Vaskeri-booking

torsdag 31. mars 2011

A-oppgangen flislagt

Nå er det lagt ferdig med fliser i A-oppgangen fra topp til bunn. Det ser absolutt ut som at det var det riktige valget med fliser. Dette begynner å se bra ut!

Det gjenstår fortsatt noe avsluttende arbeider i A, blant annet skal rekkverket males en siste gang i sort. Man har nå startet opp i B-oppgang og kommet et stykke på vei der.

mandag 28. mars 2011

Kildesortering fra 1. april

Nå starter vi snart med kildesortering. Fra 1. april er det meningen at alle skal bruke blå, grønne og hvite poser til å sortere avfallet.

For de som vil gjøre mer, er det flere steder hvor vi kan kaste glass og metall. Vi har et returpunkt på forsiden av samfunsshuset og et i den andre retningen mot Voldsløkka.

I tillegg kan vi kaste farlig avfall på bensinstasjonen på Bjølsen. Uff har også klesinnsamlingen på disse stedene (bare ikke ved samfunnshuset). Kartet nedenfor viser plasseringene.

Vi har et ønske fra vaktmesteren om å også bruke den miderste søppelcontaieren i søppelboden. Hver helg må han flytte søppel fra en stappfull dunk, til en nesten tom dunk. Ikke verdens trivligste jobb, så det blir nok satt pris på dersom flere kaster søppelet i den miderste dunken.


Vis Kildesortering på Sagene i et større kart

Innkomne forslag til generalforsamlingen

Styret har fått inn et forslag til generalforsamlingen. Forslaget er tatt med inn i innkallingen som kommer snart sammen med årsberetningen. Forslaget lyder slik:


Innkjøp av flere vaskemaskiner
"En av beboerne foreslår at det kjøpes inn en ny vaskemaskin til begge vaskeri, i tillegg til dagens, slik at det blir to vaskemaskiner i hvert vaskeri. Det foreslås innkjøp av to "vanlige" vaskemaskiner, ikke industrivaskemaskiner. "

Forslagsstiller har også sendt en link til en slik vaskemaskin, Miele W3122 NDS.

I fjor innhentet styret tilbud på nye industrivaskemaskiner, men vi kjøpte ikke inn nye fordi vi syns det ble for dyrt. Da fikk vi tilbud på Girbau HS-6008 (tilsvarer de vi har i dag) og en mindre vaskemaskin, JAKO HS-5.1, omtrent tilsvarende den fra Miele som forslagsstiller har pekt på.

En liten oppsummering;
Miele W3122 NDS; kapasitet på 6 kg. Bruker 109 min på 60°C. Pris for to stk ca 14.000 kr.

Girbau HS-6008; kapasitet på 8 kg. Bruker 60 min på 60°C. Pris for to stk ca 75.000 kr.

JAKO HS-5.1; kapasitet på 5,5 kg. Bruker 67 min på 60°C. Pris for to stk ca 38.000 kr.

torsdag 10. mars 2011

Sikringsskap og status på oppussing

Under maling av veggene har de fleste sikringsskapene blitt tettet. Leverandøren skal nå ta grep for å frigjøre dørene på sikringsskapene og eventulet male på nytt. Skapene vil bli låst opp og noen vil stå åpent mens malingen tørker.

De fleste oppganger er nå så og si ferdigmalt. De nærmeste dagene kommer leverandøren til å utbedre en del ting styret har påpekt med jobben som har vært gjort til nå. Etter dette vil man starte med fliser. Trolig i uke slutten av neste uke eller i uke 12.

Det er beregnet to uker per oppgang når legges fliser, og de vil ta en og en oppgang.

Varsel om ordinær generalforsamling

Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling 14.04.2011.

I forkant av møte vil andelseierene motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 21.03. 2011.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:
- det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,
- forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.

Forslag sendes til:
Styreleder i Sandefjordgata 3 Brl
Magnus Andersen
Sandefjordgata 3 D
0464 Oslo

eller på e-post til styret.

Sagene - nye Frogner?

I går ble det igjen satt en prisrekord i borettslaget. Denne gangen gjelder det en ett-roms i femte etasje i A. Prisen var 1.850.000 kr!

Det gir en kvadratmeter pris på 51.400 kr. I tillegg kommer en fellesgjeld på ca 110.000 kr.

Noen høyere?