Vaskeri-booking

lørdag 19. desember 2009

Dør til vaskeriet er reparert

Døren til vaskeri (nærmest D-oppgangen) er reparert. Etter at Hans gikk over låsen er den nå mulig å vri om uten å risikere å brekke nøkkelen. Samtidig er døren hengslet høyere slik at den ikke subber den ikke lengre mot dørstokken lengre.

fredag 4. desember 2009

Leilighetsnummer, bolignummer, andelsnummer?

Hva er ditt leilighetsnummer? Er ikke det samme som bolignummeret? Hva er egentlig andelsnummeret?

Kjært barn har mange navn. Leiligheten din har for ordens skyld tre ulike nummre som angir hvilken leilighet det er snakk om. La oss ta de i tur og orden.

Leilighetsnummer
Alle leilighetene har et unikt leilighetsnummer som kun en leilighet i borettslaget bruker. Nummeret består av tre tall. Det første tallet angir etasjen, de to siste angir leilighetens nummer i hele etasjen på tvers av oppgangene. Eksempelvis er første leilighet i første etasje i A-oppgangen på venstre side nr 101. Midt-leiligheten er nr 102, på høyreside 103. I B-oppgaven forsetter man på nr 104 etc.
Leilighetsnummeret brukes som regel mest i borettslaget. Bruk dette når du er i kontakt med styret og vaktmester, på generalforsamling, i vaskerommet etc.
Plansje over leilighetene og leilighetsnummer:
(trykk på bildet for større versjon)


Bolignummeret
Bolignummeret består av en bokstav og fire tall. Det står på et adressemerke som skal være klistret på innsiden av dørkarmen på ytterdøren din. Mangler dette kan du få nye merker fra Oslo kommune (E-post: boligmerker@pbe.oslo.kommune.no).
Hos oss er bokstaven alltid H (for Hovedetasje). De to første tallene angir hvilken etasje leiligheten ligger i, og de to siste angir leilighetens nummer i etasjen for den aktuelle oppgangen.
Bolignummeret brukes bl.a. i forbindelse med flyttemelding til folkeregisteret.

Eksempel på bolignummerering:

(fra Oslo kommune)

Andelsnummer
Når eierskapet til en leilighet skal registeres i det offentlige eiendomsregisteret, grunnboka, benyttes andelsnummeret (det kalles også andelsid). Andelsnummeret er sammenlignbart med seksjonsnummeret til selveier-leiligheter. Andelsnummeret brukes som regel mest i forbindelse med kjøp/salg av leiligheten og når banken skal ha pant (sikkerhet) i leiligheten.
Hos oss er det ingen sammenheng mellom andelsnummer og leilighetsnummer. I nye borettslag pleier dette å være likt.
Ved henvendelse til grunnboka trenger man andelsnummeret i tillegg til organisasjonsnummeret til borettslaget. Vårt org. nr. er 951 921 181.
Det er Statens Kartverk som fører grunnboka.


Her kan du finne riktig andelsnummer og bolignummer til leiligheten din:
Leilighetsnr BolignrAndelsnr
101H010156
102H010214
103H010372
104H010174
105H010233
106H010376
107H010168
108H010224
109H010381
110H010179
111H01027
112H010378
113H010180
114H010237
115H010377
116H010252
117H010136
201H020135
202H020215
203H020360
204H020141
205H020228
206H020369
207H020161
208H020231
209H020375
210H020159
211H02022
212H0203700
213H020171
214H02028
215H020367
216H020273
217H020170
301H030116
302H030218
303H030345
304H030130
305H030225
306H030344
307H030134
308H030226
309H030358
310H030150
311H030221
312H030349
313H030157
314H030232
315H030355
316H030266
317H030113
401H040138
402H040217
403H040322
404H04013
405H04025
406H040346
407H040162
408H040210
409H040364
410H040143
411H040219
412H040363
413H040154
414H040248
415H040347
501H05014
502H050223
503H050327
504H050139
505H050212
506H050342
507H050129
508H050211
509H050365
510H050120
511H05021
512H050340
513H050151
514H05029
515H050353

torsdag 3. desember 2009

Svineinfluensa: Vaksinering av yngre voksne

Førstkommende lørdag er det vaksinering av alle som er født etter 1. januar 1970. I vårt borettslag gjelder det omtrent 75% av alle beboere.

Fra bydelens nettsider:
"Lørdag 5. desember er det tilbud om vaksinering for deg som er født etter 1. januar 1970. Det skjer på Servicetorget/Helsestasjonen i Sandakerveien 33c. Der åpnes dørene kl. 10.00, og vaksineringen holder på til ca. kl. 14.00.

Avhengig av tilgang på vaksiner vil det også bli arrangert vaksinering for samme aldersgruppe en ettermiddag i påfølgende uke. Den vil bli annonsert her på bydelen Internettside.

Vaksinering på Helsestasjonen koster kr. 100 for alle over 18 år. (Helsestasjonen har kortterminal). Vaksinasjon hos fastlege vil koste inntil kr. 150. Uansett må du ha med fødselsnummer/legitimasjon."

Kart til helsestasjonen - ca en kilometer å gå (trykk på bildet for større versjon):

tirsdag 1. desember 2009

Årets julegave? Ingen husleieøkning i 2010!

Styret har besluttet budsjettet for 2010. I det legger vi til grunn ingen husleieøkning. Med ca 1% renteøkning forventer vi i 2010 et overskudd på ca 190.000 kr. Dette er et høyt overskudd. Man kunne da spørre seg om ikke husleien burde gå ned?

Hvert år stiger prisene på for eksempel kommunale tjenester og forsikringer, langt mer enn den vanlige prisvekten. I tillegg kan man forvente et stadig økende rentenivå slik situasjonen er nå. Normalt må man derfor forvente at husleien vil stige noe hvert år.

Overskuddet som er presentert her, er resultatet før større vedlikeholdsarbeid. Dette kan for eksempel være oppussing av trappeoppgangene (noe vi jo har ønsket i lengre tid). Med det overskuddet vi nå får i 2010 og de pengene vi har på bok, tror styret at vi kan håndtere en oppussing av trappeoppgangene uten husleieøkning i 2010.

Styret gjør en justering i fordelingen av husleieutgiftene. Den delen som dekker fyringskostnadene (brenselsutgiftene) økes med 30.000 kr til 430.000. Øvrige felleskostnader blir tilsvarende redusert, slik at det reelt sett ikke er noen økning. Det vil derfor ikke bli de eksakt samme summene på fakturaene. Vi vet om en beboer som har fått satt ned husleien med èn krone pr måned på grunn av dette. Det kommer en egen artikkel om denne justeringen og strømforbruket vårt.

Styret vil komme tilbake med et langtidsbudsjett noe senere.

Vi tar med en graf som viser utviklingen i husleien siden 1999. I 2001 og 2003 gikk husleien ned, bare for å gå ekstra mye opp igjen året etter. Dette er ikke noe vi vil gjenta.Endring i husleien i prosent fra året før:
2000: 17,4 %
2001: -5,6 %
2002: 15,0 %
2003: -3,3 %
2004: 11,7 %
2005: -0,2 %
2006: 25,7 % (VVS-rehablitering, med låneopptak på ca 11 millioner)
2007: 0,0 %
2008: 0,0 %
2009: 10,0 %
2010: -0,2 %
Gjennomsnittlig årlig økning fra 1999 til 2010 på ca 6%.

tirsdag 3. november 2009

Tenning av Juletre!

Vi inviterer til tenning av juletre 1. søndag i advent kl 17.00.

I år er dette 29. november.

Juletreet vi har bestillt er av typen Koreansk edelgran fra Skui Gård. Det blir naturligvis pepperkaker og gløgg!

mandag 26. oktober 2009

Gratis levering av farlig avfall


Nå er kassene til farlig avfall satt ut ved sykkelparkeringen (foran D-oppgangen).

Kassene blir hentet på fredag. Du har derfor til og med torsdag kveld denne uken på å kaste ditt farlige avfall i dem. Sorter etter merkingen på kassene.

Her kan du se hva du kan kaste.

Takk til Oslo kommune som har stilt opp med gratis kasser, både levering og henting.

torsdag 15. oktober 2009

Rydding av fellesarealer

Private gjenstander skal ikke stå i fellesarealene. Slike gjenstander vil kunne bli kastet uten forvarsel. Eier av gjenstanden kan bli holdt ansvarlig for å dekke kostnadene ved bortkjøring.

Unntatt er sykler som kan stå på sykkelparkeringene ute eller under kjellertrappene og rullatorer/barnevogner etter tillatelse fra styret.

I forbindelse med dugnaden kommer vi til å kaste det som står av gjensatte gjenstander på loft og i kjeller. Vi setter pris på om du selv kaster det som skal kastes, slik at vi slipper å gjøre dette for deg.

Container

"Same procedure as every year, James". Som vanlig har vi bestilt en diger container til dugnaden.

Den blir satt ut på tirsdag, hentes på fredag.

I containeren kan du ikke kaste følgende:
- Våtorganisk avfall (som matrester o.l.)
- Farlig avfall (som maling, oljer, lakk, løsemidler, plantevernsmidler, syrer, lim o.l.
- Bildekk
- Asbest og eternitt
- Elektrisk avfall (EE-avfall, ting det har gått strøm igjennom)
- Brann- og eksplosjonsfarlige materialer
- Blybatterier
- PCB-holdige vindusruter
- Impregnert trevirke/kreosot.

Farlig avfall vil vi få utplassert kasser til uken etter dugnaden.

Dugnad!

Vi samles til dugnad onsdag 21. oktober kl 17:30.

Stiller du med godt humør, stiller vi med pølser, brus og øl.

