Vaskeri-booking

onsdag 9. juni 2021

Tilbud og avstemning om oppgradering av bredbånd

Telia har tilbud på oppgradering av bredbåndet i borettslaget. Logg inn på https://vibbo.no/5295 og delta i avstemningen frem til 16. juni kl. 24. Der finner dere også mer utførlig informasjon om tilbudet. I korte trekk dreier tilbudet seg om:
  • Hastighet øker for alle beboere fra 100/20 til 250/250 - med mulighet for individuell oppgradering.
  • Ingen kostnader for borettslaget - hverken installasjon eller vedlikehold.
  • Månedskostnad per beboer øker fra 211 kroner til 235 kroner.
  • Vi binder oss til bredbånd fra Telia i 3 år fremover.
  • Telia må ha tilgang til ALLE leiligheter for å montere nye kabelbokser.  
  • I enkelte leiligheter må kabel fra inngangsdør til kabelboks byttes.
  • Ingen endringer for beboere med TV-tilbud. Dette videreføres til identiske vilkår som i dag.

Styret anbefaler at borettslaget takker ja til dette.

Dersom du ikke har anledning til å delta digitalt, kan du avlegge stemme (for/mot) i styrets postkasser i kjelleren på hver side av branndøren mellom ABC og DEF frem til 16. juni kl. 24.

tirsdag 1. juni 2021

Varmeanlegget er avslått

Varmeanlegget har vært av siden torsdag. Vi ventet i det lengste – det var jo kaldt – men nå er det neppe noen som kommer til å savne varmen fra radiatorene på en stund.

lørdag 8. mai 2021

Husk digital generalforsamling (pågår digitalt frem til 12. mai kl. 09.00)

Styret minner om den digitale generalforsamlingen som pågår nå og frem til 12. mai kl 09.00 på Vibbo. Alle skal ha mottatt lenke på SMS/epost (eller i posten hvis de ikke har samtykket til digital kommunikasjon). Det er mulig å diskutere sakene og stemme over dem. Et par av sakene som er oppe til behandling, har stor betydning for borettslagets videre utvikling.

onsdag 5. mai 2021

Skrotinnsamling, tirsdag 8. juni 2021


Situasjonen er dessverre ikke slik at vi kan avholde dugnad i vår, men vi satser på mer normale tilstander til høsten. Vi har imidlertid, også på oppfordring fra beboere, valgt å bestille skrotinnsamling. Mye har nok samlet seg opp siden forrige gang - erfaringen tilsier det. 

Det blir skrotinnsamling på tirsdag 8. juni 2021.

Fra og med lørdag 5. juni kan man sette ut det man vil ha kastet. Skrotet settes som vanlig på den lille gressplenen nærmest E-oppgangen. Erfaringsmessig blir det mye skrot, så start med å legge det som skal kastes lengst mulig inn.

Merk at farlig avfall (f.eks. maling) ikke kan kastes på skrotinnsamlingen. Det kan leveres på miljøstasjonen ved Shell-stasjonen i Maridalsveien.

tirsdag 13. april 2021

Hold dører lukket

Ved flere anledninger har vi merket oss at den nye døren i portrommet mot Mogata og søppeldøren ved siden av, er blitt satt åpen (lukket, men ulåst). Disse dørene skal alltid være låst. Døren til søppelrommet skal ikke brukes av beboere, utelukkende av Renovasjonsetaten. Om kort tid (i løpet av et par uker) vil Defigo installere et sluttstykke som gjør det mulig å åpne portrommet fra mobil.

Spesiell aktsomhet må utvises ved inngangsdørene til oppgangene. Disse skal også alltid være låst. Vær kritisk til hvem du slipper inn og lukk dører som står åpne og hvor ingen er til stede. Meld fra til styret ved uregelmessigheter.

mandag 8. mars 2021

Brannvernanlegg i drift

Brannvernanlegget er ferdig og har vært i drift siden tirsdag 2. mars kl. 15. Styret vil benytte anledningen til å takke beboerne for tålmodigheten i byggeperioden, som dessverre har trukket ut i tid. Byggeprosjekter i koronatid er krevende, særlig leveranse av deler. Det var imidlertid på overtid å installere nye brannvarslere og da var dette en god anledning til å øke sikkerheten. Vi har nå fått en løsning som gir betydelig bedre brannsikkerhet.

