Vaskeri-booking

mandag 9. mai 2011

Fyll opp containeren! Rydd kjeller og loft!

Containeren kom i dag og står i bakgården frem til torsdag. Bruk anledningen til å tømme boder på kjeller og loft for alt det du ikke lengre bruker.

Noen av beboerne har fått et eget brev fra styret med en oppfordring om å rydde opp. Dette gjelder spesielt for loftsboder hvor det står stablet fra gulv til tak. Vi håper at flest mulig tar denne oppfordringen.

Farlig avfall skal ikke i containeren. Det kan leveres på Shell-stasjonen på Bjølsen. Se tidligere sak om kildesortering.