Vaskeri-booking

torsdag 21. april 2011

Kort referat fra generalforsamlingen

På generalforsamlingen ble styreleder gjenvalgt som leder for to ny år. Jan-Owe Jensen gikk ut av styret og inn kom Jannicke Klepp Tryggestad som nytt varamedlem.

Det ble orientert om at Andenæs kommer til å gjennomføre reklamasjonsbefaring i mai. Dette gjelder for de 22 leilighetene som meldte fra om skader på undersøkelsen vi hadde i fjor. Det vil komme nærmere informasjon om tidspunkter.

Forslaget om innkjøp av nye vaskemaskiner skapte en del debatt. Generalforsamlingen vedtok å kjøpe inn to nye små industrivaskemaskiner. Styret vil nå innhente nye tilbud.

I forbindelse med vaskemaskinene ble det også diskutert om vi trenger å ha tørkeskapene, siden disse bruker mye strøm og vi har tørketromler. Styret kommer til å diskutere denne saken videre.