Vaskeri-booking

mandag 19. juli 2010

Beskjeden renteøkning

Fra 2/7-2010 økte renten på lånet til borettslaget med 0,10 prosentpoeng til 3,45%. Borettslaget har per 30/07-2010 et annuitetslån på kr 11.347.000 og gjenværende løpetid på 26 år og 7 måneder. Nytt årssum for renter og avdrag er kr 653.264. Renteoversikten er oppdatert.