Vaskeri-booking

fredag 24. desember 2010

Valgt leverandør til oppussing av oppgangene

Det har nå vært gjennomført anbudsrunde med potensielle leverandører. OBOS Prosjekt innstilte på Miljømaler'n AS og styret har sagt seg enig i dette. Forut for innstillingen ble det gjennomført en runde med avklaringer i forhold til anbudsdokumentet og tilbudet fra Miljømaler’n. Inntrykket som vi sitter igjen med er veldig godt!

Miljømaler’n er også den billigste leverandøren, uansett hvilket alternativ vi velger. Tilbudet på de tre ulike alternativene er:
Alternativ a) Maling kr 480.000,-
Alternativ b) Sliping kr 700.000,-
Alternativ c) Fliser kr 850.000,-

Kontraktinngåelse
Det neste skrittet nå, er kontraktsinngåelse med Miljømaler’n. OBOS Prosjekt bistår oss i dette.

Prøvefelt
Deretter kommer Miljømaler’n til å lage tre prøvefelter på de tre ulike alternativene. På denne måten får vi se hvordan de ulike behandlingene av overflaten vil se ut.

Allmøte
Etter at alle beboerne har hatt en mulighet til å se alternative med egne øyne, så vil vi ha et allmøte hvor andelseierne stemmer over foretrukket alternativ. Til dette møte vil også OBOS Prosjekt og Miljømaler’n komme, slik at det blir mulighet for en spørsmålsrunde før vi stemmer.

Arbeidet begynner
Kort tid etter at vi har bestemt vil arbeidet begynne ganske umiddelbart.
Forhåpentligvis kommer saker og ting til å skje ganske raskt fremover. Allmøtet vil nok bli holdt i januar, og det er også gode muligheter for at arbeidet starter opp i januar.


God jul!

lørdag 27. november 2010

Strømprisen og forbruk

Styret vedtok å øke felleskostnadene med i alt 10%. Det innebærer en økning i felleskostnadene på ca 240.000 kroner. Halvparten av denne utgiftsøkningen er på grunn av økte kostnader til fyring. Nedenfor presenteres strøm forbruket vårt de siste årene, hva strømprisen er nå og hvordan den er sammensatt, og forutsetningen for budsjettet for 2011.

 

Historisk strømforbruk

Oversikt over forbruket (antall kWh pr år):

2005: 495.000

2006: 625.000

2007: 550.000

2008: 605.000

2009: 670.000

2010: 730.000

Tallet for 2010 er et anslag, basert på at vi bruker like mye i desember i år som i fjor De to siste årene har strømforbruket vært veldig høyt og det skyldes i hovedsak en kald vinter i begge år.. 2005 fremstår med et lavt forbruk. Det året brukte vi mye olje, så det vanskelig å si hva dette utgjør nøyaktig i kWh, men det var også et år med mildt vær. For eksempel var gjennomsnittstemperaturen i januar 2005 på +1,7 grad, mens januar i 2010 var gjennomsnitt på -8,7.

 

Prisen på strøm

For å finne ut hvor mye borettslaget betaler for strømmen, må man ta hensyn til spotprisen for strøm, påslag til Hafslund, nettleie, forbruksavgift og mva.

Spotprisen på strøm finner man på www.nordpoolspot.com. På oversikten "Area prices", velg NOK som valuta. Vi ligger i sonen N01. I skrivende stund oppgis det 517,15 NOK for en MWh. For å få prisen pr kWh i ører, flytt kommaet en plass til venstre. Altså er spotsprisen på en 51,715 øre.

Påslaget til Hafslund er 1,5 øre pr kWh.

Nettleien økte i år til 20,19 øre pr kWh.

Forbruksavgiften er på 10,82 øre pr kWh.

På toppen av alle disse kommer mva på 25%

Det innbærer at for en kWh, betaler vi i dag 105 øre pr kWh.

 

Budsjettet for 2011

Den delen av felleskostnadene som har vært satt av til å dekke fyringsutgiftene har lenge vært for lav. Frem til 2009 var denne på 352.000 kr og hadde da vært uendret i mange år. Styret justerte denne til 400.000 for 2009, til 430.000 for 2010, og nå for 2011 har vi økt den til 550.000 kr.

