Vaskeri-booking

mandag 26. oktober 2009

Gratis levering av farlig avfall


Nå er kassene til farlig avfall satt ut ved sykkelparkeringen (foran D-oppgangen).

Kassene blir hentet på fredag. Du har derfor til og med torsdag kveld denne uken på å kaste ditt farlige avfall i dem. Sorter etter merkingen på kassene.

Her kan du se hva du kan kaste.

Takk til Oslo kommune som har stilt opp med gratis kasser, både levering og henting.

torsdag 15. oktober 2009

Rydding av fellesarealer

Private gjenstander skal ikke stå i fellesarealene. Slike gjenstander vil kunne bli kastet uten forvarsel. Eier av gjenstanden kan bli holdt ansvarlig for å dekke kostnadene ved bortkjøring.

Unntatt er sykler som kan stå på sykkelparkeringene ute eller under kjellertrappene og rullatorer/barnevogner etter tillatelse fra styret.

I forbindelse med dugnaden kommer vi til å kaste det som står av gjensatte gjenstander på loft og i kjeller. Vi setter pris på om du selv kaster det som skal kastes, slik at vi slipper å gjøre dette for deg.

Container

"Same procedure as every year, James". Som vanlig har vi bestilt en diger container til dugnaden.

Den blir satt ut på tirsdag, hentes på fredag.

I containeren kan du ikke kaste følgende:
- Våtorganisk avfall (som matrester o.l.)
- Farlig avfall (som maling, oljer, lakk, løsemidler, plantevernsmidler, syrer, lim o.l.
- Bildekk
- Asbest og eternitt
- Elektrisk avfall (EE-avfall, ting det har gått strøm igjennom)
- Brann- og eksplosjonsfarlige materialer
- Blybatterier
- PCB-holdige vindusruter
- Impregnert trevirke/kreosot.

Farlig avfall vil vi få utplassert kasser til uken etter dugnaden.

Dugnad!

Vi samles til dugnad onsdag 21. oktober kl 17:30.

Stiller du med godt humør, stiller vi med pølser, brus og øl.

På dugnaden skal vi
- Vaske og sette inn hagemøblementet.
- Sette inn krukkene for vinteren.
- Luke ugress i blomsterbedene.
- Rydde kjeller og loft.
- Kaste gamle sykler
- Kaste gamle avfallsbeholdere fra kjelleren.

Vannet stenges

Mandag 19. oktober stenges vannet ca kl. 12.00. Dette skyldes en liten lekkasje i fyrrommet.

Rørleggeren har opplyst at vannet må stenges i ca to timer.

mandag 5. oktober 2009

Kalde radiatorer og støy

Styret blitt kontakt av flere vedrørende kalde radiatorer og noe høyere støynivå enn vanlig. Høyre side i A-oppgangen og venstre side i B-oppgangen har hatt kalde stueradiatorer.

Vi har nå i kveld funnet av dette. Etter litt detektiv arbeid fra styreleder og vaktmester fant vi til slutt to kraner som var skrudd igjen. Dette var gjort av en rørlegger som en av beboerne hadde engasjert i sommer. Vi har fått tilbakemelding på at varmen er tilbake.

Susingen tror vi skyldes to forhold:
- Kranene som var skrudd igjen.
- Unormalt mye luft i rørene.

I sommer tappet vi ned anlegget to ganger for utbedringer. Da fylles rørene med luft i stedet for vann. Siden dette skjedde to ganger så kan det være ekstra mye luft i rørene. Dette blir bedre når alle har fått luftet ut radiatorene.

Lufting av radiator

Denne nyhetssaken er oppgradet!

Gå til vår nye faste side her:
https://www.sandefjordgata3.no/p/radiator.html