Vaskeri-booking

torsdag 13. august 2009

Godkjennelse av dyrehold - Hund & Katt

Hund
Siri Gulliksen i B-oppgangen har fått godkjennelse til dyrehold av en hund av rasen Boston Terrier. Fra omtale av rasen på Wikipedia: ” Bostonterrier er en vennlig hund ” og ”Ettersom de har blitt avlet som selskapshund, liker bostonterriere å være blant mennesker”.


Katt
Christoffer & Tarima Comstedt i B-oppgangen har fått godkjennelse til dyrehold av en innekatt.


Begge har etter styrets vurdering gode grunner for dyreholdet. Vi forutsetter at dyreholdet ikke er til ulempe for øvrige beboere.