Vaskeri-booking

lørdag 12. september 2009

Ny långiver og lavere rente

I sommer hentet vi inn tilbud på refinasiering fra DNB. De var villig å gi oss en flytende rente på 3,15%. Det var 0,3%poeng lavere enn det vi hadde hos OBOS. Med dette tilbudet i hånden, fant OBOS ut at de kunne gi oss enda litt bedre vilkår ved å flytte lånet vårt til Terra Boligkreditt. Dette er nå gjennomført og renten på lånet er nå 3,10%. Nedgangen på 0,35%poeng gir cirka 40.000 kr mindre i renter for det neste året. For utviklingen i boliglånrenten i borettslaget siden juni 2008 se her. Siden rentetoppen i november i fjor har rentene nå falt med 4,2%poeng.