På dugnaden skal vi
- Vaske og sette inn hagemøblementet.
- Sette inn krukkene for vinteren.
- Luke ugress i blomsterbedene.
- Rydde kjeller og loft.
- Kaste gamle sykler
- Kaste gamle avfallsbeholdere fra kjelleren.

Vannet stenges

Mandag 19. oktober stenges vannet ca kl. 12.00. Dette skyldes en liten lekkasje i fyrrommet.

Rørleggeren har opplyst at vannet må stenges i ca to timer.

mandag 5. oktober 2009

Kalde radiatorer og støy

Styret blitt kontakt av flere vedrørende kalde radiatorer og noe høyere støynivå enn vanlig. Høyre side i A-oppgangen og venstre side i B-oppgangen har hatt kalde stueradiatorer.

Vi har nå i kveld funnet av dette. Etter litt detektiv arbeid fra styreleder og vaktmester fant vi til slutt to kraner som var skrudd igjen. Dette var gjort av en rørlegger som en av beboerne hadde engasjert i sommer. Vi har fått tilbakemelding på at varmen er tilbake.

Susingen tror vi skyldes to forhold:
- Kranene som var skrudd igjen.
- Unormalt mye luft i rørene.

I sommer tappet vi ned anlegget to ganger for utbedringer. Da fylles rørene med luft i stedet for vann. Siden dette skjedde to ganger så kan det være ekstra mye luft i rørene. Dette blir bedre når alle har fått luftet ut radiatorene.

Lufting av radiator


Alle må lufte ut radiatorene. Hvis du ikke har egen radiatornøkkel kan du få en ved å henvende deg til styret. Det skal også være hengt opp en radiatornøkkel ved oppslagstavlen i alle oppganger.

Vri om nøkkelen til luften går ut og vannet begynner å renne. La litt vann renne ut, ca 1 dl. Vannet vil renne ut gjennom en egen tap. Denne er ofte tett pga slomsete malingsarbeid i forbindelse med oppussing. Fjern maling hvis du kan, eller vil det renne opp fra samme sted du setter inn nøkkelen. Plasseringen kan variere noe. Som regel i umiddelbar nærhet av varmeregulatoren.
Eksempel på lufting av radiator:


Lufting av radiator er viktig for å få en ordentlig varm radiator tillegg til å redusere støyen fa rørene gjennom leilighetene. De som bor i de øverste etasjene er også avhengig av at alle naboene under har luftet ut ordentlig for å få varme på sin radiator.

lørdag 12. september 2009

Ny långiver og lavere rente

I sommer hentet vi inn tilbud på refinasiering fra DNB. De var villig å gi oss en flytende rente på 3,15%. Det var 0,3%poeng lavere enn det vi hadde hos OBOS.

Med dette tilbudet i hånden, fant OBOS ut at de kunne gi oss enda litt bedre vilkår ved å flytte lånet vårt til Terra Boligkreditt. Dette er nå gjennomført og renten på lånet er nå 3,10%.

Nedgangen på 0,35%poeng gir cirka 40.000 kr mindre i renter for det neste året.

For utviklingen i boliglånrenten i borettslaget siden juni 2008 se her.

Siden rentetoppen i november i fjor har rentene nå falt med 4,2%poeng.

søndag 6. september 2009

Forsøk på sykkeltyveri

En av beboerne våre skulle hente sykkelen sin, da hun oppdaget noe galt med sykkellåsen. Den så hel ut på avstand, men da hun tok i den fant hun fort ut at den var kuttet over. 
Etter at det første sjokket la seg, begynte spørsmålene.  Ga sykkeltyven opp uten å vite at låsen var kappet helt over? Kom det noen gående som skremte bort sykkeltyven? Er det trygt å ha sykkelen her?
Vi opplever sykkeltyveri i bakgården fra tid til annen. Denne sykkelen hadde en pris på 10-12.000 kr. Slike verdifulle sykler bør ikke stå ute. Selv om det er rapportert om mye sjeldnere, har vi også opplevd sykkeltyveri fra kjelleren og fra bodene. Har du en veldig dyr sykkel er derfor det beste alternativet å ha sykkelen inne i leiligheten.
Et problem med å parkere sykkelen under kjellertrappen eller bodene er dårlige muligheter til å låse sykkelen fast i noe solid.
Generelt bør heller ikke verdifulle gjenstander oppbevares i bodene. Det kan være et godt tips å skjerme vinduet i boden med en sort søppelsekk uavhengig av om du har verdifullt der eller ikke.
Utifra merkene på sykkellåsen, ble den kappet med en boltekutter. I følge sykkeltyveri.no er en halv meter lang boltekutter er det mest brukte knekkeredskapet til profesjonelle sykkeltyver. En slik boltekutter tar alle vaierlåser, og de fleste av de slangelåsene, bøylelåsene og kjettinglåsene som ikke er FG-godkjent.
Dette var en slangelås som ligner på denne typen. De kan kappes med boltekutter på 10-15 sekunder, sages med vanlig baufil på et minutt eller åpnes med universaldirk (bilde) på 2-3 sekunder.
Det gis mange råd på sykkeltyveri.no om hvordan du kan sikre sykkelen din. Blant understrekes det å bruke to låser, sørg for at de er FG-godkjente og ta med deg sykkelsetet inn.
For oversikt over FG-godkjente låser ser her.
Borettslaget har sett på muligheten til å skaffe et låsbart sykkelbur, men har vurdert det som for dyrt. Alternativt undersøker vi nå muligheten til å sette opp en port i portrommet mot Mogata. Dette for blant annet å hindre gjennomgangstrafikk. En potensiell sykkeltyv får da også bare en fluktvei istedenfor to.
Selv om det er lite styret kan gjøre i denne sammenhengen, så ønsker vi tilbakemeldinger også fra andre som opplever noe lignende.

onsdag 19. august 2009

Historisk prisrekord!

I helgen var det visning på en to-roms i borettslaget. Til eierens store glede endte det på en ny prisrekord! Prisen på 2.120.000 kr er 70' mer enn forrige rekord som ble satt i januar 2007.

For eieren må det hele ha vært en drømmesituasjon. Prisantydningen på 1.850' så ikke ut til å skremme noen og på første visning var det kommet inn et bud på 1,9 mill. Dette hindret ikke at enda flere skrev seg opp som interessenter under den andre visningen. I budkampen som fulgte var det seks-sju personer som var med ganske langt.

VG var også på den første visningen og hadde denne omtalen på mandag:

(trykk her for et bilde av hele artikkelen).

Vi gratulerer eieren med vellykket salg og ønsker den nye velkommen.


Utvikling i boligprisen pr. 2. kv. 2009Grafen over viser prisutviklingen på omsatte leiligheter i borettslaget siden 2004 t.o.m. andre kvartal 2009. Tallene som er brukt er gjennomsnittspriser per kvartal. Klikk på bildet for å få en større versjon.

Ser man bare på grafen alene, ser man at to-roms leilighetene har snudd markert opp, mens ett-roms leilighetene har flatet ut. Ser man bak grafen ser man at utviklingene har enda mer positiv.

Den siste to-romsen omsatt i fjor ble solgt for 1460'. Denne uken gikk det en to-roms for 2120' (se egen sak). Begge disse lå i femte etasje. Disse to leilighetene er likevel ikke helt direkte sammenlignbare. Det var stor forskjell i standard og den dyreste hadde også balkong, noe den rimeligste manglet.

Ett-roms leilighetene som har blitt omsatt hittil i år, har alle gjennomgått omfattende oppussing etter overdragelse.

torsdag 13. august 2009

Godkjennelse av dyrehold - Hund & Katt

Hund
Siri Gulliksen i B-oppgangen har fått godkjennelse til dyrehold av en hund av rasen Boston Terrier. Fra omtale av rasen på Wikipedia: ” Bostonterrier er en vennlig hund ” og ”Ettersom de har blitt avlet som selskapshund, liker bostonterriere å være blant mennesker”.


Katt
Christoffer & Tarima Comstedt i B-oppgangen har fått godkjennelse til dyrehold av en innekatt.


Begge har etter styrets vurdering gode grunner for dyreholdet. Vi forutsetter at dyreholdet ikke er til ulempe for øvrige beboere.

torsdag 23. juli 2009

Godkjennelse til midlertidig hundehold

Silje S. Grønaas i E-oppgangen har fått godkjennelse til midlertidig hundehold for perioden 15. august til 31/12-2009.

Godkjennelsen gjelder en fuglehund av rasen Pointer. Fra omtale av rasen på Wikipedia: ”Pointer er kjent for å ha et godt og stabilt gemytt, og egner seg derfor godt som familiehund”.

Her er et bilde av hunden som vi har fått av Silje:

tirsdag 21. juli 2009

Dokumentasjon for vedlikehold av badet

Etter fullført VVS-rehabilitering fikk alle et hefte med blant annet tips om hvordan vedlikeholde badet fremover. Dette finner du her:

VVS-dokumentasjon
1 - Viktige momenter for å ivareta våtrommet
Dette er kanskje det viktigste dokumentet. Det er skrevet av Andenæs VVS og gir råd om daglig og periodisk vedlikehold av badet.

2 - Kortfattet bruksanvisning for beboere vedr elektrisk anlegg på bad
Bruksanvisning fra Elektro-Sivert Installasjon som sto for det elektriske på badet. Dokumentet beskriver bruk av varmekablene, retningslinjer ved bytte av lyspærer og bruk av lysdimmer.

3 - Silikonfuger må jevnlig rengjøres
Beskrivelse fra Byggkeramikkforeningen om hvorfor det blir soppvekst i fugene og hvordan rengjøre.

søndag 19. juli 2009

Ro i bakgården

Styret fikk i dag dagen denne e-posten fra en av beboerne:

"Vi har i lang tid opplevd voldsom støy i bakgården til Drøbakgata 3. Dette er noe vi dessverre ikke kan gjøre noe med, annet enn å akseptere at det er slik.

