Vaskeri-booking

tirsdag 1. desember 2009

Årets julegave? Ingen husleieøkning i 2010!

Styret har besluttet budsjettet for 2010. I det legger vi til grunn ingen husleieøkning. Med ca 1% renteøkning forventer vi i 2010 et overskudd på ca 190.000 kr. Dette er et høyt overskudd. Man kunne da spørre seg om ikke husleien burde gå ned?

Hvert år stiger prisene på for eksempel kommunale tjenester og forsikringer, langt mer enn den vanlige prisvekten. I tillegg kan man forvente et stadig økende rentenivå slik situasjonen er nå. Normalt må man derfor forvente at husleien vil stige noe hvert år.

Overskuddet som er presentert her, er resultatet før større vedlikeholdsarbeid. Dette kan for eksempel være oppussing av trappeoppgangene (noe vi jo har ønsket i lengre tid). Med det overskuddet vi nå får i 2010 og de pengene vi har på bok, tror styret at vi kan håndtere en oppussing av trappeoppgangene uten husleieøkning i 2010.

Styret gjør en justering i fordelingen av husleieutgiftene. Den delen som dekker fyringskostnadene (brenselsutgiftene) økes med 30.000 kr til 430.000. Øvrige felleskostnader blir tilsvarende redusert, slik at det reelt sett ikke er noen økning. Det vil derfor ikke bli de eksakt samme summene på fakturaene. Vi vet om en beboer som har fått satt ned husleien med èn krone pr måned på grunn av dette. Det kommer en egen artikkel om denne justeringen og strømforbruket vårt.

Styret vil komme tilbake med et langtidsbudsjett noe senere.

Vi tar med en graf som viser utviklingen i husleien siden 1999. I 2001 og 2003 gikk husleien ned, bare for å gå ekstra mye opp igjen året etter. Dette er ikke noe vi vil gjenta.Endring i husleien i prosent fra året før:
2000: 17,4 %
2001: -5,6 %
2002: 15,0 %
2003: -3,3 %
2004: 11,7 %
2005: -0,2 %
2006: 25,7 % (VVS-rehablitering, med låneopptak på ca 11 millioner)
2007: 0,0 %
2008: 0,0 %
2009: 10,0 %
2010: -0,2 %
Gjennomsnittlig årlig økning fra 1999 til 2010 på ca 6%.