Vaskeri-booking

mandag 22. mars 2010

Vannet stenges onsdag

Førstkommende onsdag 24. mars stenges varmtvannet i ca to timer fra klokken 12:00.

Bakgrunnen er utbedring av en mindre lekkasje i fyrrommet.

tirsdag 9. mars 2010

Generalforsamling 2010

Sandefjordgata 3 Brl vil avholde ordinær generalforsamling torsdag 15.04.2010.

Styret kommer senere tilbake med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 20.03.2010.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:
- det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,
- forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.