Når det nå viser seg at alle ungene absolutt skal ha lekestue i vår bakgård, så stiller det seg litt annerledes. Vi snakker utestemmer ganger 10, smelling i søppel/pappcontainere osv til langt på kvelden. Styret har sikkert lagt merke til dette.

Jeg håper styret kan iverksette tiltak umiddelbart for å få ned bakgårdsstøyen. Jeg er fullstendig klar over at man skal tåle støy når man bor i blokk i Oslo, men dette går langt utover det som er normalt."

Styret er godt kjent med problemstillingen. Som det påpekes er det vanskelig å gjøre noe med hva naboene våres gjøre på eget område, men når leken flytter seg inn på vårt område, da må det vurderes tiltak.

Det tiltaket som styret tror kan være mest virkningsfullt, er å sette opp en enkel stålport med lås i portrommet ut mot Mogata. Da unngår vi i tillegg uønsket gjennomgangstrafikk. Med låst portrom blir det bare en utgang fra bakgården og det vil kanskje avskrekke noen sykkeltyver også.

Hvis noen har andre gode ideer, så er vi veldig interessert i innspill.

Ny pumpe ferdig testet

Den nye pumpen til radiatoranlegget er nå ferdig testet. Den sto på i ca en uke. - I leiligheten som var verst rammet av mye støy, er støyen nå borte.
- Ingen andre beboere har meldt tilbake om at de fortsatt har støyproblemer med radiatorrørene gjennom leiligheten.
- Tidligere meldt problem om høy motorlyd på pumpen er nå utbedret.

Vi fikk en tilbakemelding om fortsatt støy, men dette kom fra radiatoren og ikke fra rørene gjennom leiligheten. Denne lokale støyen er særlig fremtredende når radiatoren står innstilt på maksimal varme. Det er ikke nødvendig å ha radiatoren på maksimalt for å få det varmt. Reduser styrken og støyen reduseres.

Beboere som ikke klarer å justere temperaturen på radiatoren sin, bør kontakte en rørlegger. Borettslaget har benyttet Andenæs VVS ved flere anledninger, og de kjenner nå gården veldig godt.

onsdag 15. juli 2009

Ny rentesats

Ny rentenedgang. Denne gangen gikk renten ned med 0,3%, fra 3,75% til 3,45%. Den nye satsen gjelder fra 30/7-09.

Renteoversikten er oppdatert.

Ny pumpe i gang!

I mai varslet vi om at vi hadde fått en ny pumpe til radiatoranlegget. Etter noen forsinkelser er denne nå slått på. Hensikten er å få testet den ut og se om den faktisk reduserer noe av den verste støyen fra radiatorrørene mellom leilighetene. Pumpen kommer til å stå på de nærmeste dagene.

Foreløpig er resultatet todelt:
- Det som var hovedhensikten ser ut til å ha fungert, nemlig å få ned støyen fra radiatorrørene. Vi har hatt en befaring i den leiligheten hvor dette var mest fremtredende. Her var støyen svært redusert.
- Imidlertid bråker motoren på pumpen mer enn den gamle og dette skaper en ny støykilde som høres godt særlig de i 1. etg i c-oppgangen (dette er nesten rett over fyrrommet). Dette er noe vi tar opp med rørleggeren.

Vi ønsker nå tilbakemelding fra øvrige beboere på om det er noen som fortsatt har mye støy fra radiatorrørene.

søndag 5. juli 2009

Garantert betaling av felleskostnader

1 Innledning
Borettslaget fikk sist måned tilbud fra OBOS om å kjøpe forsikringsproduktet ” Garantert betaling av felleskostnader”. Styret vedtok at vi ikke ønsket å kjøpe dette. Slike produkter som kalles ”sikringsordninger”, er i vinden for tiden. Nylig har et offentlig utvalg lagt frem en utredning som kommer med en rekke minimumskrav til slike ”sikringsordninger”. Forbrukerrådets har i sin pressemelding sagt at ”OBOS sin ordning kan drive videre”.

Eksterne kilder:
Aftenpostens omtale, Forbrukerrådets pressemelding og
utredningen (NOU 2009: 17 Sikring mot tap av felleskostnader i borettslag)

Et argument som ble brukt fra OBOS sin side, er at det å være med i en sikringsordning vil kunne være en fordel ved markedsføring når en leilighet skal selges. En slik vinkling kan skape et feilaktig inntrykk av at et borettslag som ikke er med i en ”sikringsordning” er usikkert! For vårt tilfelle kunne ikke noe ha vært lengre unna virkeligheten. Styrets vedtak om å stå utenfor skyldes at borettslaget er svært sikkert!

2 Fordelene (på papiret)
I ordningen som OBOS som tilby lå det at andelseierne istedenfor å betale til borettslaget den 1. i måneden skal betale til OBOS på det samme tidspunktet. Uavhengig av hvor stor andelen av felleskostnadene som blir betalt, ville OBOS ha betalt alle felleskostnadene til borettslaget den 11. i måneden. Fordelene for borettslaget ville vært at:
- man var sikret at 100% av felleskostnadene ville ha kommet inn den 11.,
- borettslaget ville fått svært stabile inntekter (og forutsigbar likviditet) og
- tap som følge av manglende betaling ville blitt en saga blott (OBOS tar risikoen).

3 Fordelene i praksis
3.1 For sen innbetaling og likviditet
3.1.1 For sen innbetaling av felleskostnadene
Gjennom dagens innkrevningsrutiner, er det aller meste av felleskostnadene betalt innen den 11. Basert på statistikken over innbetalinger av felleskostnadene (”restanselister” ), betaler en svært høy andel av beboerne punktlig. Selv om noen ligger litt på etterskudd, blir dette mer enn veid opp av at det er flere som ligger på forskudd.
De fleste som betaler på forskudd gjør antagelig dette i forbindelse med tidspunktet for lønnsutbetaling og bruker forskuddsbetaling som en aktiv del i deres private økonomistyring.
Det ser faktisk ut som at en garantert innbetaling den 11. i måneden i praksis ville gitt borettslaget en senere innbetaling enn i dag og derfor ikke fordelaktig.

3.1.2 Likviditet
Borettslaget har for tiden svært god likviditet. Forsinket betaling oppveies i stor grad av andre som betaler på forskudd. Den største risikoen for borettslaget med tanke på likviditet er ikke om noen beboer blir mer forsinket med betalingen, men en er en raskt stigende rente. Stiger lånerente for raskt kan det tenkes at borettslagets likviditetsreserve blir spist opp før felleskostnadene kan bli justert opp. Skulle imidlertid dette skje, kan borettslaget som et midlertidig tiltak be om avdragsfrihet på lånet.
I forhold til den likviditetsrisikoen borettslaget har ville en garantert innbetaling betyd minimalt, all den tid borettslaget er mest følsomt for renteendringer.

3.2 Tap
3.2.1 Oppsigelse av boretten
I borettslag med svært høy fellesgjeld kan man oppleve at leilighet kan bli vanskelig å selge og verdien kan bli svært lav. I en slik situasjon har det skjedd at andelseier har sagt opp boretten. Andelseier trenger da kun å betale felleskostnader for de neste seks måneder, deretter tar borettslaget over andelen om må selv betjene gjelden.
De gangene dette har vært omtalt i mediene den siste tiden, har fellesgjelden vært svært høy (80-90%) på kjøpstidspunktet og så har eiendomsprisene falt med 10-20%.
Det er ikke mulig å se for seg et lignende scenario i Sandefjordgata 3. Siste omsatte leilighet i borettslaget hadde en fellesgjeld på 8% av totalsummen (kjøpesum + fellesgjeld). Hvis boligmarkedet skulle fortsatt videre ned med 20% hvert år, ville det tatt et helt tiår før vår gjeldsgrad var kommet i nærheten av lavinnskuddsborettslagene.

3.2.2 Manglende innbetaling
Borettslaget har et såkalt ”legalpant” på 2G (G som grunnbeløpet i folketrygden, 2G = 145.762,-) i alle leilighetene. Legalpant har hjemmel i loven og trenger ikke en egen notering i grunnboken slik banken må ha for sitt pant. Legalpantet skal sikre at selv om felleskostnadene ikke blir betalt i tide, så kan alltids borettslaget få dekning for sitt krav gjennom et tvangssalg.
Den høyeste felleskostnaden for en to-roms i Sandefjordgata 3 Brl er 3065 kr (gjennomsnittet for to-roms er 2780,- og for ett-roms 1940,-). Legger man denne til grunn og regnet med forsinkelsesrenter, ville det tatt ca tre og et halvt år før kravet til borettslaget oversteg legalpantet. Til sammenligning tok et tvangssalg i Oslo i gjennomsnitt litt under et år i 2008.
Det er med andre ord svært lav sannsynlighet for at borettslaget vil kunne få tap som følge av manglende innbetalinger.

3.3 Oppsummering av fordelene i praksis
Verken hensynet til for sen betaling, sannsynligheten for tap eller likviditet taler for at borettslaget vil ha noen særlig fordeler av å kjøpe en forsikring som skal gi oss sikkerhet utover det svært høye nivået vi allerede har.

3.4 Kostnader – direkte og indirekte
Alle forsikringer koster noe. Denne forsikringen har en årlig premie på 0,5% av årlige felleskostnadene. For vår del ville det ha blitt ca 12.000 kr pr år i direkte kostnad. I tillegg ville det kommet en indirekte kostnad. Denne knytter seg til at vi ville ha tapt renteinntekter fra den første i måneden til den 11. i måneden pluss renteinntekter fra forskuddsbetalingene. Akkurat nå er renten på vår driftskonto nær null men den skal ikke veldig langt opp, før de indirekte kostnadene (tapte renteinntekter) overgår de direkte.
For beregninger av dette og noen av de andre regnestykkene som er presentert her, tatt en titt i dette regnearket.

