Vaskeri-booking

lørdag 27. november 2010

Strømprisen og forbruk

Styret vedtok å øke felleskostnadene med i alt 10%. Det innebærer en økning i felleskostnadene på ca 240.000 kroner. Halvparten av denne utgiftsøkningen er på grunn av økte kostnader til fyring. Nedenfor presenteres strøm forbruket vårt de siste årene, hva strømprisen er nå og hvordan den er sammensatt, og forutsetningen for budsjettet for 2011.

 

Historisk strømforbruk

Oversikt over forbruket (antall kWh pr år):

2005: 495.000

2006: 625.000

2007: 550.000

2008: 605.000

2009: 670.000

2010: 730.000

Tallet for 2010 er et anslag, basert på at vi bruker like mye i desember i år som i fjor De to siste årene har strømforbruket vært veldig høyt og det skyldes i hovedsak en kald vinter i begge år.. 2005 fremstår med et lavt forbruk. Det året brukte vi mye olje, så det vanskelig å si hva dette utgjør nøyaktig i kWh, men det var også et år med mildt vær. For eksempel var gjennomsnittstemperaturen i januar 2005 på +1,7 grad, mens januar i 2010 var gjennomsnitt på -8,7.

 

Prisen på strøm

For å finne ut hvor mye borettslaget betaler for strømmen, må man ta hensyn til spotprisen for strøm, påslag til Hafslund, nettleie, forbruksavgift og mva.

Spotprisen på strøm finner man på www.nordpoolspot.com. På oversikten "Area prices", velg NOK som valuta. Vi ligger i sonen N01. I skrivende stund oppgis det 517,15 NOK for en MWh. For å få prisen pr kWh i ører, flytt kommaet en plass til venstre. Altså er spotsprisen på en 51,715 øre.

Påslaget til Hafslund er 1,5 øre pr kWh.

Nettleien økte i år til 20,19 øre pr kWh.

Forbruksavgiften er på 10,82 øre pr kWh.

På toppen av alle disse kommer mva på 25%

Det innbærer at for en kWh, betaler vi i dag 105 øre pr kWh.

 

Budsjettet for 2011

Den delen av felleskostnadene som har vært satt av til å dekke fyringsutgiftene har lenge vært for lav. Frem til 2009 var denne på 352.000 kr og hadde da vært uendret i mange år. Styret justerte denne til 400.000 for 2009, til 430.000 for 2010, og nå for 2011 har vi økt den til 550.000 kr.

Da har vi lagt til grunn et normalt forbruk og en normal spotpris. Vi regner 2008 som et ganske gjennomsnittlig år, med et forbruk på 605.000 kWH. Frem til strømprisen begynte å stige mye nå de siste to-tre ukene, har spotprisen ligget på ca 40 øre for det meste av året. Med de ulike avgiftene, blir prisen pr kWH da litt over 90 øre. 605.000 kWH ganget 90 øre blir ca 550.000 kr.

torsdag 25. november 2010

Juletreet tennes til søndag!


Vi fortsetter med det som har blitt en juletradisjon. Juletreet tennes  1. søndag i advent kl 17.00. 

I år er dette 29. november.

Det blir naturligvis pepperkaker og varm gløgg! Vi håper at vi ser deg også!