Vaskeri-booking

onsdag 13. mai 2009

Styrets arbeid 2008/2009

Fra årsberetningen for 2008:

Knapt hadde det nye styret blitt varmt før Håkon Gåre så seg nødt til å trekke seg. Avgjørelsen var grunnet i samlivsbrudd og Håkon solgte senere leiligheten sin i borettslaget.

Styret har fått gjennomført en oppdatert tilstandsrapport. Denne vil være med på å danne grunnlag for de tiltakene styret vil gjennomføre de kommende år.
Vi har også fått en ENØK-rapport. De foreslåtte tiltakene i denne vil bli presentert senere på våre hjemmesider, men når alt kommer til stykket var det få tiltak som faktisk kunne føre til en besparelse.

Den mest krevende saken styret har hatt i år var det som skjedde med vannet i borettslaget. Det som startet som en liten lekkasje i fyrrommet, skulle vise seg å få langvarige konsekvenser. For å bedre informasjonsflyten rundt dette, ble det opprettet en blogg for borettslaget som senere har fått adressen www.sandefjordgata3.no.
Det er nå satt en sluttstrek for utbedringene. Det vi erfarer er at alle nå får nok varmt vann raskt og godt trykk.

Noe annet mange har vært opptatt av, er støy fra radiatorrørene. Ting tyder noe på at man har funnet ut hva som er galt. Sirkulasjonspumpen er montert feil vei og dette har medført økt slitasje over tid og muligens støyen som vi hører. Sirkulasjonspumpen er ca. 15 år gammel. Tilbud på utbedring er nylig mottatt fra rørleggeren. Styret har i skrivende stund ikke bestemt seg for denne ennå.

Da styret behandlet budsjettet for 2009, så vi oss nødt til å øke felleskostnadene med 10%. På bakgrunn av denne økningen ville vi få et lite, men helt nødvendig overskudd. Lite ante vi at like etter at budsjettet var vedtatt, så skulle verdensøkonomien bli kastet inn i en finanskrise. Siden har renten falt. Da budsjettet ble vedtatt hadde vi en rente på 7,3% og i dag er den på 4,8% med utsikter til å kanskje falle enda mer.

Etter å ha mottatt tilstandsrapporten har borettslaget så vidt begynt å sette opp en ny fem-års plan for å kunne gjennomføre en del av de tiltakene som denne rapporten påpeker. Med det perspektivet har rentenedgangen skapte en veldig gunstig situasjon for borettslaget. Vi ser også at det kan være en ide å ha fastrente på lånet, fordi dette skaper stabilitet i langtidsplanleggingen og for beboerne stabilitet i husleien. Dette er et spørsmål som neste års styre må jobbe videre med.

For første gang hadde borettslaget i juletre i bakgården. Juletreet var kanskje ikke verdens største eller det flotteste men det var vårt juletre! Det var et godt oppmøte, omtrent som på dugnadene våre og flere hadde med seg søndagsgjestene sine ut.

Styret var i grunn godt fornøyd med det vaskefirmaet vi har hatt for det meste 2008/2009, men det valgte å si opp avtalen med oss. Like etter forsvant utleiemattene våre også, på tidspunktet vi kanskje trengte de mest. Dette var ikke ønsket og førte til en del ekstra aktivitet for styret som vi gjerne skulle ha vært foruten. Nå har vi fått på plass nye avtaler med nye firmaer på begge områdene.

I fjor høst gjennomførte vi en beboerundersøkelse hvor blant annet spørsmål om røykvarslere og brannslokningsapparat var sentralt. Tilbakemeldingene var en vekker. Senere var det oppslag i alle medier om den tragiske brannen i Urtegata hvor seks mennesker døde. Dette medførte et nytt fokus på brannsikring og styret har gått gjennom våre tiltak på dette området og sett på hva som trenges å bli gjort. Konklusjonen var at vi trengte nye optiske røykvarslere i alle leiligheter.

Borettslagets neste store oppgave er rehabilitering av trappeoppgangene. Styret har hentet inn tilbud på flere muligheter, men det er ingen lett avgjørelse. Styret føler seg usikre på hva som er det beste valget. Vi har derfor nå henvendt oss til OBOS Prosjekt for å dra nytte av deres kompetanse.

Avslutningsvis tar vi med litt statistikk over antall solgte leiligheter i borettslaget:
2005 16
2006 10
2007 17
2008 11
2009 5 (t.o.m. mars)

I 2006 var det nok mange som utsatte salg av leilighet til etter gjennomført baderomsrehabilitering. I år har det vært mange leiligheter omsatt allerede og flere er på vei. Det spesielle med de fem-seks siste salgene, er at dette har vært leiligheter tilhørende beboere som har bodd her lenge. Gjennomgående er også kjøperne yngre mennesker. Omtrent to tredjedeler av andelseierne har nå vært eiere i mindre enn 5 fem år.