4. Konklusjon
Sandefjordgata 3 er et veldig sikkert borettslag i forhold til at det er svært lite sannsynlig at det oppstår tap som følge av mislighold. Dette er oppnådd med god betalingsvilje hos andelseierne, gode innkrevningsrutiner, lav gjeldsgrad, svært romslig pant i tilfelle tvangssalg og grunnleggende god likviditet. En forsikring utover dette er etter styrets oppfattning unødvendig.

søndag 28. juni 2009

Vaktmester

Hvem og kontaktinfo
Borettslaget er i ferd med å engasjere et vaktmesterfirma. Se egen omtale her. I mellomtiden kontaktes styret i stedet.

Vaktmesters arbeidsoppgaver
Vaktmesteren har det dagelige tilsynet med borettslagets eiendom, innvendig og utvendige arealer utenom andelseierens leiligheter. Blant oppgavene er:
- Daglig kontrollere at det er nødvendig orden i søppelrommet.
- Tømme papirkurver i oppgangene og søppelkurvene i vaskekjelleren to ganger pr. uke.
- Støvsuge loft to ganger pr år.
- Støvsuge/vaske gulv i kjeller én gang pr. kvartal.
- Skifte lyspærer/rør foran innganger, i trappeoppganger, i portrommet, i søppelrommet, i kjeller og på loft.
- Kontrollere inngangsdører én gang pr uke, kjeller- og loftsdører én gang pr. kvartal. Påse at pumper, låser og håndtak er i orden.
- Påse at kjeller- og loftsvinduer er hele, at netting er i orden og at vinduene er lukket i fyringsperioden.
- Måke snø på gårdsplassen og fortauene rundt gården. Ved snøfall om natten skal snømåking være utført innen kl 08.00.
- Strø sand/grus på gårdsplassen og fortauene rundt gården. Har det blitt glatt i løpet av natten skal det være strødd innen kl. 08.00.

Når skal man kontakte vaktmester?
For alle forhold som er knyttet til fellesarealene og som går under det daglige tilsynet med gården, er det fint om du melder dette direkte til vaktmesteren. Hvis det ikke er prekært, send en tekstmedling eller ring innenfor kontortiden.
Hvis det er prekært, f.eks vannlekkasje fra radiatoren, ring vaktmester på 90 80 67 56.

Når skal man kontakte styret?
- For alle forhold som ikke gjelder det daglige tilsynet med gården.
- Nøkkelbestillinger
- Postkasse- og ringeklokkeskilt
- Dersom vaktmesteren ikke svarer på din henvendelse.
- Forhold vedrørende egen leilighet du mener borettslaget har et ansvar for.

Private avtaler med vaktmester
Vaktmesteren kan normalt påta seg enklere oppgaver etter avtale med den enkelte beboer. Evt. vederlag avtales med vaktmesteren. Det er viktig å være klar over at i slike tilfeller inngår man en avtale med vaktmesteren som privatperson og ikke med borettslaget som motpart.

Oppdatert 18.07.2013

torsdag 11. juni 2009

Årsberetning 2009

Årsberetning for 2009 er nå lagt ut her i pdf-versjon.

tirsdag 9. juni 2009

Asfaltering

Pga dårlig grunnarbeid og problemmer med dårlig drenering, har asfalten ved innkjørselen sunket ned og blitt presset opp til sidene og midten.

De helt enkle tiltakene som er forsøkt med lapping har ikke vært særlig holdbare.

Styret er nå i dialog med selskaper som legger ny asfalt. Avhengig av pris vurderer vi tre alternativer:
- Foreta en enkel retting nå som kan vare til man eventuelt skal gjøre noe med dreneringen rundt gården.
- Foreta en grundig retting med graving et stykke ned i grunnen og komprimering av underlaget.
- Ikke gjøre noe nå. Utsettes til man skal gjøre noe med dreneringen.


Renter


Her kan du se utviklingen i renten på lånet til borettslaget siden juni 2008.

Juni 2008: 6,20 %
Fra 23.06.2008: 6,70 %
Fra 18.08.2008: 6,95 %
Fra 10.11.2008: 7,30 %
Fra 15.12.2008: 6,80 %
Fra 26.01.2009: 5,30 %
Fra 16.03.2009: 4,80 %
Fra 11.05.2009: 4,25 %
Fra 22.06.2009: 3,75 %
Fra 30.07.2009: 3,45 %
Fra 04.09.2009: 3,10 %
Fra 26.02.2010: 3,35 %
Fra 02.07.2010; 3,45 %
Fra 06.07.2011; 3,70 %
Fra 03.06.2013; 3,85 %
Fra 03.06.2014; 3,50 %
Fra 22.12.2014; 3,35 %
Fra 24.02.2015; 2,90 %
Fra 10.08.2015; 2,65 %
Fra 06.11.2015; 2,40 %
Fra 14.04.2016; 2,25 %
Fra 08.11.2018; 2,40 %
Fra 15.05.2019; 2,65 %
Fra 01.09.2019; 2,80 %
Fra 07.11.2019; 2,95 %

Oppdatert 17.11.2019

mandag 8. juni 2009

Nøkler funnet

Nøkler funnet ved innkjørselen til gården fra Hortengata (ved 3A). Ser ut til å være et par sykkelnøkler. Kontakt Fredrik i styret.

torsdag 4. juni 2009

Tøming av papirdunker og dumping av aviser/reklame

I utgangspunktet skal papirdunkene tømmes hver onsdag. De siste dagene var papirdunkene svært fulle og rant nesten over. Bedre ble det ikke av at en stor bunke med helt ferske utgaver av Aftenposten Aften ble dumpet på toppen av en allerede overfylt dunk.

Dunkene ble tømt i dag. I følge renovasjonsetaten skyldes forsinkelsen pinsen. Vi får se hvor lenge det varer nå før de er fulle igjen. Det hjelper ikke på situasjonen at så snart de ble tømt, ble enda flere bilag fra Aftenposten igjen dumpet i dunkene. I går var det ca 20 eksemplarer fra Aftenposten Aften, i dag ca 70-80 stk av bolig magasinet til Aftenposten og 70-80 stk av reklame bilaget til DNB Nor Eiendom.

Til nå har gårdagens e-post til Aftenposten ikke fått noe respons. Vi får håpe at de tar dagens e-post mer seriøst.
 
 
 

fredag 29. mai 2009

Abonner på bloggen

Dette nettstedet tilbyr muligheten til å abonnere på nyheter. I praksis slipper du å sjekke sandefjordgata3.no selv, nettleseren din gjør det for deg. Når det kommer nye nyheter så varsler nettleser din deg om det automatisk. Metoden kalles RSS, også omtalt som «levende bokmerker».

Internet Explorer 7, Opera og Firefox har innebygget støtte for RSS. Se etter dette ikonet i nettleseren din, trykk på det og velg Abonner/Subscribe og du er igang.


Ser ikke ikonet? Prøv denne linken.

Les mer om RSS på Wikipedia

torsdag 28. mai 2009

Ny pumpe til radiatoranlegget

Etter at varmen til radiatoranlegget ble skrudd av tidlig i mai, har vi fått installert en ny pumpe. Det er denne pumpen som sørger for sirkulasjonen i radiatorrørene.

Hensikten med den nye pumpen er støyreduksjon. De fleste hører at det strømmer vann i radiatorrørene. Dette vil ikke forsvinne, men det er mulig at det kan bli noe redusert. Hovedproblemet, som vi nå håper løser seg, har vært svært mye støy i enkelte leiligheter. Det har blitt beskrevet som om det er en dusj som står konstant på i stua og støyen har også vært såpass at det har gått utover nattesøvnen.

Den gamle pumpen har vært feil installert og over tid har dette ført til stor slitasje. Det er grunn til at tro at dette har ført til at støyen ekstra merkbar.

Vi skal nå teste ut den pumpen. Det gjøres ved at trykket i anlegget økes, slik at rørene fylles med vann. Anlegget må så luftes ut. Deretter starter vi den nye pumpen. Denne må antagelig stå på en stund slik vi kan få testet den ut ordentlig. Det vil bare være kaldtvann som blir sirkulert nå. Styret gir nærmere beskjed til de leilighetene som må lufte radiatoren.

Det har vært flere som har bemerket at støyen fra radiatorene har økt etter våtromsrehabiliteringen. Vi må skille mellom støy fra hovedrørene mellom leilighetene og støy fra den enkelte radiator. Førstnevnte skyldes delvis den gamle pumpen som nå er byttet og luftbobler i anlegget. Dette har vært upåvirket av våtromsrehabiliteringen. Når det gjelder støy fra den enkelte radiator så ble det i forbindelse med våtromsrehabiliteringen montert nye termostater på alle radiatorene. I denne sitter det en strupeventil. Lyden man hører er vannet som strømmer gjennom denne. Akkurat dette får vi ikke gjort noe med fordi de nye termostatene ikke matcher helt de gamle radiatorene.

søndag 24. mai 2009

Nei takk reklame

Styret har nå noen ekstra skilter med "Nei takk reklame" til bruk på postkassene. Kontakt styret dersom du ønsker ett slikt skilt til din postkasse.


