Vaskeri-booking

torsdag 15. oktober 2009

Container

"Same procedure as every year, James". Som vanlig har vi bestilt en diger container til dugnaden.

Den blir satt ut på tirsdag, hentes på fredag.

I containeren kan du ikke kaste følgende:
- Våtorganisk avfall (som matrester o.l.)
- Farlig avfall (som maling, oljer, lakk, løsemidler, plantevernsmidler, syrer, lim o.l.
- Bildekk
- Asbest og eternitt
- Elektrisk avfall (EE-avfall, ting det har gått strøm igjennom)
- Brann- og eksplosjonsfarlige materialer
- Blybatterier
- PCB-holdige vindusruter
- Impregnert trevirke/kreosot.

Farlig avfall vil vi få utplassert kasser til uken etter dugnaden.