Vaskeri-booking

torsdag 28. mai 2009

Ny pumpe til radiatoranlegget

Etter at varmen til radiatoranlegget ble skrudd av tidlig i mai, har vi fått installert en ny pumpe. Det er denne pumpen som sørger for sirkulasjonen i radiatorrørene.

Hensikten med den nye pumpen er støyreduksjon. De fleste hører at det strømmer vann i radiatorrørene. Dette vil ikke forsvinne, men det er mulig at det kan bli noe redusert. Hovedproblemet, som vi nå håper løser seg, har vært svært mye støy i enkelte leiligheter. Det har blitt beskrevet som om det er en dusj som står konstant på i stua og støyen har også vært såpass at det har gått utover nattesøvnen.

Den gamle pumpen har vært feil installert og over tid har dette ført til stor slitasje. Det er grunn til at tro at dette har ført til at støyen ekstra merkbar.

Vi skal nå teste ut den pumpen. Det gjøres ved at trykket i anlegget økes, slik at rørene fylles med vann. Anlegget må så luftes ut. Deretter starter vi den nye pumpen. Denne må antagelig stå på en stund slik vi kan få testet den ut ordentlig. Det vil bare være kaldtvann som blir sirkulert nå. Styret gir nærmere beskjed til de leilighetene som må lufte radiatoren.

Det har vært flere som har bemerket at støyen fra radiatorene har økt etter våtromsrehabiliteringen. Vi må skille mellom støy fra hovedrørene mellom leilighetene og støy fra den enkelte radiator. Førstnevnte skyldes delvis den gamle pumpen som nå er byttet og luftbobler i anlegget. Dette har vært upåvirket av våtromsrehabiliteringen. Når det gjelder støy fra den enkelte radiator så ble det i forbindelse med våtromsrehabiliteringen montert nye termostater på alle radiatorene. I denne sitter det en strupeventil. Lyden man hører er vannet som strømmer gjennom denne. Akkurat dette får vi ikke gjort noe med fordi de nye termostatene ikke matcher helt de gamle radiatorene.