Vaskeri-booking

tirsdag 3. mars 2009

Røykvarslere!

I beboerundersøkelsen i høst spurte vi om tilstanden til røykvarsleren. Svarene var en vekker.

Mange har en annen type enn First Alert, som var standard varsleren som ble montert for fem år siden. Det er et veldig stort spenn i type og merke og ofte er det nok den billigste løsningen som er valgt. En god del oppgir også at de ikke har røykvarsler eller at de har en røykvarsler som ikke virker. 

Under halvparten har en First Alert varsler som fortsatt piper når man tester varsleren. Styret har vurdert dette som veldig lavt. Det er også veldig betenkelig når vi i tillegg har lært at det å holde inn test-knappen, kun tester om det fortsatt er liv i batteriet, ikke om røykvarsleren faktisk vil detektere røyk. For å teste dette må man teste med røyk. Undersøkelser har vist at det da er mange som ikke fungerer når de testes med røyk. 

En grunn til dette er at partikler kan sette seg på detektoren over tid og dermed reduserer evnen til å detektere røyk når det virkelig gjelder. Dette kan f. eks være partikler fra matlagging, røyking eller oppussing. 

Et siste moment er også at det nå foreligger en soleklar anbefaling om å bruke en optisk røykvarsler fremfor en ionisk røykvarsler. First Alert er en ionisk røykvarsler. For å lese mer om optiske og ioniske røykvarslere anbefales "Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" § 2-5  om Røykvarsler og manuelt slokkeutstyr i bolig, utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

Styret har på bakgrunn av dette, kommet frem til at vi kjøper inn en ny optisk røykvarsler til samtlige leiligheter. 

Informasjon om når montering skal foregå og hvordan vil komme ganske snart.