Vaskeri-booking

fredag 29. mai 2009

Abonner på bloggen

Dette nettstedet tilbyr muligheten til å abonnere på nyheter. I praksis slipper du å sjekke sandefjordgata3.no selv, nettleseren din gjør det for deg. Når det kommer nye nyheter så varsler nettleser din deg om det automatisk. Metoden kalles RSS, også omtalt som «levende bokmerker».

Internet Explorer 7, Opera og Firefox har innebygget støtte for RSS. Se etter dette ikonet i nettleseren din, trykk på det og velg Abonner/Subscribe og du er igang.


Ser ikke ikonet? Prøv denne linken.

Les mer om RSS på Wikipedia

torsdag 28. mai 2009

Ny pumpe til radiatoranlegget

Etter at varmen til radiatoranlegget ble skrudd av tidlig i mai, har vi fått installert en ny pumpe. Det er denne pumpen som sørger for sirkulasjonen i radiatorrørene.

Hensikten med den nye pumpen er støyreduksjon. De fleste hører at det strømmer vann i radiatorrørene. Dette vil ikke forsvinne, men det er mulig at det kan bli noe redusert. Hovedproblemet, som vi nå håper løser seg, har vært svært mye støy i enkelte leiligheter. Det har blitt beskrevet som om det er en dusj som står konstant på i stua og støyen har også vært såpass at det har gått utover nattesøvnen.

Den gamle pumpen har vært feil installert og over tid har dette ført til stor slitasje. Det er grunn til at tro at dette har ført til at støyen ekstra merkbar.

Vi skal nå teste ut den pumpen. Det gjøres ved at trykket i anlegget økes, slik at rørene fylles med vann. Anlegget må så luftes ut. Deretter starter vi den nye pumpen. Denne må antagelig stå på en stund slik vi kan få testet den ut ordentlig. Det vil bare være kaldtvann som blir sirkulert nå. Styret gir nærmere beskjed til de leilighetene som må lufte radiatoren.

Det har vært flere som har bemerket at støyen fra radiatorene har økt etter våtromsrehabiliteringen. Vi må skille mellom støy fra hovedrørene mellom leilighetene og støy fra den enkelte radiator. Førstnevnte skyldes delvis den gamle pumpen som nå er byttet og luftbobler i anlegget. Dette har vært upåvirket av våtromsrehabiliteringen. Når det gjelder støy fra den enkelte radiator så ble det i forbindelse med våtromsrehabiliteringen montert nye termostater på alle radiatorene. I denne sitter det en strupeventil. Lyden man hører er vannet som strømmer gjennom denne. Akkurat dette får vi ikke gjort noe med fordi de nye termostatene ikke matcher helt de gamle radiatorene.

søndag 24. mai 2009

Nei takk reklame

Styret har nå noen ekstra skilter med "Nei takk reklame" til bruk på postkassene. Kontakt styret dersom du ønsker ett slikt skilt til din postkasse.


Hvis du har et slikt skilt og ønsker å få reklame, så bare snu skiltet bakfrem slik at den svarte baksiden peker frem. Da har du fortsatt skiltet i tilfelle du skulle ombestemme deg.

mandag 18. mai 2009

Ny styresammensetning

På generalforsamlingen ble det valgt inn et nytt varemedlem, Gunnbjørg Areklett, som tar over etter Silje Sehested Grønaas. Den nye styresammensetningen er nå slik:

StyrelederMagnus Andersen928 61 8203D
StyremedlemTiril Asker Krogh47 38 89 613A
StyremedlemFredrik Landsverk Mo93 43 71 613E
VaramedlemJan-Owe Jensen90 65 41 223C
VaramedlemGunnbjørg Areklett992 56 6893A


Styret kan også kontaktes på epost: styret@sandefjordgata3.no.
Styret har en postkasse på begge sidene mellom den stengte døren i kjelleren mellom A-C og D-F. Denne sjekkes ikke så veldig ofte så send heller en e-post!

Brannvern og branninstruks

I Sandefjordgata 3 Borettslag har vi tre tiltak i alle leiligheter som skal ivareta brannsikkerheten;
Brannklassifiserte dører, pulverapparater og røykvarslere.

Brannklassifiserte dører
Mellom oppgangen og leiligheten har vi ytterdører som er merket med B-30. Det betyr at døren skal tåle 30 minutter med brannpåkjenning. Les mer om brannklassifisering her.
For å opprettholde dørens evne til å tåle brann (og lyddemping) må det ikke lages hull i døren, som for eksempel fra spikere og skruer. Skal du ha et navnskilt på døren, fest det med dobbeltsidig teip.

Pulverapparat
Hver leilighet skal ha et pulverapparat fra Housegard merket med en kontroll lapp fra Trygg og sikker. Sørg for at apparat er lett tilgjenglig.

