Vaskeri-booking

onsdag 15. juli 2009

Ny pumpe i gang!

I mai varslet vi om at vi hadde fått en ny pumpe til radiatoranlegget. Etter noen forsinkelser er denne nå slått på. Hensikten er å få testet den ut og se om den faktisk reduserer noe av den verste støyen fra radiatorrørene mellom leilighetene. Pumpen kommer til å stå på de nærmeste dagene.

Foreløpig er resultatet todelt:
- Det som var hovedhensikten ser ut til å ha fungert, nemlig å få ned støyen fra radiatorrørene. Vi har hatt en befaring i den leiligheten hvor dette var mest fremtredende. Her var støyen svært redusert.
- Imidlertid bråker motoren på pumpen mer enn den gamle og dette skaper en ny støykilde som høres godt særlig de i 1. etg i c-oppgangen (dette er nesten rett over fyrrommet). Dette er noe vi tar opp med rørleggeren.

Vi ønsker nå tilbakemelding fra øvrige beboere på om det er noen som fortsatt har mye støy fra radiatorrørene.