Hvis du har et slikt skilt og ønsker å få reklame, så bare snu skiltet bakfrem slik at den svarte baksiden peker frem. Da har du fortsatt skiltet i tilfelle du skulle ombestemme deg.

mandag 18. mai 2009

Ny styresammensetning

På generalforsamlingen ble det valgt inn et nytt varemedlem, Gunnbjørg Areklett, som tar over etter Silje Sehested Grønaas. Den nye styresammensetningen er nå slik:

StyrelederMagnus Andersen928 61 8203D
StyremedlemTiril Asker Krogh47 38 89 613A
StyremedlemFredrik Landsverk Mo93 43 71 613E
VaramedlemJan-Owe Jensen90 65 41 223C
VaramedlemGunnbjørg Areklett992 56 6893A


Styret kan også kontaktes på epost: styret@sandefjordgata3.no.
Styret har en postkasse på begge sidene mellom den stengte døren i kjelleren mellom A-C og D-F. Denne sjekkes ikke så veldig ofte så send heller en e-post!

Brannvern og branninstruks

I Sandefjordgata 3 Borettslag har vi tre tiltak i alle leiligheter som skal ivareta brannsikkerheten;
Brannklassifiserte dører, pulverapparater og røykvarslere.

Brannklassifiserte dører
Mellom oppgangen og leiligheten har vi ytterdører som er merket med B-30. Det betyr at døren skal tåle 30 minutter med brannpåkjenning. Les mer om brannklassifisering her.
For å opprettholde dørens evne til å tåle brann (og lyddemping) må det ikke lages hull i døren, som for eksempel fra spikere og skruer. Skal du ha et navnskilt på døren, fest det med dobbeltsidig teip.

Pulverapparat
Hver leilighet skal ha et pulverapparat fra Housegard merket med en kontroll lapp fra Trygg og sikker. Sørg for at apparat er lett tilgjenglig.

Vedlikehold: Kontroller at pilen står på grønt en gang i måneden. Minst en gang i året kontroller at pulveret er løst ved å snu pulverapparatet på hodet og hold det mot øret i 5 til 10 sekunder. Du skal kunne høre at pulveret er løst og flyktig.

Bruk: Dra ut sikringen, sikt mot nederste del av brannen, trykk ned utløserhåndtaket.

Vær oppmerksom på pulverapparat og vann ikke må brukes mot fettbrann! Et pulverapparat tømmes fort.

Pulverapparatet tilhører borettslaget. Ved eierbytte av leiligheten skal pulverapparatet bli værende i leiligheten. Andelseier er pliktig til å melde feil og mangler til styret.

Røykvarsler
Alle leiligheter skal ha en røykvarsler fra Deltronic av merket PS1221-lbb. Les bruksanvisningen! Test-knappen på røykvarsleren fungerer også som hysj-knapp i 10 minutter. Røykvarsleren har 10-års garanti. Se garantidokumentet for retningslinjer.

Skal du pusse opp leiligheten eller gjøre noe annet som skaper mye støv, må varsleren midlertidig tas ned fra taket. Pakk den inn eller plasser den i et rom uten støv. Husk å heng den opp før du legger deg.

Å bruke test-knappen er kun en test på at batteriet fortsatt fungerer. For å teste røykvarslerens evne til å detektere røyk, må man teste med røyk. I de fleste sikkerhetsbutikker får man kjøpt enkelt utstyr beregnet på å teste røykvarsleren med røy.

Røykvarsleren tilhører borettslaget. Ved eierbytte av leiligheten skal røykvarsleren bli værende i leiligheten. Andelseier er ansvarlig for at garantien benyttes dersom den ikke lengre fungerer som den skal. Hvis den garantien ikke kan benyttes pga forholdene listet i garantidokumentet blir andelseieren erstatningspliktig til borettslaget.

Leverandørens kontaktinformasjon: Trygg og sikker AS, Skippergaten 33, 0154 Oslo, tlf: 22 110 110, post@tryggogsikker.no, www.tryggogsikker.no.


Eierskifte
I forbindelse med eierskifte skal kontrollskjema for brannsikring fylles ut av ny eier.

Egne tiltak
Styrets oppfatter borettslagets tiltak som et minimumstiltak. Vi oppfordrer beboerne til å treffe flere tiltak. Listen nedenfor kan være aktuelle tiltak.

Branntau
Ved brann kan trapperommet fylles av giftig røyk. Ikke alle leiligheter en brannbalkong. For å sikre seg en rømningsvei bør man ha et branntau i leiligheten. For optimal sikring bør det være mulig å benytte branntauet på begge sider av bygningen.

Brannteppe
Et pulverapparat lager mye forurensning i leiligheten og kan ikke brukes mot fettbrann. Et brannteppe er billig i innkjøp og kan brukes flere ganger.

Flere røykvarslere
Røykvarsleren borettslaget har fått montert er en optisk røykvarsler. På markedet finns det også ioniske røykvarslere. For best mulig deteksjon av brann anbefales det å ha både en optisk og ionisk røykvarsler. For enda bedre dekning bør man ha røykvarslere i alle rom.

Husbrannslange
Med kun små mengder vann kan de fleste branner enkelt slokkes. I forhold til et pulverapparat er en brannslange enkel i bruk, kan gjenbrukes og gir lite skader.

Handling ved brann!
Varsle: Varsle brannvesenet på nødnummer 110.
Redde: Sørg for at alle kommer seg ut i sikkerhet.
Slokke: Forsøk å slokke uten å utsette deg selv eller andre for fare.
I hver oppgang henger det en branninstruks tilsvarende denne.

onsdag 13. mai 2009

Generalforsamling 2009

Husk generalforsamling torsdag 14. mai kl 18:30 på Bydelens Nærkontor i Drøbakgata 1.

Enkel servering.

Det vil bli gitt en kort orientering om borettslagets økonomi og utsiktene fremover.

Tre styreverv er på valg. En av disse stiller ikke til gjenvalg. Vi trenger noen til å fylle rollen som varamedlem. Hva med deg?Styrets arbeid 2008/2009

Fra årsberetningen for 2008:

Knapt hadde det nye styret blitt varmt før Håkon Gåre så seg nødt til å trekke seg. Avgjørelsen var grunnet i samlivsbrudd og Håkon solgte senere leiligheten sin i borettslaget.

Styret har fått gjennomført en oppdatert tilstandsrapport. Denne vil være med på å danne grunnlag for de tiltakene styret vil gjennomføre de kommende år.
Vi har også fått en ENØK-rapport. De foreslåtte tiltakene i denne vil bli presentert senere på våre hjemmesider, men når alt kommer til stykket var det få tiltak som faktisk kunne føre til en besparelse.

Den mest krevende saken styret har hatt i år var det som skjedde med vannet i borettslaget. Det som startet som en liten lekkasje i fyrrommet, skulle vise seg å få langvarige konsekvenser. For å bedre informasjonsflyten rundt dette, ble det opprettet en blogg for borettslaget som senere har fått adressen www.sandefjordgata3.no.
Det er nå satt en sluttstrek for utbedringene. Det vi erfarer er at alle nå får nok varmt vann raskt og godt trykk.

Noe annet mange har vært opptatt av, er støy fra radiatorrørene. Ting tyder noe på at man har funnet ut hva som er galt. Sirkulasjonspumpen er montert feil vei og dette har medført økt slitasje over tid og muligens støyen som vi hører. Sirkulasjonspumpen er ca. 15 år gammel. Tilbud på utbedring er nylig mottatt fra rørleggeren. Styret har i skrivende stund ikke bestemt seg for denne ennå.

Da styret behandlet budsjettet for 2009, så vi oss nødt til å øke felleskostnadene med 10%. På bakgrunn av denne økningen ville vi få et lite, men helt nødvendig overskudd. Lite ante vi at like etter at budsjettet var vedtatt, så skulle verdensøkonomien bli kastet inn i en finanskrise. Siden har renten falt. Da budsjettet ble vedtatt hadde vi en rente på 7,3% og i dag er den på 4,8% med utsikter til å kanskje falle enda mer.

Etter å ha mottatt tilstandsrapporten har borettslaget så vidt begynt å sette opp en ny fem-års plan for å kunne gjennomføre en del av de tiltakene som denne rapporten påpeker. Med det perspektivet har rentenedgangen skapte en veldig gunstig situasjon for borettslaget. Vi ser også at det kan være en ide å ha fastrente på lånet, fordi dette skaper stabilitet i langtidsplanleggingen og for beboerne stabilitet i husleien. Dette er et spørsmål som neste års styre må jobbe videre med.

For første gang hadde borettslaget i juletre i bakgården. Juletreet var kanskje ikke verdens største eller det flotteste men det var vårt juletre! Det var et godt oppmøte, omtrent som på dugnadene våre og flere hadde med seg søndagsgjestene sine ut.

Styret var i grunn godt fornøyd med det vaskefirmaet vi har hatt for det meste 2008/2009, men det valgte å si opp avtalen med oss. Like etter forsvant utleiemattene våre også, på tidspunktet vi kanskje trengte de mest. Dette var ikke ønsket og førte til en del ekstra aktivitet for styret som vi gjerne skulle ha vært foruten. Nå har vi fått på plass nye avtaler med nye firmaer på begge områdene.

I fjor høst gjennomførte vi en beboerundersøkelse hvor blant annet spørsmål om røykvarslere og brannslokningsapparat var sentralt. Tilbakemeldingene var en vekker. Senere var det oppslag i alle medier om den tragiske brannen i Urtegata hvor seks mennesker døde. Dette medførte et nytt fokus på brannsikring og styret har gått gjennom våre tiltak på dette området og sett på hva som trenges å bli gjort. Konklusjonen var at vi trengte nye optiske røykvarslere i alle leiligheter.

Borettslagets neste store oppgave er rehabilitering av trappeoppgangene. Styret har hentet inn tilbud på flere muligheter, men det er ingen lett avgjørelse. Styret føler seg usikre på hva som er det beste valget. Vi har derfor nå henvendt oss til OBOS Prosjekt for å dra nytte av deres kompetanse.