Vedlikehold: Kontroller at pilen står på grønt en gang i måneden. Minst en gang i året kontroller at pulveret er løst ved å snu pulverapparatet på hodet og hold det mot øret i 5 til 10 sekunder. Du skal kunne høre at pulveret er løst og flyktig.

Bruk: Dra ut sikringen, sikt mot nederste del av brannen, trykk ned utløserhåndtaket.

Vær oppmerksom på pulverapparat og vann ikke må brukes mot fettbrann! Et pulverapparat tømmes fort.

Pulverapparatet tilhører borettslaget. Ved eierbytte av leiligheten skal pulverapparatet bli værende i leiligheten. Andelseier er pliktig til å melde feil og mangler til styret.

Røykvarsler
Alle leiligheter skal ha en røykvarsler fra Deltronic av merket PS1221-lbb. Les bruksanvisningen! Test-knappen på røykvarsleren fungerer også som hysj-knapp i 10 minutter. Røykvarsleren har 10-års garanti. Se garantidokumentet for retningslinjer.

Skal du pusse opp leiligheten eller gjøre noe annet som skaper mye støv, må varsleren midlertidig tas ned fra taket. Pakk den inn eller plasser den i et rom uten støv. Husk å heng den opp før du legger deg.

Å bruke test-knappen er kun en test på at batteriet fortsatt fungerer. For å teste røykvarslerens evne til å detektere røyk, må man teste med røyk. I de fleste sikkerhetsbutikker får man kjøpt enkelt utstyr beregnet på å teste røykvarsleren med røy.

Røykvarsleren tilhører borettslaget. Ved eierbytte av leiligheten skal røykvarsleren bli værende i leiligheten. Andelseier er ansvarlig for at garantien benyttes dersom den ikke lengre fungerer som den skal. Hvis den garantien ikke kan benyttes pga forholdene listet i garantidokumentet blir andelseieren erstatningspliktig til borettslaget.

Leverandørens kontaktinformasjon: Trygg og sikker AS, Skippergaten 33, 0154 Oslo, tlf: 22 110 110, post@tryggogsikker.no, www.tryggogsikker.no.


Eierskifte
I forbindelse med eierskifte skal kontrollskjema for brannsikring fylles ut av ny eier.

Egne tiltak
Styrets oppfatter borettslagets tiltak som et minimumstiltak. Vi oppfordrer beboerne til å treffe flere tiltak. Listen nedenfor kan være aktuelle tiltak.

Branntau
Ved brann kan trapperommet fylles av giftig røyk. Ikke alle leiligheter en brannbalkong. For å sikre seg en rømningsvei bør man ha et branntau i leiligheten. For optimal sikring bør det være mulig å benytte branntauet på begge sider av bygningen.

Brannteppe
Et pulverapparat lager mye forurensning i leiligheten og kan ikke brukes mot fettbrann. Et brannteppe er billig i innkjøp og kan brukes flere ganger.

Flere røykvarslere
Røykvarsleren borettslaget har fått montert er en optisk røykvarsler. På markedet finns det også ioniske røykvarslere. For best mulig deteksjon av brann anbefales det å ha både en optisk og ionisk røykvarsler. For enda bedre dekning bør man ha røykvarslere i alle rom.

Husbrannslange
Med kun små mengder vann kan de fleste branner enkelt slokkes. I forhold til et pulverapparat er en brannslange enkel i bruk, kan gjenbrukes og gir lite skader.

Handling ved brann!
Varsle: Varsle brannvesenet på nødnummer 110.
Redde: Sørg for at alle kommer seg ut i sikkerhet.
Slokke: Forsøk å slokke uten å utsette deg selv eller andre for fare.
I hver oppgang henger det en branninstruks tilsvarende denne.

onsdag 13. mai 2009

Generalforsamling 2009

Husk generalforsamling torsdag 14. mai kl 18:30 på Bydelens Nærkontor i Drøbakgata 1.

Enkel servering.

Det vil bli gitt en kort orientering om borettslagets økonomi og utsiktene fremover.

Tre styreverv er på valg. En av disse stiller ikke til gjenvalg. Vi trenger noen til å fylle rollen som varamedlem. Hva med deg?Styrets arbeid 2008/2009

Fra årsberetningen for 2008:

Knapt hadde det nye styret blitt varmt før Håkon Gåre så seg nødt til å trekke seg. Avgjørelsen var grunnet i samlivsbrudd og Håkon solgte senere leiligheten sin i borettslaget.

Styret har fått gjennomført en oppdatert tilstandsrapport. Denne vil være med på å danne grunnlag for de tiltakene styret vil gjennomføre de kommende år.
Vi har også fått en ENØK-rapport. De foreslåtte tiltakene i denne vil bli presentert senere på våre hjemmesider, men når alt kommer til stykket var det få tiltak som faktisk kunne føre til en besparelse.

