Vaskeri-booking

mandag 11. april 2011

Generalforsamling 2011

Husk generalforsamling torsdag 14. april kl 18:00 på Bydelens Nærkontor i Drøbakgata 1.

Vi minner om forslaget fra en av beboerne om nye vaskemaskiner.

Husk at du kan gi fullmakt til en annen dersom du ikke kan møte selv.