Vaskeri-booking

mandag 11. oktober 2010

Dugnad torsdag 14.okt

Torsdag 14.oktober klokken 17:30 blir det dugnad i bakgården!

I forbindelse med dugnaden får vi utplassert en container. Den kommer på onsdag og blir hentet på fredag. Da har du to kvelder på å tømme boder på loft og kjeller.

I forbindelse med dugnaden kaster vi gjensatte gjenstander i fellesarealene.

I containeren kan du ikke kaste følgende:
- Våtorganisk avfall (som matrester o.l.)
- Farlig avfall (som maling, oljer, lakk, løsemidler, plantevernsmidler, syrer, lim o.l.)
- Bildekk
- Asbest og eternitt
- Elektrisk avfall (EE-avfall, ting det har gått strøm igjennom)
- Brann- og eksplosjonsfarlige materialer
- Blybatterier
- PCB-holdige vindusruter
- Impregnert trevirke/kreosot.

Vi sees!