Avslutningsvis tar vi med litt statistikk over antall solgte leiligheter i borettslaget:
2005 16
2006 10
2007 17
2008 11
2009 5 (t.o.m. mars)

I 2006 var det nok mange som utsatte salg av leilighet til etter gjennomført baderomsrehabilitering. I år har det vært mange leiligheter omsatt allerede og flere er på vei. Det spesielle med de fem-seks siste salgene, er at dette har vært leiligheter tilhørende beboere som har bodd her lenge. Gjennomgående er også kjøperne yngre mennesker. Omtrent to tredjedeler av andelseierne har nå vært eiere i mindre enn 5 fem år.

onsdag 6. mai 2009

Inngangsdør i F reparert

I dag ble inngangsdøren i F reparert. Låsgruppen AS ble oppringt i dag på ettermiddagen. Etter en time var servicemannen på plass og problemmet ble løst kjapt.

De fortalte oss at en vanlig problem er at man åpner døren med å dra i nøkkelen etter at låsen er vridd opp, istedenfor å bruke dørhåntaket. Det medfører ekstra slitasje på låsesylinderen.

onsdag 29. april 2009

Containeren

Containeren leveres på mandag 4. mai.
Hentes på onsdag 6. mai.

Bruk anledningen, tøm kjeller og loft!

søndag 26. april 2009

Fakturaadressen til borettslaget

Fakturar bees sendt til:
Sandefjordgata 3 Borettslag, snr 5295
C/O Obos Eindomsforvaltning AS
Postboks 6668 St. Olavs Plass
0129 OSLO

Selskapsnummeret er veldig viktig å få med. Vi har erfaring med at de gangene det ikke er med, så tar det lang tid før borettslaget mottar fakturaen. Husk at OBOS forvalter mer enn 1400 boligselskaper. Det er også flere borettslag heter omtrent det samme som oss.

OBOS har elektronisk fakturabehandling via Contempus.Invoice.

torsdag 23. april 2009

Sykler må merkes!

I forbindelse med dugnaden tar vi en ny sjau på sykler.
Sykler som ikke er merket med navn og leilighetsnummer vil bli ryddet bort.Vi har også en del sykler omkring som fortsatt har merkingen fra i fjor. Med andre ord ikke brukt på et år! De vil vi også rydde vekk, slik at sykkelparkeringen kan brukes av de som har aktivt forhold til sykkelen sin.

Dette gjelder både sykler ute og under kjellertrappene.

Dugnad

Vårens dugnad finner sted mandag 4. mai klokken 17:30.

Vi skal:
- sette frem hagemøblementet
- klippe busker og hekker
- bære vekk ting og tang fra loft og kjeller
- luke
- plante blomster
- fylle på med jord og bark

Og ikke minst skal vi ha bursdagskake!
Borettslaget fyller 70 år!


Ellers blir det også pølser, brus og øl!

Container kommer, men ikke kast spesialavfall her.

Vi sees!

onsdag 15. april 2009

Tenk energi og miljø – velg tørketrommel


I vaskeriene kan beboerne velge fritt mellom om man vil bruke tørkeskapet eller tørketrommelen. I forhold til energi og miljø er det tørketrommelen som peker seg ut som det beste alternativet.
Grunnen til dette er at tørkeskapene er svært mye mer energikrevende. En omgang med tørkeskapene krever fort flere titalls ganger mer strøm enn tørketromlene.

Teknisk

Motoren på tørkeskapet har en effekt på henholdsvis 15.000 watt i vaskeri 1 og 10.000 watt i vaskeri 2. Tørketrommelen har en effekt på kun 590 watt, omtrent det samme som en hårtørker.
Hvor lenge klærne tørkes og hvilken styrke som brukes påvirker totalforbruket. Vår erfaring tilsier gjerne at når tørkeskapene brukes, stilles de inn på maks styrke for lengst mulig tid (to timer). Til sammenligning tørker tørketrommelen klær som tilsvarer to vaskemaskiner helt tørt på tjue minutter på maks styrke. Dette er gjengitt i tabellen nedenfor.

 Varighet på tørkingStyrke på motorStrømforbruk per tørkingPris per tørk*
Tørkeskap vaskeri 12 timer15.000 watt30 kwhCa 21 kr
Tørkeskap vaskeri 22 timer10.000 watt20 kwhCa 14 kr
Tørketrommel20 min.590 watt0,2 kwhCa 14 øre
*Basert på 70 øre per kWh.
Tørkeskapet i vaskeri 1 og 2 bruker altså henholdsvis 150 og 100 ganger mer strøm per tørk i forhold til tørketrommelen!

Oppsummering:

Tørketrommel
Tørkeskap
mandag 6. april 2009

Nytt vaskefirma i gang

Vi har nå fått på plass det nye vaskefirmaet. Det er Royal Renhold. Royal vant vår tilbudsrunde hvor i alt fem firmaer var inne. De vant både på pris og på referanser. Royal er et middelsstort vaskefirma med over 50 mill i omsetning og over 200 ansatte. De har vært i bransjen siden 1976.

De kommer til å vaske trapper og vaskeriene en gang i uken. En gang i måneden blir matter foran leilighetene ristet samt at det blir vasket under mattene.

I trappene sitter nå møkk samlet over lengre tid. Vi har ikke bestilt noen hovedrengjøring av trappene. Det at et nytt vaskefirma nå tar over, betyr derfor ikke at trappene vil bli skinnende rene med det første. Det kan derfor være vanskelig å vurdere kvaliteten på vaskingen. Eventuelle kommentarer/merknader til vaskningen tas opp med styret.

søndag 5. april 2009

Utvikling i boligprisenGrafen over viser prisutviklingen på omsatte leiligheter siden 2004. Tallene som er brukt er gjennomsnittspriser per kvartal. Klikk på bildet for å få en større versjon.

Grafen viser en veldig nedgang i første kvartal 2005 for to-roms. Tallene bak viser at det ble omsatt tre leiligheter for hhv 995', 1435' og 1150'. Snitt på ca 1200'. Hva som var bakgrunnen for den veldig forskjellen i salgssum vet vi ikke. Det som kan bety mye for prisen hos oss er betyr kan ha betydning for prisen er blant annet hvilken etasje leiligheten ligger i, om det er balkong eller ikke og naturligvis standarden. Statistikken forteller oss ikke noe om dette.

Vi kan imidlertid se hva som har vært trenden de siste årene. Selv om ett-roms leiligheten i første kvartal i år fortsatt ned så endte to-roms leilighetene noe opp.

Høyeste pris på en to-roms var i februar 2007 da en leilighet ble solgt for 2.050'.
Tilsvarende for ett-roms var i august 2007 som gikk for 1660'.

torsdag 12. mars 2009

Montering av røykvarslere

Styret har besluttet å montere optiske røykvarslere i alle leiligheter. Samtidig med monteringen skal pulverapparater ha lovpålagt 5 års kontroll. Det monterte/leverte utstyret er borettslagets eiendom og skal følge boligen ved eierskifte.

Pulverapparater skal ha kontroll når de er 5 år gamle og service når de er 10år gamle i.h.t Norsk Standard 3910. Dette vedlikeholdet skal utføres av en kompetent person. Trygg og Sikker skal gjøre dette nå, da apparatene våre er 5 år gamle.Dette gjelder Houseguard pulverapparater med kontroll og serviceetikett fra Trygg og Sikker.

Røykvarsleren blir montert i taket utenfor soveromsdøren. Røykvarsleren blir montert på egen brakett slik at den lett kan tas ned ved f.eks maling av tak. Røykvarsleren som monteres er ikke så følsom ovenfor stekos og vanndamp som de gamle ioniske røykvarslerene er. Den er også vesentlig bedre til å detektere ulmebranner enn ioniske varslere.

Arbeidet utføres torsdag 26. mars i tidsrommet 08.00 til 16.00.

Beboerene må sørge for at boligen er tilgjengelig hele dagen. Enten ved å være hjemme, levere nøkkel til en nabo eller levere nøkkel til styreleder.


Hvis nøkkel skal leveres til styreleder kan man gjøre det kvelden før mellom klokken 19.00 og 21.00. Ønsker man å levere tidligere, kan man ringe for å avtale tid. Nøkler leveres i konvolutt merket med navn telefon og adresse.

Vi minner om at andelseier er pliktig til å gi borettslaget tilgang for å utføre nødvendig ettersyn, reparasjon eller utskiftning av blant annet brannsikringstiltak. Se borettslagsloven §5-17.

Spørsmål til arbeidet som skal utføres kan rettes til styreleder på 928 61 820 eller Ketil Branting i Trygg og Sikker AS tel 22 110 110. På monteringsdagen vil han være tilgjengelig på mobil 95 11 56 96 (kun under monteringsdagen). Send gjerne også en e-post til styret@sandefjordgata3.no

For mer bakgrunnsinformasjon om hvorfor vi har valgt å gjøre dette, finner du på her.

tirsdag 3. mars 2009

Røykvarslere!

I beboerundersøkelsen i høst spurte vi om tilstanden til røykvarsleren. Svarene var en vekker.

Mange har en annen type enn First Alert, som var standard varsleren som ble montert for fem år siden. Det er et veldig stort spenn i type og merke og ofte er det nok den billigste løsningen som er valgt. En god del oppgir også at de ikke har røykvarsler eller at de har en røykvarsler som ikke virker. 

Under halvparten har en First Alert varsler som fortsatt piper når man tester varsleren. Styret har vurdert dette som veldig lavt. Det er også veldig betenkelig når vi i tillegg har lært at det å holde inn test-knappen, kun tester om det fortsatt er liv i batteriet, ikke om røykvarsleren faktisk vil detektere røyk. For å teste dette må man teste med røyk. Undersøkelser har vist at det da er mange som ikke fungerer når de testes med røyk. 

