Vaskeri-booking

onsdag 19. august 2009

Utvikling i boligprisen pr. 2. kv. 2009Grafen over viser prisutviklingen på omsatte leiligheter i borettslaget siden 2004 t.o.m. andre kvartal 2009. Tallene som er brukt er gjennomsnittspriser per kvartal. Klikk på bildet for å få en større versjon.

Ser man bare på grafen alene, ser man at to-roms leilighetene har snudd markert opp, mens ett-roms leilighetene har flatet ut. Ser man bak grafen ser man at utviklingene har enda mer positiv.

Den siste to-romsen omsatt i fjor ble solgt for 1460'. Denne uken gikk det en to-roms for 2120' (se egen sak). Begge disse lå i femte etasje. Disse to leilighetene er likevel ikke helt direkte sammenlignbare. Det var stor forskjell i standard og den dyreste hadde også balkong, noe den rimeligste manglet.

Ett-roms leilighetene som har blitt omsatt hittil i år, har alle gjennomgått omfattende oppussing etter overdragelse.