Vaskeri-booking

tirsdag 28. juni 2011

Nye husordensregler - Bestemmelser om bruk av grill og gass

Styret har tatt inn et nytt avsnitt i husordensreglene. Dette er det nye avsnittet:

GRILLING OG BRUK AV GASS
Av hensyn til brannsikkerheten og av hensyn til naboene er det ikke tillatt med bruk av gass- eller kullgriller på balkongene. Elektriske griller kan derimot brukes på balkongene.
Gasskomfyrer er heller ikke tillatt å benytte i leilighetene av hensyn til brannsikkerheten.


Vi hadde i våres en gjennomgang med Brannetaten om brannsikkerhet i borettslaget. På enkelte områder lå vi bra an, mens på andre områder er det enkelte grep vi bør ta. Et av dem var at vi på dugnaden flyttet papirkassene bort fra veggen. Det andre tiltaket vi gjør nå er å regulere bruk av grilling og gass. Grillen på uteplassen vår må gjerne brukes, men grilling på balkong er heretter kun tillatt dersom man bruker en elektrisk grill.

Med et forbud mot gasskomfyrer, håper vi at vi kommer utviklingen i forkant slik at ingen som pusser opp kjøkkenet skaffer seg en gasskomfyr. Vi opplever bruken av gass som veldig problematisk og ønsker å unngå hele problemstillingen med et forbud mot slike gasskomfyrer.


Her finner du Husordensreglene for borettslaget