En grunn til dette er at partikler kan sette seg på detektoren over tid og dermed reduserer evnen til å detektere røyk når det virkelig gjelder. Dette kan f. eks være partikler fra matlagging, røyking eller oppussing. 

Et siste moment er også at det nå foreligger en soleklar anbefaling om å bruke en optisk røykvarsler fremfor en ionisk røykvarsler. First Alert er en ionisk røykvarsler. For å lese mer om optiske og ioniske røykvarslere anbefales "Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" § 2-5  om Røykvarsler og manuelt slokkeutstyr i bolig, utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

Styret har på bakgrunn av dette, kommet frem til at vi kjøper inn en ny optisk røykvarsler til samtlige leiligheter. 

Informasjon om når montering skal foregå og hvordan vil komme ganske snart. 

søndag 1. mars 2009

Søppel og renhold

Styret har observert at det er flere som lar søppelposer og sko stå utenfor leilighetene i oppgangen. Vi må da minne om husordensreglene som klart sier at dette ikke skal stå utenfor leilighetene. Ber om at alle følger opp dette. 

Selv om man bare lar søpla sto utenfor leiligheten i kort tid, så er det likefullt ut sjenerende for andre. Det samme gjelder sko. Det er også en særlig tendens til at det er illeluktende sko som blir satt i oppgangen. 

Særlig i C-oppgangen virker det som at dette har vært utbredet. Vi har derfor hengt opp et eget oppslag om dette i C og gitt en egen tilbakemelding til tre av beboerene.

Matter

Vi har nå fått nye utleiematter fra Leko Matter AS. Valget på Leko fant sted etter at vi hentet inn tilbud fra i alt fem selskaper. Leko skilte seg ut ved å både være rimelig og ved å ha matter av høy kvalitet. Blant annet har vi fått oppgitt at disse mattene har 950 gram luv (stoffmengde) per kvadratmeter. 

Størrelsen er gått opp fra 90 cm i bredde og 150 cm lange til 120*180. Det er en økning på 60%. Mattene vil bli byttet ut hver andre uke om vinteren og hver fjerde uke om sommeren. 

lørdag 21. februar 2009

ISSe opp! Nå henger det mye is fra takrennene og til uken er det varslet mildvær…

Det blir leid inn en lift slik at vi får fjernet isen.

fredag 20. februar 2009

Bruksoverlating / Framleie

For de som vurderer å leie ut boligen sin så kan det være verdt å lese del 2 av kapitel 5 i borettslagsloven. Dette er også omhandlet i vedtektene paragraf 4-2.

Med godkjenning fra styret kan man leie ut boligen sin i opp til tre år dersom man har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens (leierens) forhold gir saklig grunn til det.

For å få godkjenning må søknadsskjema for overlating av bruk sendes til vår kontaktperson i OBOS for bruksoverlating, se denne siden for kontaktinfo.

Det påløper et behandlingsgebyr på kr 1 360 (per juli 2017). Uten ekstra påslag tilbyr OBOS en standardkontrakt for overlating av bruk mellom deg og leier. Du slipper da å sette opp en egen leiekontrakt. Vi kan trygt anbefale denne. Både søknadsskjema og standardkontrakten fås ved henvendelse til kontaktpersonen for bruksoverlating.

onsdag 11. februar 2009

Trappevask, matter og oppussing

Matter
Det mattefirmaet som har levert matter til nå, har vært engasjert av vårt forrige vaskefirma. Vi har i lengre tid forsøkt å komme i kontakt med dem, for å få på plass en egen avtale med dem. Vi har imidlertid ikke fått noe respons tilbake før de nå plutselig bestemte seg for å fjerne mattene. Det største problemet med at mattene er fjernet er at det kan bli glatt hvis det dras inn mye snø under skoene. Veldig god evne til å oppta og holde på vann kan de ikke sies å ha hatt, så en veldig god løsning var det ikke. Vi vil gå i gang med å hente inn tilbud, men vi kommer ikke til å forhaste oss med dette og velge første og billigste. 

Vasking
Vaskefirmaet vi har i dag har valgt å si opp kontrakten men de vasker fortsatt. I henhold til avtale skal de vaske ut mars. Når det gjelder vasking har styret allerede mottatt tilbud fra nye leverandører. Når vi nå etter hvert får et nytt vaskefirma, så blir det vårt fjerde vaskefirma på fire år. Nå har vi opplevde mye rart med disse vaskefirmaene og det spørs nok om de faktisk ikke er så useriøse som det fremkommer i denne brennpunkt-dokumentaren.  

Oppussing
Borettslaget har i noe tid vurdert hva som skal bli gjort med trappeoppgangene. Vi hadde et styrevedtak på å male trappene. Det ble hentet inn anbud på dette og en leverandør som hadde gode anbefalinger ble valgt ut. I arbeidet med å spesifisere en kontrakt og detaljere hva som skulle bli gjort, opplevde vi at denne leverandøren hadde vansker med å forplikte seg i tillegg til at det tok tid før vi fikk svar på våre henvendelser. Styret valgte derfor å avbryte kontakten med denne leverandøren og heller vurdere på nytt hvilke valgmuligheter vi har. 

Et hovedproblem med dagens situasjon er at det nyeste malingslaget er av ganske lav kvalitet. Dette laget er veldig sprøtt, får fort riper og flekker av når utsatt for fuktighet. Skal det males på nytt må dette laget og eldre lag vekk for å unngå lignende problemer senere. Det betyr sliping. Det er gjort en prøve på dette i C-oppgangen. Her er det mulig å se minst fire tidligere lag. Denne slipejobben er veldig krevende fordi alle disse lagene blir til en seig masse, omtrent som kvae, når det slipes opp. 

Når noe er krevende betyr det også at det er dyrt! 

Betongen har en rødlig farge, noe som i og for seg kunne vært fint, men enkelte steder er den falmet og andre steder er det blitt sprekker, så det holder ikke og bare å slipe ned. 

Vi fikk et tilbud på sliping med lakkering og boning som var mye høyere enn vi hadde sett for oss. Vi har nå kontakt med to firmaer som skal gi tilbud på å legge vinyl. Det skal være rimelig og slitesterkt men vi får se hva slags løsninger som blir foreslått. 

fredag 6. februar 2009

Historie

Moløkken borettslag har på sine sider en kort historie beretning. Borettslaget Sandefjordgt 2 har en lengre historie, og deler av deres historie er også vår historie. 

Vannet stenges tirsdag 10. februar

Ulv, ulv?? 

Tross tidligere beskjed ble vannet ikke stengt av i dag, fredag. Det sto en bil over kummen hvor vannet skulle kobles av, noe som medførte at rørleggeren ikke kom til. 

Det er forøvrig våre naboer i Moløkken Borettslag som har engasjert rørlegger nå. 

Siste beskjed nå er at vannet kobles ut til tirsdag 10. februar, fra klokken 08:00 til 12:00. 

torsdag 5. februar 2009

Vannet stenges fredag 6. februar

På veldig kort varsel fikk styret telefon fra Rørleggersentralen AS om at vannet kobles ut to timer i morgen fra kl 08:00 til 10:00. Oppslag om dette ble hengt opp av dem i ettermiddag ved alle innganger. 

Denne gangen skyldes det ikke vårt borettslaget, men en våre naboer som har fått pålegg om å montere en ny utvendig hovedstoppkran. 

Hvis det skulle være noe, har de oppgitt telefon nr 48 30 69 50. 

mandag 2. februar 2009

Ja, varmtvannet bruker lang tid

På spørsmålet vårt forrige uke om det fortsatt er problemer med vannet, er tilbakemeldingene veldig konsekvente på at det som gjenstår nå, er at det tar litt lang tid før varmtvannet blir varmt. 

De som har bemerket dette bor enten i 4. og 5. etasje eller på sidene av gården. Altså de som ligger lengst fra fyrrommet. Tilbakemeldingen er gitt videre til Andenæs som skal på ny befaring til utvalgte leiliheter denne uken. 

Vi har også startet opp å se på problemene med susing i radiatorrørene. På beboerundersøkelsen vår fra november, var det litt blandede tilbakemeldinger om dette. Veldig mange påpekte at det var susing i rørene men kommenterte også at det ikke var til plage. Av de som bemerket at det suste også når radiatoren var slått av, var det ikke noe klart mønster.

Samtidig med Andenæs nye befaring, skal de besøke leilighetene i A-oppgangen, i midten og til venstre. Eget oppslag vil komme i morgen. Disse har felles radiatorrør for stuen. Spesielt i en leilighet i A er det mye ulyd fra radiatorrørene. Som beboeren sa selv: "det er omtrent som om noen dusjer hele tiden i stua". 

mandag 26. januar 2009

Vannet - fortsatt problemer?

Andenæs har nå også fått spylt gjennom sirkulasjonsrørene og det satt fast mye urenheter i disse. De aller fleste bør ha merket at vannet blir raskere varmt.

Dersom noen NÅ har problemer, så trenger vi en tilbakemelding på dette i løpet av denne uken. Enten det nå gjelder manglende varmtvann, manglende kaldtvann, svakt trykk, fallende temperatur på varmt vannet mens man dusjer, fortsatt lite varmtvann om morningen eller noe annet, så send en e-post til styret@sandefjordgata3.no eller ring oss.

fredag 23. januar 2009

Dyrehold

Denne artikkelen ble publisert januar 2009. Vedtektene ble endret i 2019. Oppdatert status på dyrhold i borettslaget finner du her: https://www.sandefjordgata3.no/p/dyrehold.html

--------
Av og til får styret forespørsel om husdyr. Det er ikke bare beboerne som lurer på dette, men også eiendomsmeglere ringer og spør.