Da har vi lagt til grunn et normalt forbruk og en normal spotpris. Vi regner 2008 som et ganske gjennomsnittlig år, med et forbruk på 605.000 kWH. Frem til strømprisen begynte å stige mye nå de siste to-tre ukene, har spotprisen ligget på ca 40 øre for det meste av året. Med de ulike avgiftene, blir prisen pr kWH da litt over 90 øre. 605.000 kWH ganget 90 øre blir ca 550.000 kr.

torsdag 25. november 2010

Juletreet tennes til søndag!


Vi fortsetter med det som har blitt en juletradisjon. Juletreet tennes  1. søndag i advent kl 17.00. 

I år er dette 29. november.

Det blir naturligvis pepperkaker og varm gløgg! Vi håper at vi ser deg også!

torsdag 28. oktober 2010

HD-kanaler fra GET

OBS! Du har kommet til en gammel nyhetssak. For oppdatert informasjon om internett og TV, les denne permanente artikkelen: https://www.sandefjordgata3.no/p/internettogtv.html

Nå har GET inkludert fire HD-kanaler i startpakken. Startpakken er inkludert i felleskostnaden som du betaler til borettslaget.

De fire HD-kanalene er:
NRK1 HD
SVT HD
TV 2 HD
Eurosport HD

Ulempen er at for å få tilgang til disse kanalene må du ha en HD-dekoder. Den dekoderen som er inkludert i felleskostnadene er "Get box". Denne dekoderen har ikke HD og heller ikke opptaksmulighet.
HD-dekoder uten opptaksmulighet koster 89 kr i måneden.
HD-dekoder med opptaksmulighet koster 99 kr i måneden.


Kanalene i startpakken

lørdag 23. oktober 2010

Sørg for god ventilasjon!

Denne nyhetssaken er oppgradet!

Gå til vår nye faste side her:
https://www.sandefjordgata3.no/p/ventilasjon.html

Calling-anlegget i D er reparert

Det har vært veldig mye støy på callingen i D-oppgangen. Man kunne ikke høre de som ringte på. Dette skal nå være i orden etter at vi hadde besøk av elektriker tidligere i uken.

mandag 11. oktober 2010

Dugnad torsdag 14.okt

Torsdag 14.oktober klokken 17:30 blir det dugnad i bakgården!

I forbindelse med dugnaden får vi utplassert en container. Den kommer på onsdag og blir hentet på fredag. Da har du to kvelder på å tømme boder på loft og kjeller.

I forbindelse med dugnaden kaster vi gjensatte gjenstander i fellesarealene.

I containeren kan du ikke kaste følgende:
- Våtorganisk avfall (som matrester o.l.)
- Farlig avfall (som maling, oljer, lakk, løsemidler, plantevernsmidler, syrer, lim o.l.)
- Bildekk
- Asbest og eternitt
- Elektrisk avfall (EE-avfall, ting det har gått strøm igjennom)
- Brann- og eksplosjonsfarlige materialer
- Blybatterier
- PCB-holdige vindusruter
- Impregnert trevirke/kreosot.

Vi sees!

torsdag 7. oktober 2010

Stillas satt opp for å utbedre vannskade

Det er satt opp et stillas i bakgården rett ved E-inngangen. Dette er gjort for å utbedre en vannskade. Bildet viser nedløpet til takrennen mellom D og E. Det har vært en lekkasje i takrennen og vann har rent nedover veggen. På bildet er det såvidt mulig å se et hvitt felt på selve veggen. Dette er saltutslag og en klar indikasjon på fukt. Det er lettere å se at deler av betongen har falt av og armeringsjernet er blitt synlig.

Blikkenslagerfirmaet kommer til å tette lekkasjen og et murerfirma kommer til å utbedre betongskaden.

Oppussing av oppgangene

Endelig i gang
Lenge før man startet med å pusse opp badene var tanken at man skulle pusse opp oppgangene når badene var ferdig. I to runder har styret forsøkt å hente inn priser og inngå avtaler med en entreprenør uten å ha kommet i mål. I mens har behovet for oppussing bare blitt større. Nå er det imidlertid ting i gjære!

