Vaskeri-booking

onsdag 11. februar 2009

Trappevask, matter og oppussing

Matter
Det mattefirmaet som har levert matter til nå, har vært engasjert av vårt forrige vaskefirma. Vi har i lengre tid forsøkt å komme i kontakt med dem, for å få på plass en egen avtale med dem. Vi har imidlertid ikke fått noe respons tilbake før de nå plutselig bestemte seg for å fjerne mattene. Det største problemet med at mattene er fjernet er at det kan bli glatt hvis det dras inn mye snø under skoene. Veldig god evne til å oppta og holde på vann kan de ikke sies å ha hatt, så en veldig god løsning var det ikke. Vi vil gå i gang med å hente inn tilbud, men vi kommer ikke til å forhaste oss med dette og velge første og billigste. 

Vasking
Vaskefirmaet vi har i dag har valgt å si opp kontrakten men de vasker fortsatt. I henhold til avtale skal de vaske ut mars. Når det gjelder vasking har styret allerede mottatt tilbud fra nye leverandører. Når vi nå etter hvert får et nytt vaskefirma, så blir det vårt fjerde vaskefirma på fire år. Nå har vi opplevde mye rart med disse vaskefirmaene og det spørs nok om de faktisk ikke er så useriøse som det fremkommer i denne brennpunkt-dokumentaren.  

Oppussing
Borettslaget har i noe tid vurdert hva som skal bli gjort med trappeoppgangene. Vi hadde et styrevedtak på å male trappene. Det ble hentet inn anbud på dette og en leverandør som hadde gode anbefalinger ble valgt ut. I arbeidet med å spesifisere en kontrakt og detaljere hva som skulle bli gjort, opplevde vi at denne leverandøren hadde vansker med å forplikte seg i tillegg til at det tok tid før vi fikk svar på våre henvendelser. Styret valgte derfor å avbryte kontakten med denne leverandøren og heller vurdere på nytt hvilke valgmuligheter vi har. 

Et hovedproblem med dagens situasjon er at det nyeste malingslaget er av ganske lav kvalitet. Dette laget er veldig sprøtt, får fort riper og flekker av når utsatt for fuktighet. Skal det males på nytt må dette laget og eldre lag vekk for å unngå lignende problemer senere. Det betyr sliping. Det er gjort en prøve på dette i C-oppgangen. Her er det mulig å se minst fire tidligere lag. Denne slipejobben er veldig krevende fordi alle disse lagene blir til en seig masse, omtrent som kvae, når det slipes opp. 

Når noe er krevende betyr det også at det er dyrt! 

Betongen har en rødlig farge, noe som i og for seg kunne vært fint, men enkelte steder er den falmet og andre steder er det blitt sprekker, så det holder ikke og bare å slipe ned. 

Vi fikk et tilbud på sliping med lakkering og boning som var mye høyere enn vi hadde sett for oss. Vi har nå kontakt med to firmaer som skal gi tilbud på å legge vinyl. Det skal være rimelig og slitesterkt men vi får se hva slags løsninger som blir foreslått.