Vaskeri-booking

torsdag 10. mars 2011

Sikringsskap og status på oppussing

Under maling av veggene har de fleste sikringsskapene blitt tettet. Leverandøren skal nå ta grep for å frigjøre dørene på sikringsskapene og eventulet male på nytt. Skapene vil bli låst opp og noen vil stå åpent mens malingen tørker.

De fleste oppganger er nå så og si ferdigmalt. De nærmeste dagene kommer leverandøren til å utbedre en del ting styret har påpekt med jobben som har vært gjort til nå. Etter dette vil man starte med fliser. Trolig i uke slutten av neste uke eller i uke 12.

Det er beregnet to uker per oppgang når legges fliser, og de vil ta en og en oppgang.