Vaskeri-booking

søndag 18. januar 2009

Vannet - Mange utbedringer gjennomført

Flere har kommentert at de merket en vesentlig bedring i vanntrykket etter utbedringene som ble gjort på onsdag denne uken.

Jeg fikk melding om at vannet var lunket fredag ettermiddag men at det senere ble varmere igjen, så det er mulig at det fortsatt er litt ustabilt. Flere utbedringer er imidlertid fortsatt på vei.

Enkelte kommenterte at det tok lengre tid før vannet ble varmt. Dette skal også bli bedre. Andenæs skal spyle gjennom rørene som sørger for sirkulasjonen av varmtvann. 

Blant det som er gjort denne uken er å fullføre det nye innlegget fra Mogata slik at borettslaget nå er koblet på hovedledningsnettet på to steder. Dernest er også to gamle kraner fra 1939 omsider byttet ut. 

I tilknytning til varmtvannsberederene er det også gjort flere ting.  Blant annet er gamle temperaturmålere fjernet og erstattet med nye. Enkelte av målepunktene er også flyttet nærmere kilden. En del av målerne viste tidligere motstridende informasjon noe som gjorde feilsøkning vanskelig. 

Temperaturen på varmtvannet er også skrudd opp. Vannet i berederene skal nå holde en temperatur på 70 grader og til leilighetene skal det være 60 grader.