Vaskeri-booking

torsdag 12. mars 2009

Montering av røykvarslere

Styret har besluttet å montere optiske røykvarslere i alle leiligheter. Samtidig med monteringen skal pulverapparater ha lovpålagt 5 års kontroll. Det monterte/leverte utstyret er borettslagets eiendom og skal følge boligen ved eierskifte.

Pulverapparater skal ha kontroll når de er 5 år gamle og service når de er 10år gamle i.h.t Norsk Standard 3910. Dette vedlikeholdet skal utføres av en kompetent person. Trygg og Sikker skal gjøre dette nå, da apparatene våre er 5 år gamle.Dette gjelder Houseguard pulverapparater med kontroll og serviceetikett fra Trygg og Sikker.

Røykvarsleren blir montert i taket utenfor soveromsdøren. Røykvarsleren blir montert på egen brakett slik at den lett kan tas ned ved f.eks maling av tak. Røykvarsleren som monteres er ikke så følsom ovenfor stekos og vanndamp som de gamle ioniske røykvarslerene er. Den er også vesentlig bedre til å detektere ulmebranner enn ioniske varslere.

Arbeidet utføres torsdag 26. mars i tidsrommet 08.00 til 16.00.

Beboerene må sørge for at boligen er tilgjengelig hele dagen. Enten ved å være hjemme, levere nøkkel til en nabo eller levere nøkkel til styreleder.


Hvis nøkkel skal leveres til styreleder kan man gjøre det kvelden før mellom klokken 19.00 og 21.00. Ønsker man å levere tidligere, kan man ringe for å avtale tid. Nøkler leveres i konvolutt merket med navn telefon og adresse.

Vi minner om at andelseier er pliktig til å gi borettslaget tilgang for å utføre nødvendig ettersyn, reparasjon eller utskiftning av blant annet brannsikringstiltak. Se borettslagsloven §5-17.

Spørsmål til arbeidet som skal utføres kan rettes til styreleder på 928 61 820 eller Ketil Branting i Trygg og Sikker AS tel 22 110 110. På monteringsdagen vil han være tilgjengelig på mobil 95 11 56 96 (kun under monteringsdagen). Send gjerne også en e-post til styret@sandefjordgata3.no

For mer bakgrunnsinformasjon om hvorfor vi har valgt å gjøre dette, finner du på her.