Vaskeri-booking

tirsdag 1. februar 2011

Det ble fliser!

I alt møtte 17 eiere og to med fullmakt på den ekstraordinære generalforsamling. Sliping fikk null stemmer, maling fikk to stemmer, mens fliser fikk 17 stemmer.

Foreløpig tar leverandøren sikte på oppstart 14. januar. Nærmere plan og kontrakt vil bli lagd i dagene som kommer.

Generalforsamling gav også styret fullmakt til å foreta låneopptak på inntil en million kroner. Det allerede tatt høyde for et slikt låneopptaket i husleiereguleringen som var fra 01.01.2011.

Når arbeidet starter i hver oppgang må barnevogner parkeres et annet sted. Enten i egen leilighet, i boden, eller under kjellertrappa. Etter gjennomført oppussing vil det ikke være anledning til å ha barnevogner i oppgangen.