Vaskeri-booking

mandag 30. august 2010

Port på plass!

I dag fikk vi montert opp den nye port ut mot Mogata. Vi håper at med denne porten skal stoppe den gjennomgangstrafikken vi har hatt gjennom bakgården. Vi tror også det kan være et tiltak som kan gjøre det noe litt mindre attraktivt for folk med lumske hensikter.
Det vil bli satt på en lås på porten i løpet av en to ukers tid. Denne låsen vil være mulig å låse opp med den vanlige inngangsnøkkelen. Vi skal også få en automatisk lukker slik at porten går igjen selv om noen glemmer å lukke den.