Vaskeri-booking

torsdag 7. oktober 2010

Oppussing av oppgangene

Endelig i gang
Lenge før man startet med å pusse opp badene var tanken at man skulle pusse opp oppgangene når badene var ferdig. I to runder har styret forsøkt å hente inn priser og inngå avtaler med en entreprenør uten å ha kommet i mål. I mens har behovet for oppussing bare blitt større. Nå er det imidlertid ting i gjære!

Avtale inngått med OBOS Prosjekt
Tidligere har styret fått OBOS Prosjekt til å kostnadsvurdere ulike alternativer for hvordan oppgangen kan bli pusset opp. Styret har nå inngått en avtale med OBOS Prosjekt om å lede prosjekteringen. De kommer til å utarbeide anbudsdokumenter for oss, hente inn priser fra ulike entreprenører, bistå i utvelgelsen av en entreprenør og inngåelse av kontrakt.

Beboervalg
Vi har tre ulike alternativer for hvordan oppgangen kan bli pusset opp. Tanken er at den entreprenøren som blir valgt, lager en liten visning av hvert alternativ. Foreløpig er tanken at man i tre oppganger, viser hvert av de ulike alternativene ved at en liten del av oppgangen blir pusset opp. Deretter stemmer beboerne over hvilket alternativ vi skal gå for på en ekstra ordinær generalforsamling.

Alternativene
Til hvert alternativ hører det med maling av veggene, taket, håndløper og rekkverk. De ulike alternativene går på hva vi gjør med selve trappene. Styret har endt opp med alternativene maling, sliping og fliser.

Alternativ a) Maling
For å male på nytt gjør man først en jobb med å slipe og frese vekk eksisterende maling på trinn og repoer. Skader i betongen blir sparklet og det påføres to strøk med epoksy maling på trinn og repos.

Alternativ b) Sliping
Dette alternativet innebærer at man men sliper og freser vekk eksisterende maling, men i stedet for å male på nytt, beholder man overflaten som den er. Det blir utført en overflatebehandling med olje.

Alternativ c) Fliser
Trinn og repoer slipes og løs maling fjernes. Deretter legges sklisikre fliser på trinn og repos.

Vi har dermed tre forskjellig alternativer. Maling innbærer at det blir mest mulig likt det vi har pleid å ha. Sliping innebærer et mer naturlig utseende, man lar betongen komme frem og det er gode muligheter for at også det kan bli pent. Flislegging innebærer fliser på alle repoer og både på inntrinn og opptrinn i trappene. 

Priser
OBOS Prosjekt har gjort en kostnadsvurdering av de ulike alternativene. De er som følger:
Alternativ a) Maling kr 1.595.000,-
Alternativ b) Sliping kr 1.265.000,-
Alternativ c) Fliser kr 1.195.000,-
En av utfordringene med oppussingen er at man ikke man male eller legge fliser rett over den malingen som er der i dag. Den må slippes ned og da får man med seg tre-fire lag med ulik maling fra tidligere tider. For alternativ a og b, så må man gjøre denne jobben veldig grundig, mens med alternativ c slipper man litt enklere unna dette.

Vurdering av alternativene
Her er deler av oppsummeringen til OBOS Prosjekt for de alternativene vi vurderer:
Alternativ a med maling av alle trapper og repos med epoksy maling, blir det dyreste alternativet. Man ser at grunnarbeidet ved tidligere malearbeider nok har vært for dårlig, slik at malingen i dag skaller av flere steder. Man bør derfor slipe vekk all eksisterende maling før man påfører ny epoksymaling. Blir dette gjort riktig kan malingen ha en levetid på 10 til 15 år. Man beholder og det originale utseende på trappene.

Hvis man ikke vil ha ny maling kan man beholde betongen som den er etter sliping, alternativ 2. Trappene blir da behandlet slik at man vil se betongen. Dette er en løsning som har blitt ganske vanlig i dag og man kan forvente en levetid på inntil 15 år før man må behandle trappene på nytt. Problemet med denne løsningen er der hvor det er skader på trinn. Reparasjon av forkant på trinnene vil da ikke bli ”lukket inne”, men bli synlig. Dette problemet unngår man ved de andre løsningene.

Alternativ c med fliser på alle trapper er et veldig holdbart alternati
v (30-40 år), men man skal være klar over at fliser på gulv er tyngre å reingjøre enn flater med maling eller belegg.

Alle alternativ inneholder rengjøring, reparasjon og maling av alle vegger i trapperom. Det er ikke sikkert at dette er nødvendig, men for å få en helhet på veggene, kan dette være fornuftig. Det flere steder skader på veggene og ved en utbedring av disse, kan det være en fordel å behandle alle flatene.


Fremdrift
I beste fall kan arbeidet være i gang allerede før jul. Vi må se an hvor nærme man kommer jul før arbeidet starter og om det kan være mer hensiktmessig å vente med start til etter jul. Det første som kommer til å skje nå, er at OBOS Prosjekt gjør ferdig anbudsdokumentene og sender det ut til et knippe entreprenører. Dette kommer til å skje i løpet av to-tre uker.