Den mest krevende saken styret har hatt i år var det som skjedde med vannet i borettslaget. Det som startet som en liten lekkasje i fyrrommet, skulle vise seg å få langvarige konsekvenser. For å bedre informasjonsflyten rundt dette, ble det opprettet en blogg for borettslaget som senere har fått adressen www.sandefjordgata3.no.
Det er nå satt en sluttstrek for utbedringene. Det vi erfarer er at alle nå får nok varmt vann raskt og godt trykk.

Noe annet mange har vært opptatt av, er støy fra radiatorrørene. Ting tyder noe på at man har funnet ut hva som er galt. Sirkulasjonspumpen er montert feil vei og dette har medført økt slitasje over tid og muligens støyen som vi hører. Sirkulasjonspumpen er ca. 15 år gammel. Tilbud på utbedring er nylig mottatt fra rørleggeren. Styret har i skrivende stund ikke bestemt seg for denne ennå.

Da styret behandlet budsjettet for 2009, så vi oss nødt til å øke felleskostnadene med 10%. På bakgrunn av denne økningen ville vi få et lite, men helt nødvendig overskudd. Lite ante vi at like etter at budsjettet var vedtatt, så skulle verdensøkonomien bli kastet inn i en finanskrise. Siden har renten falt. Da budsjettet ble vedtatt hadde vi en rente på 7,3% og i dag er den på 4,8% med utsikter til å kanskje falle enda mer.

Etter å ha mottatt tilstandsrapporten har borettslaget så vidt begynt å sette opp en ny fem-års plan for å kunne gjennomføre en del av de tiltakene som denne rapporten påpeker. Med det perspektivet har rentenedgangen skapte en veldig gunstig situasjon for borettslaget. Vi ser også at det kan være en ide å ha fastrente på lånet, fordi dette skaper stabilitet i langtidsplanleggingen og for beboerne stabilitet i husleien. Dette er et spørsmål som neste års styre må jobbe videre med.

For første gang hadde borettslaget i juletre i bakgården. Juletreet var kanskje ikke verdens største eller det flotteste men det var vårt juletre! Det var et godt oppmøte, omtrent som på dugnadene våre og flere hadde med seg søndagsgjestene sine ut.

Styret var i grunn godt fornøyd med det vaskefirmaet vi har hatt for det meste 2008/2009, men det valgte å si opp avtalen med oss. Like etter forsvant utleiemattene våre også, på tidspunktet vi kanskje trengte de mest. Dette var ikke ønsket og førte til en del ekstra aktivitet for styret som vi gjerne skulle ha vært foruten. Nå har vi fått på plass nye avtaler med nye firmaer på begge områdene.

I fjor høst gjennomførte vi en beboerundersøkelse hvor blant annet spørsmål om røykvarslere og brannslokningsapparat var sentralt. Tilbakemeldingene var en vekker. Senere var det oppslag i alle medier om den tragiske brannen i Urtegata hvor seks mennesker døde. Dette medførte et nytt fokus på brannsikring og styret har gått gjennom våre tiltak på dette området og sett på hva som trenges å bli gjort. Konklusjonen var at vi trengte nye optiske røykvarslere i alle leiligheter.

Borettslagets neste store oppgave er rehabilitering av trappeoppgangene. Styret har hentet inn tilbud på flere muligheter, men det er ingen lett avgjørelse. Styret føler seg usikre på hva som er det beste valget. Vi har derfor nå henvendt oss til OBOS Prosjekt for å dra nytte av deres kompetanse.

Avslutningsvis tar vi med litt statistikk over antall solgte leiligheter i borettslaget:
2005 16
2006 10
2007 17
2008 11
2009 5 (t.o.m. mars)

I 2006 var det nok mange som utsatte salg av leilighet til etter gjennomført baderomsrehabilitering. I år har det vært mange leiligheter omsatt allerede og flere er på vei. Det spesielle med de fem-seks siste salgene, er at dette har vært leiligheter tilhørende beboere som har bodd her lenge. Gjennomgående er også kjøperne yngre mennesker. Omtrent to tredjedeler av andelseierne har nå vært eiere i mindre enn 5 fem år.

onsdag 6. mai 2009

Inngangsdør i F reparert

I dag ble inngangsdøren i F reparert. Låsgruppen AS ble oppringt i dag på ettermiddagen. Etter en time var servicemannen på plass og problemmet ble løst kjapt.

De fortalte oss at en vanlig problem er at man åpner døren med å dra i nøkkelen etter at låsen er vridd opp, istedenfor å bruke dørhåntaket. Det medfører ekstra slitasje på låsesylinderen.