Avtale inngått med OBOS Prosjekt
Tidligere har styret fått OBOS Prosjekt til å kostnadsvurdere ulike alternativer for hvordan oppgangen kan bli pusset opp. Styret har nå inngått en avtale med OBOS Prosjekt om å lede prosjekteringen. De kommer til å utarbeide anbudsdokumenter for oss, hente inn priser fra ulike entreprenører, bistå i utvelgelsen av en entreprenør og inngåelse av kontrakt.

Beboervalg
Vi har tre ulike alternativer for hvordan oppgangen kan bli pusset opp. Tanken er at den entreprenøren som blir valgt, lager en liten visning av hvert alternativ. Foreløpig er tanken at man i tre oppganger, viser hvert av de ulike alternativene ved at en liten del av oppgangen blir pusset opp. Deretter stemmer beboerne over hvilket alternativ vi skal gå for på en ekstra ordinær generalforsamling.

Alternativene
Til hvert alternativ hører det med maling av veggene, taket, håndløper og rekkverk. De ulike alternativene går på hva vi gjør med selve trappene. Styret har endt opp med alternativene maling, sliping og fliser.

Alternativ a) Maling
For å male på nytt gjør man først en jobb med å slipe og frese vekk eksisterende maling på trinn og repoer. Skader i betongen blir sparklet og det påføres to strøk med epoksy maling på trinn og repos.

Alternativ b) Sliping
Dette alternativet innebærer at man men sliper og freser vekk eksisterende maling, men i stedet for å male på nytt, beholder man overflaten som den er. Det blir utført en overflatebehandling med olje.

Alternativ c) Fliser
Trinn og repoer slipes og løs maling fjernes. Deretter legges sklisikre fliser på trinn og repos.

Vi har dermed tre forskjellig alternativer. Maling innbærer at det blir mest mulig likt det vi har pleid å ha. Sliping innebærer et mer naturlig utseende, man lar betongen komme frem og det er gode muligheter for at også det kan bli pent. Flislegging innebærer fliser på alle repoer og både på inntrinn og opptrinn i trappene. 

Priser
OBOS Prosjekt har gjort en kostnadsvurdering av de ulike alternativene. De er som følger:
Alternativ a) Maling kr 1.595.000,-
Alternativ b) Sliping kr 1.265.000,-
Alternativ c) Fliser kr 1.195.000,-
En av utfordringene med oppussingen er at man ikke man male eller legge fliser rett over den malingen som er der i dag. Den må slippes ned og da får man med seg tre-fire lag med ulik maling fra tidligere tider. For alternativ a og b, så må man gjøre denne jobben veldig grundig, mens med alternativ c slipper man litt enklere unna dette.

Vurdering av alternativene
Her er deler av oppsummeringen til OBOS Prosjekt for de alternativene vi vurderer:
Alternativ a med maling av alle trapper og repos med epoksy maling, blir det dyreste alternativet. Man ser at grunnarbeidet ved tidligere malearbeider nok har vært for dårlig, slik at malingen i dag skaller av flere steder. Man bør derfor slipe vekk all eksisterende maling før man påfører ny epoksymaling. Blir dette gjort riktig kan malingen ha en levetid på 10 til 15 år. Man beholder og det originale utseende på trappene.

Hvis man ikke vil ha ny maling kan man beholde betongen som den er etter sliping, alternativ 2. Trappene blir da behandlet slik at man vil se betongen. Dette er en løsning som har blitt ganske vanlig i dag og man kan forvente en levetid på inntil 15 år før man må behandle trappene på nytt. Problemet med denne løsningen er der hvor det er skader på trinn. Reparasjon av forkant på trinnene vil da ikke bli ”lukket inne”, men bli synlig. Dette problemet unngår man ved de andre løsningene.

Alternativ c med fliser på alle trapper er et veldig holdbart alternati
v (30-40 år), men man skal være klar over at fliser på gulv er tyngre å reingjøre enn flater med maling eller belegg.

