer her: https://www.sandefjordgata3.no/p/soppel.html

Fra samtykke til reservasjon

01. april 2021 kom det nye regler i Lov om Burettslag og Lov om Eierseksjonssameier. En av endringene omhandler elektronisk kommunikasjon med eierne.

Tidligere måtte det hentes inn et aktivt samtykke for at styret skulle kunne kommunisere elektronisk med eier. Nå er det endret slik at styret kan kommunisere med eierne elektronisk, med mindre en boligeier reserverer seg mot elektronisk kommunikasjon.  

I samsvar med nye regler i borettslagsloven og eierseksjonsloven har styret besluttet at kommunikasjon mellom styret/forretningsfører og boligeierne skal skje elektronisk. Unntak gjelder for eiere som har reservert seg mot dette.  

Reservasjon skjer på Vibbo, der det under «min profil» vil være en knapp for reservasjon.

Alternativt kan boligeier sende krav om reservasjon til reservasjon.oef@obos.no Skriv “Reservasjon” i emnefeltet og husk at kundenummer må fremkomme i eposten. Reservasjonskrav kan også sendes pr post til OBOS Eiendomsforvaltning AS.

mandag 15. november 2021

Oppdatering i takprosjektet

På årets generalforsamling ble det med kvalifisert flertall stemt for å avslutte utbyggingsprosjektet av taket og utrede takrehabilitering. Styret har i den forbindelse engasjert OBOS Prosjekt for å utrede tradisjonell takrehabilitering og sette i gang en anbudskonkurranse.

OBOS Prosjekt var på befaring i borettslaget den 28. oktober. Prosessen fremover består av tre faser: I første fase vil behovet kartlegges og tidligere utarbeidede rapporter kvalitetssikres. Takrehabiliteringen vil innebære ny taktekking, samt ommuring av piper (disse ser ut til å være i en kritisk tilstand). I tillegg vil det være aktuelt med nye gjennomføringer, beslag, loftsvinduer og nedløp/takrenner.

I neste fase skal det utarbeides beskrivelse av nødvendige arbeider og inviteres til en anbudskonkurranse (innen jul). Det vil så etter planen kunne bli avholdt en felles befaring for interesserte entreprenører i januar/februar. Når tilbudene foreligger, vil styret kalle inn til ekstraordinær generalforsamling (ca. mars 2022). Hvis alt går etter planen, ligger forholdene til rette for at byggestart for prosjektet kan være etter påske i 2022 (tredje fase).

søndag 31. oktober 2021

Felleskostnadene økes med 5% fra 01.01.2022

Styret har i årets budsjettmøte besluttet å øke felleskostnadene med 5% fra 01.01.2022 primært grunnet den kraftige utviklingen i energiprisene og forventningen om at prisene vil forbli høye i lengre tid. I tillegg kommer utgifter i forbindelse med prosjektledelse i takrehabiliteringsprosjektet (mer informasjon om dette kommer i løpet av de nærmeste dagene). Utgiftene for bredbånd har vi også satt opp med 4,19%.

Økte strømutgifter
Strømutgiftene til borettslaget øker betraktelig i takt med utviklingen i markedet (per 31.10.2021 over en dobling av utgiftene sammenliknet med budsjettet). Styret har derfor, som tidligere informert, besluttet at de gamle tørkeskapene ikke lenger skal benyttes og dette vil iverksettes iløpet av kort tid. Vi oppfordrer beboerne også til å være mer sparsommelige ved bruk av varmtvann og ved fyring, f.eks. ikke fyre med åpent vindu. Vi betaler alle for gildet.

onsdag 13. oktober 2021

Oppdatering: Telia og DOCSIS 3.1

Tiden er overmoden for en oppdatering på Telias oppradering av DOCSIS 3.1 i borettslaget. Her er det, som en del nok har forstått, dessverre oppstått forsinkelser. 

Borettslagets avtale er oppgradert fra 100 til 200 mbps med virkning fra 1. august, men vi vil først få full avtalt hastighet når nødvendige oppgraderinger er gjort lenger bak i nettet og etter at kontakter er byttet i leilighetene.

Det er selskapet FlexCom som utfører oppgraderingene på vegne av Telia.

Det som httil er gjort, er at beboere som trenger å skifte utstyr (dekoder eller modem/router), skal ha blitt varslet om dette og mange har fått byttet allerede.

Det som gjenstår, er altså oppgraderingene lenger bak i nettet og kontaktbytte i leilighetene. Telia/FlexCom estimerer at alle arbeidene vil være avsluttet innen utgangen av uke 48 (begynnelsen av desember). Beboerne vil bli kontaktet i god tid i forveien.


tirsdag 28. september 2021

Varmeanlegget - ny utlufting nødvendig

Som de fleste nok har merket, har vi hatt oppstartsproblemer med varmeanlegget. Disse er nå forhåpentligvis løst, men det er viktig at dere lufter ut en gang til nå.