Vaskeri-booking

torsdag 15. oktober 2009

Rydding av fellesarealer

Private gjenstander skal ikke stå i fellesarealene. Slike gjenstander vil kunne bli kastet uten forvarsel. Eier av gjenstanden kan bli holdt ansvarlig for å dekke kostnadene ved bortkjøring.

Unntatt er sykler som kan stå på sykkelparkeringene ute eller under kjellertrappene og rullatorer/barnevogner etter tillatelse fra styret.

I forbindelse med dugnaden kommer vi til å kaste det som står av gjensatte gjenstander på loft og i kjeller. Vi setter pris på om du selv kaster det som skal kastes, slik at vi slipper å gjøre dette for deg.