Vaskeri-booking

lørdag 25. juni 2011

Renteøkning til 3,70%

Fra 06.07.2011 øker renten på lånet til borettslaget med 0,25 prosentpoeng til 3,70%. Borettslaget har per 30/05-2011 et annuitetslån på kr 11.104.000. Løpetiden er ca 25 år og 9 måneder. Ny årssum for renter og avdrag er kr 671.310. Renteoversikten er oppdatert.