Vaskeri-booking

søndag 23. januar 2022

Mye søppel

Mange har sikkert fått med seg at det har hopet seg opp med søppel i søppelrommet. Dette skyldes at nøklene til renovasjonsetaten først var ferdige i begynnelsen av forrige uke og ble overlevert på onsdag slik at tømming uteble. Dette er svært kjedelig, men vanskelig å få gjort noe med umiddelbart. Vi håper på snarlig bedring ettersom de nå har tilgang. Hvis det er mulig å vente litt med å kaste søppel, hadde det vært supert.

tirsdag 30. november 2021

Igjen lunkent vann

Det har i kveld igjen vært problemer med lunket vann. Det er ikke noe galt med anlegget vårt, men vi har httil bare kjørt med én elkjele (på full kapasitet). Den andre skulle ha vært satt i gang i forrige uke, men på grunn av sykdom i vaktmestertjenesten er dette ikke skjedd. Når den kommer i gang – forhåpentligvis i morgen (onsdag) –, har vi kapasitet i anlegget til å holde normalt drift i temperaturene vi er nede i nå. Styret beklager dette og forstår frustrasjonen.

mandag 22. november 2021

Lunkent vann

Det har igjen vært lunket vann og vi beklager dette. Effekten i elkjele er nå økt og anlegget settes i full vinterdrift.

Mye søppel

Vi opplever at det for tiden er mer søppel enn normalt i bakgården og i gangene i kjelleren. Dette er svært uheldig. Det er til syvende og sist styret eller vaktmester som må bære det bort og det må kastes på borettslagets regning. Vi vil instendig oppfordre til å kaste søppel på de mange miljøstasjonene Oslo kommune tilbyr hvis det ikke er plass eller anledning til å kaste det i de normale beholderne.

Les forøvrig mer her: https://www.sandefjordgata3.no/p/soppel.html

Fra samtykke til reservasjon

01. april 2021 kom det nye regler i Lov om Burettslag og Lov om Eierseksjonssameier. En av endringene omhandler elektronisk kommunikasjon med eierne.

Tidligere måtte det hentes inn et aktivt samtykke for at styret skulle kunne kommunisere elektronisk med eier. Nå er det endret slik at styret kan kommunisere med eierne elektronisk, med mindre en boligeier reserverer seg mot elektronisk kommunikasjon.  

I samsvar med nye regler i borettslagsloven og eierseksjonsloven har styret besluttet at kommunikasjon mellom styret/forretningsfører og boligeierne skal skje elektronisk. Unntak gjelder for eiere som har reservert seg mot dette.  

Reservasjon skjer på Vibbo, der det under «min profil» vil være en knapp for reservasjon.

Alternativt kan boligeier sende krav om reservasjon til reservasjon.oef@obos.no Skriv “Reservasjon” i emnefeltet og husk at kundenummer må fremkomme i eposten. Reservasjonskrav kan også sendes pr post til OBOS Eiendomsforvaltning AS.

mandag 15. november 2021

Oppdatering i takprosjektet

På årets generalforsamling ble det med kvalifisert flertall stemt for å avslutte utbyggingsprosjektet av taket og utrede takrehabilitering. Styret har i den forbindelse engasjert OBOS Prosjekt for å utrede tradisjonell takrehabilitering og sette i gang en anbudskonkurranse.

OBOS Prosjekt var på befaring i borettslaget den 28. oktober. Prosessen fremover består av tre faser: I første fase vil behovet kartlegges og tidligere utarbeidede rapporter kvalitetssikres. Takrehabiliteringen vil innebære ny taktekking, samt ommuring av piper (disse ser ut til å være i en kritisk tilstand). I tillegg vil det være aktuelt med nye gjennomføringer, beslag, loftsvinduer og nedløp/takrenner.

I neste fase skal det utarbeides beskrivelse av nødvendige arbeider og inviteres til en anbudskonkurranse (innen jul). Det vil så etter planen kunne bli avholdt en felles befaring for interesserte entreprenører i januar/februar. Når tilbudene foreligger, vil styret kalle inn til ekstraordinær generalforsamling (ca. mars 2022). Hvis alt går etter planen, ligger forholdene til rette for at byggestart for prosjektet kan være etter påske i 2022 (tredje fase).

søndag 31. oktober 2021

Felleskostnadene økes med 5% fra 01.01.2022

Styret har i årets budsjettmøte besluttet å øke felleskostnadene med 5% fra 01.01.2022 primært grunnet den kraftige utviklingen i energiprisene og forventningen om at prisene vil forbli høye i lengre tid. I tillegg kommer utgifter i forbindelse med prosjektledelse i takrehabiliteringsprosjektet (mer informasjon om dette kommer i løpet av de nærmeste dagene). Utgiftene for bredbånd har vi også satt opp med 4,19%.

Økte strømutgifter
Strømutgiftene til borettslaget øker betraktelig i takt med utviklingen i markedet (per 31.10.2021 over en dobling av utgiftene sammenliknet med budsjettet). Styret har derfor, som tidligere informert, besluttet at de gamle tørkeskapene ikke lenger skal benyttes og dette vil iverksettes iløpet av kort tid. Vi oppfordrer beboerne også til å være mer sparsommelige ved bruk av varmtvann og ved fyring, f.eks. ikke fyre med åpent vindu. Vi betaler alle for gildet.