Vaskeri-booking

torsdag 14. juli 2011

Status på oppussing av oppganger

Arbeidet med oppussingen har tatt lengre tid enn forutsatt. En grunn til dette, var at leverandøren oppdaget forholdsvis sent at de var i ferd med å gå tom for fliser. Lang leveringstid på fliser førte til at arbeidet i noen uker stoppet helt opp.

Nå er imidlertid alle oppganger flislagt fra topp til bunn! I F mangler det nå bare noen få fliser rett foran kjellerdøren. I E og F gjenstår det å fuge ferdig.

I tillegg er det meningen at leverandøren skal gjennomføre en kontrolluke og rette opp det som ikke er helt 100%. Vi i styret har påpekt en del ting allerede og som vi forventer blir rettet opp i løpet av denne kontrolluken

Først etter dette vil styret kunne gjennomføre en godkjenningsrunde. Dersom vi da fortsatt har ting å bemerke, skal også dette utbedres.

Når alt er ferdig kommer vi til å sette opp nye oppslagstavler som står mer i stil med den nye veggfargen. Det kommer også nye papirbøtter. De er i børstet stål og står også fint til oppgangene.

tirsdag 5. juli 2011

Nye vasketider

Med en ny vaskemaskin på plass, er det nå to vaskemaskiner i hvert vaskeri. Styret har sett at det spesielt på ettermiddagene er vanskelig å få vasketid.

Med to vaskemaskiner pr økt og økter på tre timer rekker man en del vask når en 60 graders vask tar ca en time. Svært få har et behov for så mange vask.

For å bedre utnytte den økte kapasiteten vi fikk med to vaskemaskiner, endres vaskeøktene på ettermiddagen fra tre timer til to timer.

I stedet for å starte kl 16 og 19, vil de nye øktene starte kl 16, 18 og 20.
Endringen gjennomføres fra i dag. Det som før var parkeringsraden på vasketavlen blir nå vasketid fra 20 til 22.

Det er satt opp en egen tavle for parkering av låser som vi ber dere bruke i stedet. Flytt låsen din så snart du har anledning.

Vaskekjelleren

Denne nyhetssaken er oppgradet! Gå til vår nye faste side her: https://www.sandefjordgata3.no/p/vaskeri.html