Regelverket 
Borettslaget har i sine vedtekter et generelt forbud mot dyrehold, men har likevel muligheten til unntak. Dette er formulert slik:
”Dyrehold er ikke tillat. Dyrehold kan godkjennes av styret dersom beboer har gode grunner som taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for andre beboere. Styret skal søkes før dyr anskaffes.” 

Dette er i overensstemmelse med Burettslagsloven (Borettslagsloven) i § 5-11:

”Styret kan fastsetje vanlege ordensreglar for eigedommen. Sjølv om det er vedteke forbod mot dyrehald, kan brukaren av bustaden halde dyr dersom gode grunnar talar for det, og dyrehaldet ikkje er til ulempe for dei andre brukarane av eigedommen”.
Tilsvarende formulering finner man i Husleieloven § 5-2 .

Gode grunner 
Det store spørsmålet blir hva som er gode grunner. Fra OBOS fikk borettslaget i 2005 (da ny borettslagslov ble innført) blant annet følgende utdypning:

”Loven krever ”gode grunnar”, og dyrehold må derfor begrunnes utfra medisinske, psykiske, sosiale e.l. forhold. I tillegg er det et krav for å holde dyr at dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.” 

En tidligere beboer argumenterte for sitt syn ved en henvisning til en artikkel, skrevet av nå avdøde høyesterettsadvokat Tore Sverdrup Engelschiøn, med litt annen variant:

”Lovens formulering "dersom gode grunner taler for det "kan man etter min forståelse se bort fra fordi det alltid vil være gode grunner for det enkelte menneskes rett til å holde dyr.” 

Nå er det gjerne slik at to jurister kan lese den samme lovteksten og ha to ulike oppfattninger. Selv har styreformannen vært jurymedlem i lagmannsretten og der hadde dommer, aktor, forsvarer 1 og forsvarer 2 hver sine ulike fortolkninger av en paragraf i straffeloven. Kanskje ingen stor overraskelse.
For et borettslagsstyre blir det imidlertid vanskelig å uttale seg før en søknad foreligger.

Ulempe 
Det som imidlertid er klart, er at i de tilfeller hvor godkjennelse til dyrehold blir gitt, så er det fortsatt krav om at dyreholdet ikke må være til ulempe for de andre beboerne. Da man jo spørre seg om hva som er til ulempe. Her er det også helt sikkert mulig å finne argumentasjon for flere synspunkter. Engelschiøn har i sin artikkel råd om hvordan unngå ulempe som i bunn og grunn er gode ordens tips for hunde- og katteeiere.

Tidligere praksis 
Siden 2005 har styret behandlet fire saker om dyrehold. Alle har vært om hund og alle har endt opp med å bli godkjent, dog ikke uten motstand. Av disse er det kun en som fortsatt har hund. To av disse søknadene ble innvilget ganske raskt. Den ene var en ung, liten hund av typen Bichon havanais og oppholdet var veldig kortvarig (1 mnd). Den andre søknaden gjaldt en Labrador Retriver. Eier ble tildelt denne hunden gjennom førerhundskolen og skulle være forvert for denne. Dette var også midlertidig, men med et noe lengre perspektiv (halvannet år). Styret har ikke mottatt klager etter at godkjennelsene ble gitt.

For deg som er beboer 
Hvis du ønsker dyrehold, send en søknad til styret på styret@sandefjordgata3.no. Begrunn søknaden med din gode grunn, fortell oss hva slags dyr det er osv. Du kan med fordel undersøke holdningen til naboene på forhånd. Det er de som vil klage til styret i etterkant hvis de anser dyreholdet ditt som en ulempe.

For deg som er kjøper 
Hvis mulig legg inn bud med forbehold om godkjennelse av dyrehold. Er det få interesserte vil selger kanskje akseptere dette. Hvis man kommer i en situasjon hvor et kjøp avhenger av å vite med sikkerhet om dyreholdet vil bli godkjent, kan det søkes styret på forhånd. Styret vil gjøre så langt det er praktisk mulig å behandle søknaden innen rimelig tid. Noen løfter om svartid kan imidlertid ikke bli gitt. I en presset situasjon kan kjøper bli nødt til å legge inn et bud uten forbehold og uten en avklaring på om styret vil gi godkjennelse eller ikke.

søndag 18. januar 2009

Vannet - Mange utbedringer gjennomført

Flere har kommentert at de merket en vesentlig bedring i vanntrykket etter utbedringene som ble gjort på onsdag denne uken.

Jeg fikk melding om at vannet var lunket fredag ettermiddag men at det senere ble varmere igjen, så det er mulig at det fortsatt er litt ustabilt. Flere utbedringer er imidlertid fortsatt på vei.

Enkelte kommenterte at det tok lengre tid før vannet ble varmt. Dette skal også bli bedre. Andenæs skal spyle gjennom rørene som sørger for sirkulasjonen av varmtvann. 

Blant det som er gjort denne uken er å fullføre det nye innlegget fra Mogata slik at borettslaget nå er koblet på hovedledningsnettet på to steder. Dernest er også to gamle kraner fra 1939 omsider byttet ut. 

I tilknytning til varmtvannsberederene er det også gjort flere ting.  Blant annet er gamle temperaturmålere fjernet og erstattet med nye. Enkelte av målepunktene er også flyttet nærmere kilden. En del av målerne viste tidligere motstridende informasjon noe som gjorde feilsøkning vanskelig. 

Temperaturen på varmtvannet er også skrudd opp. Vannet i berederene skal nå holde en temperatur på 70 grader og til leilighetene skal det være 60 grader.  

mandag 12. januar 2009

Vannet stenges onsdag 14. jan

Forrige uke ble det igjen forsøkt å justere på en del innstillinger i fyrrommet av Andenæs. Det kan virke som at varmtvannet har blitt bedre, men trykket er fortsatt lavt, særlig for de i 5. etasje. 

Til onsdag førstkommende blir imidlertid gjort flere utbedringer. Det har vært gjort tidligere også, men det som skal bli gjort nå er ganske omfattende og involvere også bytte originale deler fra 1939. I den forbindelse må vannet stenges helt til alle leiligheter.

Andenæs begynner med sine forberedelse fra kl 07, og stenger vannet fra kl 08:00. Vannet vil forbli avstengt i flere timer. 

Det er alltid en risiko når det gjøres større utbedringer. Skulle det oppstå noe vil vi informere om det her på bloggen naturligvis og ved oppslag. Hvis din situasjon ikke blir bedre, eller forverres og du ikke kan finne noe info om dette, kontakt oss snarest! 

Husk at du antagelig bør rense blandebatteriet i dusjen hvis du ikke har gjort det alt.

Sprek 70-åring

Sandefjordgata 3 Borettslag, etablert i 1939, har nå fått et eget domene! Ikke dårlig til å være 70-år. Vi regner med at du allerede har lagt inn www.sandefjordgata3.no som bokmerke ;-)

lørdag 10. januar 2009

Rullen er reparert

Det elektriske rulleapperatet i vaskeriet for A-C, har nå fått service og virker igjen. 

torsdag 8. januar 2009

Kaldt vann i morges

I dag var det flere som helt sikkert merket at det tok litt ekstra tid før varmtvannet kom. Dette skyldes at Andenæs fortsatt feilsøker hva som er galt med vanntrykk og tempratur på vannet hos oss. I den forbindelse skrudde man av en sirkulasjonspumpe. 

søndag 4. januar 2009

Bruk av vaskeriene


Vaskekjelleren
Vasketider
0600-0800,     0800-1000,     1000-1200,     1200-1400,     1400-1600,     1600-1800,     1800-2000,     2000-2200.
Man kan vaske alle dager i uken innenfor oppgitt vasketid.
Reservering
Vasketid reserveres på https://sandefjordgata3.simplybook.it på ønsket dato og tidspunkt. Reserveringen gjelder begge vaskemaskinene i det valgte vaskeriet. Reservert tid må respekteres og man må ikke vaske i andres perioder.
Kun en om gangen
Hver leilighet skal kun ha en aktiv reservasjon om gangen. Du skal for eksempel ikke ha en aktiv booking samtidig både for kommende mandag og tirsdag. Dersom det for eksempel viser seg at du ikke kan bruke tiden du, kansellerer denne bookingen først, deretter kan du booke en ny. Kun en om gangen. 
Unntak: Dersom vasketiden din går mot slutten og neste slot er ledig, kan du booke denne dersom det er mindre enn 30 minutter igjen av din egen tid. Eksempel: Du har vasketid 1600-1800. Fra 1730 kan du booke vasketiden 1800-2000 eller senere.
Brukerprofil
For å reservere tid trenger men et brukernavn og passord. For å få opprettet dette, kontakt styret. Det gis kun en bruker per leilighet.
Tørking
Tørketid og vasketid følger etter hverandre. Du kan bruke tørketrommel en time inn i ny vasketid.
Vaskeposer
I vaskeriet er det er det vaskeposer. Bruk disse til BH'er og annet tøy som har løse deler som kan falle av og forårsake at maskinene havarer og må reparere.
Gjenglemt klær
Tøy som ikke hentes vil bli kastet for eksempel ved dugnad eller når det har blitt mye. Sjekk fra tid til annen om noe av ditt tøy ligger i gjenglemt-kurven.
Orden
Det er viktig at alle rydder opp etter seg etter å ha benyttet vaskekjelleren, så det fremstår trivelig for de som kommer etterpå. Ta ut klærne dine når din periode er over, tørk av maskinene hvis du har sølt vaskepulver o.l. og husk å rense lo-filteret hvis du har benyttet tørketrommel. Fei gulv og tørk av benker etter deg hvis det er behov for det. Lukk vinduer hvis de er åpne. 

(oppdatert 22.09.2019)