Alle alternativ inneholder rengjøring, reparasjon og maling av alle vegger i trapperom. Det er ikke sikkert at dette er nødvendig, men for å få en helhet på veggene, kan dette være fornuftig. Det flere steder skader på veggene og ved en utbedring av disse, kan det være en fordel å behandle alle flatene.


Fremdrift
I beste fall kan arbeidet være i gang allerede før jul. Vi må se an hvor nærme man kommer jul før arbeidet starter og om det kan være mer hensiktmessig å vente med start til etter jul. Det første som kommer til å skje nå, er at OBOS Prosjekt gjør ferdig anbudsdokumentene og sender det ut til et knippe entreprenører. Dette kommer til å skje i løpet av to-tre uker.

Lufting av radiator


Alle må lufte ut radiatorene. Hvis du ikke har egen radiatornøkkel kan du få en ved å henvende deg til styret. Det skal også være hengt opp en radiatornøkkel ved oppslagstavlen i alle oppganger.

Vri om nøkkelen til luften går ut og vannet begynner å renne. La litt vann renne ut, ca 1 dl. Vannet vil renne ut gjennom en egen tap. Denne er ofte tett pga slomsete malingsarbeid i forbindelse med oppussing. Fjern maling hvis du kan, ellers vil det renne opp fra samme sted du setter inn nøkkelen. Plasseringen kan variere noe. Som regel i umiddelbar nærhet av varmeregulatoren. 

Eksempel på lufting av radiator:Lufting av radiator er viktig for å få en ordentlig varm radiator, i tillegg til å redusere støyen fra rørene gjennom leilighetene. De som bor i de øverste etasjene er også avhengig av at alle naboene under har luftet ut ordentlig for å få varme på sin radiator. 

mandag 4. oktober 2010

Hengelåsaksjonen

Takk til de som selv fjernet hengelåser og til de som sa fra til styret. Vi har nå fjernet de resterende hengelåsene som ikke var merket med leilighetsnummer. Resultatet ser du på bildet nedenfor.
Før vi startet var det i alt 75 hengelåser på vasketavlene. Dette er nå redusert til 59 stk :-)
Vi regner med at dette gjør det lettere å reserve vasketid! Husk å sette hengelåsen på parkering etter bruk.

onsdag 1. september 2010

Nytt gjerde!

Boligbygg (Oslo kommune) spurte oss om vi ville være med på å sette opp et nytt gjerde mellom vår gård og  Mogata 3. Det ville vi, og nå har vi blitt enige om hvordan regningen skal fordeles. Boligbygg bestiller arbeidet og betaler to tredjedeler, mens vi betaler den siste tredjedelen.
Gjerdet blir av den samme typen som ble satt opp mellom Mogata 3 og Drøbakgata 12.

Det blir et mye penere gjerde enn den nettingen vi har i dag. Vi får litt mindre innsyn og med den nye porten så blir hele bakgården generelt mer privat.
Forhåpentligvis kommer gjerdet på plass i løpet av høsten.

tirsdag 31. august 2010

Ny ligningsverdi

Skatteetaten har nå sendt ut et brev til alle boligeier, hvor de blant annet ber om opplysninger om hvor stor boligen er.

For de som ønsker å kontrollere at opplysningene om bolignummer og andelsnummer stemmer, så kan man sjekke oversikten som vi la ut her i fjor.

Vårt gårdsnummer er 221 og bruksnummeret er 180. Vi har en festet eiendom, men har ikke et eget festenummer. Organisasjonsnummeret til borettslaget er 951 921 181.

Skatteetaten har en kalkulator for å estimere den nye likningsverdien. Vi har gjort dette for en to-roms og en ett-roms. Vi brukte et areal på henholdsvis 52 og 33 kvm.

Likningsverdiene vi fikk (for primærbolig) ble:
2-roms: 491.348,-
1-roms: 344.603,-

Likningsverdiene for primærbolig skal være 25% av anslått markedsverdi. Det betyr at i disse tilfellene er anslått markedsverdi satt til :
2-roms: 1.965.392,-
1-roms: 1.378.412,-

Siste omsatte 2-roms og 1-roms gikk for henholdsvis 2.060.000 og 1.500.000.

Kalkulatoren til skatteetaten. Klikk på bildet for å se større versjon.

mandag 30. august 2010

Port på plass!

