Vaskeri-booking

torsdag 18. februar 2010

Behov for utbedring på badet?

Det er nå nærmere 3 år siden Andenæs var ferdige med våtromsrehabilitering i alle andelsleiligheter.

Vi vet at noen allerede har kontaktet Andenæs og at de har gjort noen justeringer, men vi ønsker en tilbakemelding fra andelseierne på hvordan situasjonen er i dag.

Vi har mulighet for at Andenæs kommer på en reklamasjonsbefaring. Andenæs vil motta denne tilbakemeldingen fra oss, og ta kontakt med den enkelte andelseier for videre befaring.

Fyll ut dette skjemaet. Send det enten pr e-post til styret@sandefjordgata3.no eller legg det i en av postkassene til styret. Fristen er fredag 26/2.

Uten tilbakemelding nå, må du selv følge opp Andenæs senere.