Vaskeri-booking

søndag 19. juli 2009

Ny pumpe ferdig testet

Den nye pumpen til radiatoranlegget er nå ferdig testet. Den sto på i ca en uke. - I leiligheten som var verst rammet av mye støy, er støyen nå borte.
- Ingen andre beboere har meldt tilbake om at de fortsatt har støyproblemer med radiatorrørene gjennom leiligheten.
- Tidligere meldt problem om høy motorlyd på pumpen er nå utbedret.

Vi fikk en tilbakemelding om fortsatt støy, men dette kom fra radiatoren og ikke fra rørene gjennom leiligheten. Denne lokale støyen er særlig fremtredende når radiatoren står innstilt på maksimal varme. Det er ikke nødvendig å ha radiatoren på maksimalt for å få det varmt. Reduser styrken og støyen reduseres.

Beboere som ikke klarer å justere temperaturen på radiatoren sin, bør kontakte en rørlegger. Borettslaget har benyttet Andenæs VVS ved flere anledninger, og de kjenner nå gården veldig godt.