I dag fikk vi montert opp den nye port ut mot Mogata. Vi håper at med denne porten skal stoppe den gjennomgangstrafikken vi har hatt gjennom bakgården. Vi tror også det kan være et tiltak som kan gjøre det noe litt mindre attraktivt for folk med lumske hensikter.
Det vil bli satt på en lås på porten i løpet av en to ukers tid. Denne låsen vil være mulig å låse opp med den vanlige inngangsnøkkelen. Vi skal også få en automatisk lukker slik at porten går igjen selv om noen glemmer å lukke den.

lørdag 28. august 2010

Ny fasade på Drøbakgata 10?

Borettslaget Drøbakgata 10 har sendt oss et nabovarsel. Der heter det at "Borettslaget Drøbakgata 10 søker å skifte vinduer, balkongbrystninger og fasadekledning. Eksisterende platekledning fjernes, og ny platekledning med endret farge og formater monteres.".
Vedlagt fulgte det med to tegninger som vi har fått lov å legge ut. Vi kan bare si at det ser mye bedre ut enn i dag. Arkitekten er Thams og Gaare arkitektkontor AS.
Drøbakgata 10 søker nå om byggetillatelse. Det kan fort gå noen måneder før de får godkjent søknaden av Plan- og bygningsetaten. Deretter er byggetillatelsen gyldig i tre år.
 
tirsdag 20. juli 2010

Ny hund i borettslaget

Linn Therese Kristiansen i C-oppgangen har fått godkjennelse til dyrehold av en hund av rasen Cavalier King Charles Spaniel.

Fra omtale av rasen på Wikipedia: ”Cavalieren er en avbalansert liten hund som tilpasser seg et nesten et hvilket som helst miljø. Den krever en god del mosjon og psykiske oppgaver for å trives maksimalt, men den regnes som en rolig og avbalansert hund innendørs. Den er livlig, atletisk og energisk, men snill og varsom.”.

Linn har etter styrets vurdering gode grunner for dyreholdet. Vi forutsetter at dyreholdet ikke er til ulempe for øvrige beboere.

Hvis hunden blir til sjenanse for noen av naboene, ber vi om at dette blir tatt opp med eieren først. Dersom det ikke fører frem kontaktes styret.

Cavalier King Charles Spaniel

mandag 19. juli 2010

Beskjeden renteøkning

Fra 2/7-2010 økte renten på lånet til borettslaget med 0,10 prosentpoeng til 3,45%. Borettslaget har per 30/07-2010 et annuitetslån på kr 11.347.000 og gjenværende løpetid på 26 år og 7 måneder. Nytt årssum for renter og avdrag er kr 653.264. Renteoversikten er oppdatert.

lørdag 5. juni 2010

Slik brukes grillen

Denne nyhetssaken er oppgradet!

Gå til vår nye faste side her:
https://www.sandefjordgata3.no/p/grill.html

torsdag 6. mai 2010

Vaskemaskin på plass

Nå er den "nye" vaskemaskinen på plass i vaskeri II (D-oppgangen) og klar til bruk. "Ny" i den betydning at vi har flyttet en av de som sto i vaskeri I.

Med denne flyttingen har vi nå en vaskemaskin av samme type i begge vaskeriene. En 60-graders vask tar ca en time.

onsdag 5. mai 2010

Dugnad!

Mandag 10. mai klokken 18:00 har vi årets vårdugnad.


Container
Vi får to containerer. I den minste containeren kan det kun kastes elektrisk avfall.

I den store containere for "blandet avfall", kan du ikke kaste følgende:
- Våtorganisk avfall (som matrester o.l.)
- Farlig avfall (som maling, oljer, lakk, løsemidler, plantevernsmidler, syrer, lim o.l.
- Bildekk
- Asbest og eternitt
- Elektrisk avfall (EE-avfall, ting det har gått strøm igjennom)
- Brann- og eksplosjonsfarlige materialer
- Blybatterier
- PCB-holdige vindusruter
- Impregnert trevirke/kreosot.
Containerne kommer på mandag og hentes på onsdag.

