Vaskeri-booking

torsdag 7. oktober 2010

Stillas satt opp for å utbedre vannskade

Det er satt opp et stillas i bakgården rett ved E-inngangen. Dette er gjort for å utbedre en vannskade. Bildet viser nedløpet til takrennen mellom D og E. Det har vært en lekkasje i takrennen og vann har rent nedover veggen. På bildet er det såvidt mulig å se et hvitt felt på selve veggen. Dette er saltutslag og en klar indikasjon på fukt. Det er lettere å se at deler av betongen har falt av og armeringsjernet er blitt synlig.

Blikkenslagerfirmaet kommer til å tette lekkasjen og et murerfirma kommer til å utbedre betongskaden.