Vaskeri-booking

mandag 12. april 2010

Generalforsamling

Husk generalforsamling torsdag 15. april kl 18:00 på Bydelens Nærkontor i Drøbakgata 1.

Enkel servering.

Det vil bli gitt en orientering om borettslagets økonomi og fremtidsutsiktene. Sentralt her er nødvendig vedlikehold i årene fremover.