Utemøbler
Vi prøver å lage et hyggeligere utemiljø og utnytte plassen vi har til rådighet. Nye hagemøbler skal tas i bruk! Plastmøblenes tid er over. Vi har fått levert nye bord og benker. Disse skal monteres på dugnaden. I første omgang har vi ikke fått alle benkene, så det er mulig at vi skal ta opp noen av plaststolene, men disse skal også byttes ut.

Flytt sykler!
De som har sykler stående på plassen utenfor D og C må flytte disse slik at vi på dugnaden kan få flyttet på sykkelstativene. Alle sykkelstativene skal bæres ned til sykkelparkeringen ved A og B.

Serveringen
I tillegg til pølser, kommer vi til å ha et eget vaffelpresseri i gang under dugnaden. Av drikke serveres det brus og øl.

I fjor var vi over tretti på dugnaden. Klarer vi det igjen?

torsdag 29. april 2010

Vaskemaskiner


Det har i det siste vært en del problemer med vaskemaskinene i D (vaskeri II).

Etter flere servicebesøk, har styret kommet frem til at vi ikke ønsker å bruke mer penger på service av de to vaskemaskinene som står i D. De har nå gjort sin tjeneste for borettslaget.

I vaskeri I har vi to ganske nye vaskemaskiner. Styret har besluttet å flytte den ene av disse til vaskeri II. Dette vil skje så snart som mulig.

Dermed blir det kun en vaskemaskin i begge vaskeriene. Det burde fortsatt være god nok kapasitet i hvert vaskeri.

Vi tror også at behovet er mindre enn det var før, siden flere har fått egne vaskemaskiner etter VVS-rehabiliteringen.
Styret vil etter noe tid evaluere hvordan det fungerer med en vaskemaskin.

mandag 12. april 2010

Styreverv?

To i styret stiller ikke til gjenvalg pga flytting. Vi trenger derfor minst to kandidater til neste års styre.

Ønsker du å ta et ansvar i forhold til gården?

Ta kontakt med styreleder hvis du tror det kan være noe for deg, eller møtt opp på generalforsamlingen.

Generalforsamling

Husk generalforsamling torsdag 15. april kl 18:00 på Bydelens Nærkontor i Drøbakgata 1.

Enkel servering.

Det vil bli gitt en orientering om borettslagets økonomi og fremtidsutsiktene. Sentralt her er nødvendig vedlikehold i årene fremover.


 

mandag 22. mars 2010

Vannet stenges onsdag

Førstkommende onsdag 24. mars stenges varmtvannet i ca to timer fra klokken 12:00.

Bakgrunnen er utbedring av en mindre lekkasje i fyrrommet.

tirsdag 9. mars 2010

Generalforsamling 2010

Sandefjordgata 3 Brl vil avholde ordinær generalforsamling torsdag 15.04.2010.

Styret kommer senere tilbake med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 20.03.2010.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:
- det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,
- forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.

torsdag 25. februar 2010

Oljefyren i gang

Vi har nå startet opp oljefyren. Det er nå vesentlig billigere å bruke olje fremfor strøm.

Borettslaget har to elektriske fyrkjeler og en oljekjel. Til nå har vi brukt kun ene el-kjelen. Vi har med andre ord svært god kapasitet!

El-kjelene er nesten lydløse, mens oljefyren lager ganske mye bråk.

Det er normalt vanskelig å vite eksakt hva som er billigst å fyre med, men slik prisene er nå så er det ikke tvil om at det er olje. Den største utfordringen er å vite hvor mange kWh vi får ut av en liter olje.

Den fyringsoljen som er kjøpt inn, regner vi med koster ca 80 øre etter mwv på kWh.
Til sammenligning kostet strømmen i gjennomsnitt for forrige uke rundt 120 pr kWh.

Mandag denne uken var strømprisene spesielt høy, med et gjennomsnitt på ca 190 øre pr kWh.

Vil du følge med på strømprisen? Benytt denne linken til Noordpools spotpriser for Oslo. Sørg for at du ser på kursene i NOK. For å finne ut hva kWh-prisen er, flytter du kommaet i de oppgitte prisen en plass til venstre. For borettslagets del må vi legge på 32,5 øre på spotprisen for å dekke margin til Hafslund, nettleie og forbruksavgift. Som forbruker har du fort en enda høyere nettleie. På toppen av dette kommer mva.

torsdag 18. februar 2010

Behov for utbedring på badet?

