Vaskeri-booking

torsdag 29. april 2010

Vaskemaskiner


Det har i det siste vært en del problemer med vaskemaskinene i D (vaskeri II).

Etter flere servicebesøk, har styret kommet frem til at vi ikke ønsker å bruke mer penger på service av de to vaskemaskinene som står i D. De har nå gjort sin tjeneste for borettslaget.

I vaskeri I har vi to ganske nye vaskemaskiner. Styret har besluttet å flytte den ene av disse til vaskeri II. Dette vil skje så snart som mulig.

Dermed blir det kun en vaskemaskin i begge vaskeriene. Det burde fortsatt være god nok kapasitet i hvert vaskeri.

Vi tror også at behovet er mindre enn det var før, siden flere har fått egne vaskemaskiner etter VVS-rehabiliteringen.
Styret vil etter noe tid evaluere hvordan det fungerer med en vaskemaskin.

mandag 12. april 2010

Styreverv?

To i styret stiller ikke til gjenvalg pga flytting. Vi trenger derfor minst to kandidater til neste års styre.

Ønsker du å ta et ansvar i forhold til gården?

Ta kontakt med styreleder hvis du tror det kan være noe for deg, eller møtt opp på generalforsamlingen.

Generalforsamling

Husk generalforsamling torsdag 15. april kl 18:00 på Bydelens Nærkontor i Drøbakgata 1.

Enkel servering.

Det vil bli gitt en orientering om borettslagets økonomi og fremtidsutsiktene. Sentralt her er nødvendig vedlikehold i årene fremover.