Vaskeri-booking

torsdag 14. juli 2011

Status på oppussing av oppganger

Arbeidet med oppussingen har tatt lengre tid enn forutsatt. En grunn til dette, var at leverandøren oppdaget forholdsvis sent at de var i ferd med å gå tom for fliser. Lang leveringstid på fliser førte til at arbeidet i noen uker stoppet helt opp.

Nå er imidlertid alle oppganger flislagt fra topp til bunn! I F mangler det nå bare noen få fliser rett foran kjellerdøren. I E og F gjenstår det å fuge ferdig.

I tillegg er det meningen at leverandøren skal gjennomføre en kontrolluke og rette opp det som ikke er helt 100%. Vi i styret har påpekt en del ting allerede og som vi forventer blir rettet opp i løpet av denne kontrolluken

Først etter dette vil styret kunne gjennomføre en godkjenningsrunde. Dersom vi da fortsatt har ting å bemerke, skal også dette utbedres.

Når alt er ferdig kommer vi til å sette opp nye oppslagstavler som står mer i stil med den nye veggfargen. Det kommer også nye papirbøtter. De er i børstet stål og står også fint til oppgangene.

tirsdag 5. juli 2011

Nye vasketider

Med en ny vaskemaskin på plass, er det nå to vaskemaskiner i hvert vaskeri. Styret har sett at det spesielt på ettermiddagene er vanskelig å få vasketid.

Med to vaskemaskiner pr økt og økter på tre timer rekker man en del vask når en 60 graders vask tar ca en time. Svært få har et behov for så mange vask.

For å bedre utnytte den økte kapasiteten vi fikk med to vaskemaskiner, endres vaskeøktene på ettermiddagen fra tre timer til to timer.

I stedet for å starte kl 16 og 19, vil de nye øktene starte kl 16, 18 og 20.
Endringen gjennomføres fra i dag. Det som før var parkeringsraden på vasketavlen blir nå vasketid fra 20 til 22.

Det er satt opp en egen tavle for parkering av låser som vi ber dere bruke i stedet. Flytt låsen din så snart du har anledning.

Vaskekjelleren

VASKETIDER
Alle dager:0700-1000, 1000-1300,1300-1600, 1600-1800, 1800-2000 og 2000-2200.

RESERVERING
Vasketid reserveres med å henge hengelås med leilighetsnummer på ønsket dato og tidspunkt. Reserveringen gjelder begge vaskemaskinene. Du kan kun reservere et tidspunkt om gangen per leilighet.

Vasketidene må respekteres og man må ikke vaske i andres perioder.

PARKERING
Etter at vasketiden er over, eller du likevel ikke trenger vaskemaskinene, skal låsen henges på parkeringstavlen.

TØRKING
Tørketid og vasketid følger etter hverandre. Du kan bruke tørketrommel en time inn i ny vasketid.

VASKEPOSER
I vaskeriet er det er det vaskeposer. Bruk disse til BH'er og annet tøy som har løse deler som kan falle av og forårsake at maskinene havarer og må reparere.

GJENGLEMT KLÆR
Tøy som ikke hentes vil bli kastet for eksempel ved dugnad eller når det har blitt mye. Sjekk fra tid til annen om noe av ditt tøy ligger i gjenglemt-kurven.

ORDEN
Det er viktig at alle rydder opp etter seg etter å ha benyttet vaskekjelleren, så det fremstår trivelig for de som kommer etterpå.
Ta ut klærne dine når din periode er over, tørk av maskinene hvis du har sølt vaskepulver o.l. og husk å rense lo-filteret hvis du har benyttet tørketrommel. Fei gulv og tørk av benker etter deg hvis det er behov for det. Lukk vinduer hvis de er åpne.