Det er nå nærmere 3 år siden Andenæs var ferdige med våtromsrehabilitering i alle andelsleiligheter.

Vi vet at noen allerede har kontaktet Andenæs og at de har gjort noen justeringer, men vi ønsker en tilbakemelding fra andelseierne på hvordan situasjonen er i dag.

Vi har mulighet for at Andenæs kommer på en reklamasjonsbefaring. Andenæs vil motta denne tilbakemeldingen fra oss, og ta kontakt med den enkelte andelseier for videre befaring.

Fyll ut dette skjemaet. Send det enten pr e-post til styret@sandefjordgata3.no eller legg det i en av postkassene til styret. Fristen er fredag 26/2.

Uten tilbakemelding nå, må du selv følge opp Andenæs senere.

søndag 14. februar 2010

Renteøkning

Fra 26/2-2010 økes renten på lånet til borettslaget med 0,25 prosentpoeng til 3,35%. Borettslaget har nå ett annuitetslån på 11,4 millioner og en løpetid på 27år. Renteoversikten er oppdatert.

torsdag 11. februar 2010

Innbrudd i boder og ødelagt lås

I dag har vi oppdaget at det har vært uvedkommende i flere av bodene i kjelleren. Samtidig har låsen i inngangsdøren i B-oppgangen vært løs.

Inngangsdøren ble reparert i ettermiddag. Det har ikke vært mulig å få låst opp døren fra utsiden. I følge låsesmeden var det ikke tegn på låsen til at denne var forsøkt tatt ut. Så det er uklart om dette har blitt gjort av den som har vært i bodene eller ikke.

I den ene boden ble det tatt en flaske vin (kjøpt inn på bryllupsreise) mens mange andre gjenstander som sykkel og skiutstyr ble stående urørt. I en annen bod ble det stjålet en ganske ny og veldig dyr sykkel.

To andre boder ble også åpnet men her var det ikke tatt noe. En femte bod ser ut til å ha blitt forsøkt åpent, men beslaget har holdt stand.

På den ene av disse fem bodene, fikk låsen være fred i fred. Her var det hengslene på døra som ble fjernet.

 tirsdag 9. februar 2010

Rekordforbruk

Januar ble en svært kald måned! Vi hadde en gjennomsnittlig temperatur på minus 8,1 grader.

Strømforbruket gikk tilsvarende i taket. 130.000 kWh ble fasiten.

I samme måned i fjor brukte vi litt under 100.000 kWh og da var temperaturen bare minus 2,2 grader.

Se graf for 2008 og 2009 her.

søndag 31. januar 2010

Slik kommer du deg til marka

Denne nyhetssaken er oppgradet!

Gå til vår nye faste side her:
https://www.sandefjordgata3.no/p/oslomarka.html

tirsdag 12. januar 2010

Rekordhøyt strømforbruk

I 2009 ble strømforbruket på fellesanlegget høyere enn noengang. Tallene i dette innlegget er forbruket til varmtvann og radiatorer.

Starten på 2009 var en ekstra lang og kald vinter sammenlignet med 2008 med et strømforbruk i januar og februar på oppunder 100.000 kWh. Nå i desember førte kulden til at vi passert dette og satte en ny rekord på 106.790 kWh på en måned.

I tillegg har vi nå gjennom året et litt høyere forbruk hver måned. Dette skyldes at varmtvann nå holder en temperatur på rundt 70 grader, mot 65 grader tidligere. Det medfører ca 2.000 kWh mer pr måned. Man kan se dette på grafene ved å sammenligne sommermånedene i 2008 mot 2009.

Totalt sett har vi brukt ca 670.000 kWh i 2009, mot 605.000 kWh i 2008. En økning på 10%.

Grovt sagt kan vi si at med en grad kaldere vær, bruker vi 5.000 kWh mer i strøm for å holde varmen.

Strømforbruket i 2009:Strømforbruket i 2008:


(trykk på bildene for større versjon)