Vaskeri-booking

lørdag 21. februar 2009

ISSe opp! Nå henger det mye is fra takrennene og til uken er det varslet mildvær…

Det blir leid inn en lift slik at vi får fjernet isen.

fredag 20. februar 2009

Bruksoverlating / Framleie

Denne nyhetssaken er oppgradet!

Gå til vår nye faste side her:
https://www.sandefjordgata3.no/p/utleie.html

onsdag 11. februar 2009

Trappevask, matter og oppussing

Matter
Det mattefirmaet som har levert matter til nå, har vært engasjert av vårt forrige vaskefirma. Vi har i lengre tid forsøkt å komme i kontakt med dem, for å få på plass en egen avtale med dem. Vi har imidlertid ikke fått noe respons tilbake før de nå plutselig bestemte seg for å fjerne mattene. Det største problemet med at mattene er fjernet er at det kan bli glatt hvis det dras inn mye snø under skoene. Veldig god evne til å oppta og holde på vann kan de ikke sies å ha hatt, så en veldig god løsning var det ikke. Vi vil gå i gang med å hente inn tilbud, men vi kommer ikke til å forhaste oss med dette og velge første og billigste. 

Vasking
Vaskefirmaet vi har i dag har valgt å si opp kontrakten men de vasker fortsatt. I henhold til avtale skal de vaske ut mars. Når det gjelder vasking har styret allerede mottatt tilbud fra nye leverandører. Når vi nå etter hvert får et nytt vaskefirma, så blir det vårt fjerde vaskefirma på fire år. Nå har vi opplevde mye rart med disse vaskefirmaene og det spørs nok om de faktisk ikke er så useriøse som det fremkommer i denne brennpunkt-dokumentaren.  

Oppussing
Borettslaget har i noe tid vurdert hva som skal bli gjort med trappeoppgangene. Vi hadde et styrevedtak på å male trappene. Det ble hentet inn anbud på dette og en leverandør som hadde gode anbefalinger ble valgt ut. I arbeidet med å spesifisere en kontrakt og detaljere hva som skulle bli gjort, opplevde vi at denne leverandøren hadde vansker med å forplikte seg i tillegg til at det tok tid før vi fikk svar på våre henvendelser. Styret valgte derfor å avbryte kontakten med denne leverandøren og heller vurdere på nytt hvilke valgmuligheter vi har. 

Et hovedproblem med dagens situasjon er at det nyeste malingslaget er av ganske lav kvalitet. Dette laget er veldig sprøtt, får fort riper og flekker av når utsatt for fuktighet. Skal det males på nytt må dette laget og eldre lag vekk for å unngå lignende problemer senere. Det betyr sliping. Det er gjort en prøve på dette i C-oppgangen. Her er det mulig å se minst fire tidligere lag. Denne slipejobben er veldig krevende fordi alle disse lagene blir til en seig masse, omtrent som kvae, når det slipes opp. 

Når noe er krevende betyr det også at det er dyrt! 

Betongen har en rødlig farge, noe som i og for seg kunne vært fint, men enkelte steder er den falmet og andre steder er det blitt sprekker, så det holder ikke og bare å slipe ned. 

Vi fikk et tilbud på sliping med lakkering og boning som var mye høyere enn vi hadde sett for oss. Vi har nå kontakt med to firmaer som skal gi tilbud på å legge vinyl. Det skal være rimelig og slitesterkt men vi får se hva slags løsninger som blir foreslått. 

fredag 6. februar 2009

Historie

Moløkken borettslag har på sine sider en kort historie beretning. Borettslaget Sandefjordgt 2 har en lengre historie, og deler av deres historie er også vår historie. 

Vannet stenges tirsdag 10. februar

Ulv, ulv?? 

Tross tidligere beskjed ble vannet ikke stengt av i dag, fredag. Det sto en bil over kummen hvor vannet skulle kobles av, noe som medførte at rørleggeren ikke kom til. 

Det er forøvrig våre naboer i Moløkken Borettslag som har engasjert rørlegger nå. 

Siste beskjed nå er at vannet kobles ut til tirsdag 10. februar, fra klokken 08:00 til 12:00. 

torsdag 5. februar 2009

Vannet stenges fredag 6. februar

På veldig kort varsel fikk styret telefon fra Rørleggersentralen AS om at vannet kobles ut to timer i morgen fra kl 08:00 til 10:00. Oppslag om dette ble hengt opp av dem i ettermiddag ved alle innganger. 

Denne gangen skyldes det ikke vårt borettslaget, men en våre naboer som har fått pålegg om å montere en ny utvendig hovedstoppkran. 

Hvis det skulle være noe, har de oppgitt telefon nr 48 30 69 50. 

mandag 2. februar 2009

Ja, varmtvannet bruker lang tid

På spørsmålet vårt forrige uke om det fortsatt er problemer med vannet, er tilbakemeldingene veldig konsekvente på at det som gjenstår nå, er at det tar litt lang tid før varmtvannet blir varmt. 

De som har bemerket dette bor enten i 4. og 5. etasje eller på sidene av gården. Altså de som ligger lengst fra fyrrommet. Tilbakemeldingen er gitt videre til Andenæs som skal på ny befaring til utvalgte leiliheter denne uken. 

Vi har også startet opp å se på problemene med susing i radiatorrørene. På beboerundersøkelsen vår fra november, var det litt blandede tilbakemeldinger om dette. Veldig mange påpekte at det var susing i rørene men kommenterte også at det ikke var til plage. Av de som bemerket at det suste også når radiatoren var slått av, var det ikke noe klart mønster.

Samtidig med Andenæs nye befaring, skal de besøke leilighetene i A-oppgangen, i midten og til venstre. Eget oppslag vil komme i morgen. Disse har felles radiatorrør for stuen. Spesielt i en leilighet i A er det mye ulyd fra radiatorrørene. Som beboeren sa selv: "det er omtrent som om noen dusjer hele tiden i stua".