Vaskeri-booking

torsdag 12. mars 2009

Montering av røykvarslere

Styret har besluttet å montere optiske røykvarslere i alle leiligheter. Samtidig med monteringen skal pulverapparater ha lovpålagt 5 års kontroll. Det monterte/leverte utstyret er borettslagets eiendom og skal følge boligen ved eierskifte.

Pulverapparater skal ha kontroll når de er 5 år gamle og service når de er 10år gamle i.h.t Norsk Standard 3910. Dette vedlikeholdet skal utføres av en kompetent person. Trygg og Sikker skal gjøre dette nå, da apparatene våre er 5 år gamle.Dette gjelder Houseguard pulverapparater med kontroll og serviceetikett fra Trygg og Sikker.

Røykvarsleren blir montert i taket utenfor soveromsdøren. Røykvarsleren blir montert på egen brakett slik at den lett kan tas ned ved f.eks maling av tak. Røykvarsleren som monteres er ikke så følsom ovenfor stekos og vanndamp som de gamle ioniske røykvarslerene er. Den er også vesentlig bedre til å detektere ulmebranner enn ioniske varslere.

Arbeidet utføres torsdag 26. mars i tidsrommet 08.00 til 16.00.

Beboerene må sørge for at boligen er tilgjengelig hele dagen. Enten ved å være hjemme, levere nøkkel til en nabo eller levere nøkkel til styreleder.


Hvis nøkkel skal leveres til styreleder kan man gjøre det kvelden før mellom klokken 19.00 og 21.00. Ønsker man å levere tidligere, kan man ringe for å avtale tid. Nøkler leveres i konvolutt merket med navn telefon og adresse.

Vi minner om at andelseier er pliktig til å gi borettslaget tilgang for å utføre nødvendig ettersyn, reparasjon eller utskiftning av blant annet brannsikringstiltak. Se borettslagsloven §5-17.

Spørsmål til arbeidet som skal utføres kan rettes til styreleder på 928 61 820 eller Ketil Branting i Trygg og Sikker AS tel 22 110 110. På monteringsdagen vil han være tilgjengelig på mobil 95 11 56 96 (kun under monteringsdagen). Send gjerne også en e-post til styret@sandefjordgata3.no

For mer bakgrunnsinformasjon om hvorfor vi har valgt å gjøre dette, finner du på her.

tirsdag 3. mars 2009

Røykvarslere!

I beboerundersøkelsen i høst spurte vi om tilstanden til røykvarsleren. Svarene var en vekker.

Mange har en annen type enn First Alert, som var standard varsleren som ble montert for fem år siden. Det er et veldig stort spenn i type og merke og ofte er det nok den billigste løsningen som er valgt. En god del oppgir også at de ikke har røykvarsler eller at de har en røykvarsler som ikke virker. 

Under halvparten har en First Alert varsler som fortsatt piper når man tester varsleren. Styret har vurdert dette som veldig lavt. Det er også veldig betenkelig når vi i tillegg har lært at det å holde inn test-knappen, kun tester om det fortsatt er liv i batteriet, ikke om røykvarsleren faktisk vil detektere røyk. For å teste dette må man teste med røyk. Undersøkelser har vist at det da er mange som ikke fungerer når de testes med røyk. 

En grunn til dette er at partikler kan sette seg på detektoren over tid og dermed reduserer evnen til å detektere røyk når det virkelig gjelder. Dette kan f. eks være partikler fra matlagging, røyking eller oppussing. 

Et siste moment er også at det nå foreligger en soleklar anbefaling om å bruke en optisk røykvarsler fremfor en ionisk røykvarsler. First Alert er en ionisk røykvarsler. For å lese mer om optiske og ioniske røykvarslere anbefales "Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" § 2-5  om Røykvarsler og manuelt slokkeutstyr i bolig, utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

Styret har på bakgrunn av dette, kommet frem til at vi kjøper inn en ny optisk røykvarsler til samtlige leiligheter. 

Informasjon om når montering skal foregå og hvordan vil komme ganske snart. 

søndag 1. mars 2009

Søppel og renhold

Styret har observert at det er flere som lar søppelposer og sko stå utenfor leilighetene i oppgangen. Vi må da minne om husordensreglene som klart sier at dette ikke skal stå utenfor leilighetene. Ber om at alle følger opp dette.

Selv om man bare lar søpla sto utenfor leiligheten i kort tid, så er det likefullt ut sjenerende for andre. Det samme gjelder sko. Det er også en særlig tendens til at det er illeluktende sko som blir satt i oppgangen. 

Særlig i C-oppgangen virker det som at dette har vært utbredet. Vi har derfor hengt opp et eget oppslag om dette i C og gitt en egen tilbakemelding til tre av beboerene.

Matter

Vi har nå fått nye utleiematter fra Leko Matter AS. Valget på Leko fant sted etter at vi hentet inn tilbud fra i alt fem selskaper. Leko skilte seg ut ved å både være rimelig og ved å ha matter av høy kvalitet. Blant annet har vi fått oppgitt at disse mattene har 950 gram luv (stoffmengde) per kvadratmeter. 

Størrelsen er gått opp fra 90 cm i bredde og 150 cm lange til 120*180. Det er en økning på 60%. Mattene vil bli byttet ut hver andre uke om vinteren og hver fjerde uke om sommeren.