Kort om anlegget

Anlegget er seriekoblet og delt inn i soner. Hver oppgang deler sone med sine tilstøtende oppganger. Oppgang A deler med B, B deler med A og C osv. Det er lagt inn en forsinkelse på tre minutter fra alarmen går i én leilighet, til den utløses i hele sonen. Hvis alarmen går i et fellesareal, vil hele sonen fellesarealet ligger i, varsles umiddelbart. Ved hver inngangsdør er det i tillegg montert en alarmknapp/manuell melder som setter hele sonen i umiddelbar alarmmodus. Det er en selvfølgelighet, men det er likevel viktig å understreke at denne utelukkende skal brukes i en nødssituasjon. Alarmer utløst av nødknapp kan kun stenges av med en spesiell nøkkel.

Hva gjør jeg hvis det brenner?

Alarmanlegget er ikke tilkoblet ekstern brannsentral eller brannvesen. Det betyr at ved brann eller mistanke om brann, er det viktig at beboer varsler 110 umiddelbart. Brannpanelene viser nøyaktig hvor brannalarm ble utløst, slik at kilden kan lokaliseres av brannvesenet.

Falske alarmer

Noen har vært bekymret for falske alarmer. Vi håper at det vil bli få slike. Som nevnt over, har anlegget en innebygget forsinkelsesfunksjon som gjør det mulig å forhindre slike. Det er imidlertid viktig at beboer handler raskt hvis sirenen går i egen leilighet og det skyldes røykutvikling i forbindelse med f.eks. matlaging. Det viktigste tiltaket består i å stoppe selve røykutviklingen og få røyken bort fra området rundt detektorhodet. Hvis dette skjer, vil alarmen i leiligheten stoppe etter tre minutter og ikke aktiveres i resten av sonen. For å være helt sikker, anbefaler vi i tillegg å gå ned til panelet i oppgangen og trykke på tasten "Avstill klokker" etterfulgt av knappen "Tilbakestill". Sirenen i leiligheten vil dermed stoppe umiddelbart og systemet gå over i normal drift igjen. Hvis alarmen likevel utløses i hele sonen og din boenhet dukker opp på displayet, kan systemet tilbakestilles. 

Vær imidlertid alltid sikker på at det faktisk er en falsk alarm før du tilbakestiller brannalarmanlegget. Ved utløst alarm, kontrollér området deteksjonen er utløst i før du eventuelt tilbakestiller alarmen. Hvis din egen leilighet dukker opp og du er sikker på at du utløste alarmen, kan du tilbakestille. Ved utløst alarm i et område eller boenhet du ikke har tilgang til - ring 110. Er du usikker – ring 110.

Oppussing

Ved oppussing/støvete arbeid er det viktig å tildekke detektorer for at de ikke skal gå i feilalarm eller bli «nedstøvet». Når en detektor blir nedstøvet/forurenset, blir den defekt og vil rapportere feilmeldingen inn til sentralen i anlegget.

Ny branninstruks

Styret er i gang med å etablere en ny branninstruks som skal erstatte den gamle som henger på veggen i alle oppganger. 

Hvor finner jeg mer dokumentasjon?

Viktig dokumentasjon for anlegget finnes ved siden av panelene i oppgang B og oppgang E. Styret vil tilgjengeliggjøre mer dokumentasjon etter hvert. Det er selvsagt også mulig å få innsyn i teknisk dokumentasjon på etterspørsel. 

mandag 1. mars 2021

Brannvernanlegget settes i drift 2. mars

Nytt brannvernanlegg settes i drift fra og med på formiddagen 2. mars. I den forbindelse vil Firesafe utføre en fullskalatest med lyd og banke på i enkelte leiligheter for funksjonstesting (jo flere som er hjemme, desto bedre, men fremmøte er ikke påkrevet). Styret vil få opplæring i systemet og informasjon kommer her på bloggen i løpet av uken.